banner8

banner9

banner28

banner10

banner35

banner46

VASIF DEĞİŞİKLİĞİ VE MİRASÇILARA DEVİR

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, 31683 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

TARIM, HAYVANCILIK 10.12.2021, 00:14 09.12.2021, 17:34 Haber Merkezi
1963
VASIF DEĞİŞİKLİĞİ VE MİRASÇILARA DEVİR
banner12

Yönetmelikle bazı maddeler yürürlükten kaldırılırken, bazı maddelerde ilave yapılmak suretiyle değişikliğe gidildi. Tarım arazilerinin değerlemesine ilişkin maddelerde; “Tarım arazilerinin gelir değeri, değerleme tarihinde, arazilerin optimum koşullarda işletilmesi halinde elde edilecek yıllık ortalama net gelire göre hesaplanır. Meyve bahçelerinde; tesis, artış, normal üretim ve eksiliş dönemleri dikkate alınarak, bu arazilerin ekonomik ömrü boyunca her yıla ait net gelirlerinden yararlanılarak değerleri belirlenir. Meyvesiz ağaçlıklarda ise net gelir; ilk tesis yılı ile kesim yılı arasında ağaçlıktan elde edilen toplam gayrisafi üretim değeri ile aynı dönemde yapılan toplam tesis ve bakım masrafları arasındaki fark kadardır. Bunların dışında kalan tarla tarımı ürünlerinden uzun ömürlü olanlarında da ekonomik ömrü boyunca her yıl elde ettiği gayrisafi üretim değeri ve yıla düşen masraflar dikkate alınarak arazi değerlemesi yapılır. Meyveli ve meyvesiz ağaçlıklarda hesaplanacak masraflar ve gelirler için Bakanlık verileri kullanılır” ifadelerine yer verildi.

Mirasçılara Faiz Desteği

Tarım arazilerinde ifraz, hisselendirme ve elbirliği mülkiyetinin feshi işlemlerinin Bakanlık izniyle yapılacağı belirtilen Yönetmeliğe göre; kendisine tarımsal arazi mülkiyeti devredilen mirasçılardan, diğer mirasçıların paylarının karşılığını öz kaynaklarıyla ödeyemeyecek durumda olanların kullanacakları banka kredilerinde faiz desteği verilebilecek. Paylardan bir dekarın altında olanların paydaşlara aynen devri halinde, bu taşınmazların devriyle ilgili yapılacak işlemlere ilişkin harçlar, bu işlemlerle ilgili düzenlenecek kağıtlara ilişkin damga vergisi ve tapu döner sermaye ücretlerinde muafiyet sağlanacak.

Tarımsal Arazilerde vasıf Değişikliği

Yönetmelikte ayrıca, tarım arazilerinde vasıf değişikliği işlemlerinin Bakanlık ve Bakanlık adına il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerinin iznine tabi olduğu hükmüne yer verildi. Konuya ilişkin maddede; “Vasıf değişikliği, tapudaki tarımsal arazi vasfının diğer bir tarımsal arazi vasfına dönüştürülmesi olarak değerlendirilir. Tarım arazisi tescile konu tevhit, ifraz ve vasıf değişikliği işlemlerinin birlikte veya ayrı ayrı yapılması ile ilgili taleplerde, arazinin tapudaki vasfı ile hali hazırdaki kullanım durumu farklı ise arazinin hali hazırdaki kullanım durumuna göre en az iki ziraat mühendisi tarafından etüt raporunun hazırlanması ve raporda belirlenen vasıf veya vasıflara göre tescil edilmesi gerekmektedir. Tarım arazisi dikili vasfı kazandıktan sonra; üzerindeki çok yıllık meyveli ağaç, ağaççık ve çalı formundaki bitkilerde kesme-sökme yapılsa dahi, beş yıl dolmadan vasıf değişikliği yapılamaz. Bu süre sonunda hazırlanacak teknik raporla mevcut durumu tespit edildikten sonra vasıf değişikliği yapılabilir” ifadeleri yer aldı.

banner13
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner11
banner32
21
açık