banner8

banner9

banner28

banner29

banner10

banner35

banner46

HAYVANCILIK YATIRIM DESTEĞİNDE YENİ TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği’nin 31522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasıyla Konya Ovası Projelerini de kapsayan 2019 tarihli Uygulama Esasları Tebliği yürürlükten kaldırıldı.

TARIM, HAYVANCILIK 26.06.2021, 00:14 25.06.2021, 18:22 Haber Merkezi
588
HAYVANCILIK YATIRIM DESTEĞİNDE YENİ TEBLİĞ
banner12

Yayımlanan tebliğde; yatırım konuları, hibe oranları, yatırım süreleri ve uygulama yapılacak iller şöyle tanımlanıyor:

*Bu Tebliğ, 2021 yılında işletmesi en az 1 yıldır aktif olan, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişi yetiştiricilere, büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımlarına yönelik yatırımlar için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsar.

*Projede yer alan inşaat yatırımları konusunda, yatırımın hibeye esas üst sınırı dahilinde yüzde 50 oranında hibe verilir. Bu hibe, yeni yapılacak kapalı, yarı açık ve açık sistemli ahır ve ağıl yapımını veya ahır-ağıl kapasite artırımı/rehabilitasyonunu kapsar.

*Hayvan barınağı amaçlı çadır alımlarına hibeye esas üst sınır dahilinde yüzde 50 oranında hibe verilir.

*Projede yer alan makine, alet ve ekipman alımı yatırımı konusunda, yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcısı sistemi, seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı, hayvan kaşınma ünitesi, otomatik suluk için hibeye esas üst sınır dahilinde yüzde 50 oranında hibe verilir.

*Hibe programı tüm illerde uygulanır. Ancak Genel Müdürlük; bölgesel gelişmişlik farklılıkları, illerin hayvan miktarı, mera potansiyeli ve yem bitkileri ekilişleri gibi kriterlere göre, gerek başvuru alınması ve gerekse başvuruların değerlendirilmesinde program illerini belirleyebilir.

*İnşaat yapım işleri, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımları konularında başvurular Bakanlıkça onaylanıp yatırımcılara tebliğ edildikten sonra, hibe konularına göre gerekli şartları yerine getirmiş olan yatırımcılar için yapım ve alım işlerinde son tamamlanma tarihi 30 Kasım 2021’dir. İnşaat yapım işleri, uygulama projesinin il proje yürütme birimince uygun bulunup yer tespitinin yapıldığı günden itibaren başlamış sayılır.

*Hayvan barınağı amaçlı çadır alımlarında Kararda belirlenmiş olan büyükbaş ve küçükbaş işletme büyüklüğüne göre çadır ve çadır ekipmanları alımları yapılabilecektir.

*Hayvan barınağı amaçlı çadır ve ekipmanları ile makine, alet ve ekipman alımları konusunda her türlü ekipman montajının tamamlanması, faaliyete hazır ve çalışır durumda olması esastır.

*Yatırımcılar, yatırımlarını 30 Kasım 2021 tarihine kadar tamamlayacaklarına dair noter onaylı hibe taahhütnamesini il müdürlüğüne sunmak zorundadır. Belirtilen tarihe kadar yatırımlarını tamamlamayanlara 2021 yılı bütçe uygulama esasları çerçevesinde ek süre verilemez ve hibe ödemesi yapılmaz.

*Tebliğin yayımlanmasıyla yürürlükten kaldırılan Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine  İlişkin Uygulama Esasları Tebliği hükümlerine göre başvuruları yapılmış, devam eden ve sonuçlandırılmamış işlemler yeni Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacak olup, halen devam eden yatırımların son tamamlanma tarihi 30 Kasım 2021’dir.

Tebliğ metnine, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210625-20.htm linkinden ulaşılabilir.

banner13
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner11
banner32
21
parçalı az bulutlu