07.02.2020, 00:01 92

TARİHTEN GÜNÜMÜZE DOĞRUGÖZ – 2

OSMANLI EĞRİGÖZ’Ü ALDIĞINDA KİMLER YAŞIYORDU

Emin oğlu Şeyh Cüneyd: bir dini kurumu yönetecek bilgisi vardı, kendisinin bir çiftliği vardı. Bu çiftliği ekip biçerek yılda bir kez toprak vergisi vermekte idi.

Süpürgeci Ahmet: Toprak sahibi olan babasının yanında yaşarken evlenmişti, bennak adli vergiyi ödüyordu. Kendisi; süpürge tohumundan elde edilen süpürgeleri satmakta idi.

Kürekçi oğlu Ahmet: Ailesinin, tarımda koşum gücü için bir öküze sahip idi, yaşadığı dönemde yarı çiftçi vergisi veriyordu. Babası köyün fırıncısı idi.

Papuşcu Tatar: Toprak sahibi babasının yanında yaşarken evlenmişti, bennak vergisi veriyordu. Ayakkabı tamiri ve imali yapıyordu.

Şerafeddin: Ailesinin, tarımda koşum gücü için bir öküze sahip idi, yaşadığı dönemde yarı çiftçi vergisi veriyordu.

Şerafeddin’in oğlu Hacı Ali: Ailesinin, tarımda koşum gücü için bir öküze sahip idi, yaşadığı dönemde yarı çiftçi vergisi veriyordu.

Süleyman oğlu Davut: Toprak sahibi olan babasının yanında yaşarken evlenmişti, bennak adli vergiyi ödüyordu.

Mutrip: Toprak sahibi olan babasının yanında yaşarken evlenmişti, bennak adli vergiyi ödüyordu.

Bahşayış oğlu Kasım: Toprak sahibi olan babasının yanında yaşarken evlenmişti, bennak adlı vergiyi ödüyordu.

Aydın Han: Toprak sahibi olan babasının yanında yaşarken evlenmişti, bennak adlı vergiyi ödüyordu.

Hoş oğlu Ramazan: Toprak sahibi olan babasının yanında yaşarken evlenmişti, bennak adlı vergiyi ödüyordu.

Hoş’un diğer oğlu Hamza: Toprak sahibi olan babasının yanında yaşarken evlenmişti, bennak adlı vergiyi ödüyordu.

Buğday oğlu Ali: Ailesinin, tarımda koşum gücü için bir öküze sahip idi, yaşadığı dönemde yarı çiftçi vergisi veriyordu.

Buğday’ın diğer oğlu Mahmut: Ailesinin, tarımda koşum gücü için bir öküze sahip idi, yaşadığı dönemde yarı çiftçi vergisi veriyordu.

Kara İlyas oğlu Mahmut: Toprak sahibi olan babasının yanında yaşarken evlenmişti, bennak adlı vergiyi ödüyordu.

Şeyh Paşa: Toprak sahibi olan babasının yanında yaşarken evlenmişti, bennak adlı vergiyi ödüyordu.

Yakup oğlu Hasan: Toprak sahibi olan babasının yanında yaşarken evlenmişti, bennak adlı vergiyi ödüyordu.

Yusuf oğlu Hacı Mehmet: Toprak sahibi olan babasının yanında yaşarken evlenmişti, bennak adlı vergiyi ödüyordu.

Ahmed: (kaimi mescit): Toprak sahibi olan babasının yanında yaşarken evlenmişti, bennak adlı vergiyi ödüyordu. Eğrigöz’de bulunan bir mescidin parasal işlerinden de sorumlu idi.

Hoca Hasan oğlu Durak: Babası köyde bulunan din bilginlerindendi, babası Hoca Hasan’ın yanında evlenmiş bennak adlı vergiyi ödemiştir.

Şükran oğlu Hassun: Toprak sahibi olan babasının yanında yaşarken evlenmişti, bennak adlı vergiyi ödüyordu.

Bahşayiş oğlu Durmuş: Ailesinin, tarımda koşum gücü için bir öküze sahip idi, yaşadığı dönemde yarı çiftçi vergisi veriyordu.

Şeyh Osman oğlu Ahmet: Babası köyün din bilginlerindendi, kendisi babasının yanında yaşarken evlenmiş ve bennak vergisi vermiş idi.

Şeref oğlu Mehmet: Toprak sahibi olan babasının yanında yaşarken evlenmişti, bennak adlı vergiyi ödüyordu.

Hoca oğlu ismayıl: Babası köyün ulema sınıfındandı. Babasının yanında yaşarken evlenmiş ve bennak vergisi vermiştir.

Başmakçı oğlu Veli: Babası ayakkabı yatıp satmakta idi. Veli; babasının yanında yaşarken evlenmiş ve bennak vergisi vermiştir.

Doğan: Babasının yanında yaşarken evlenmiş ve bennak vergisi vermiştir.

Şeyh Hacı İbrahim: Kendisi, dini bir kurumu yönetebilecek bilgiye sahip idi, babasının yanında yaşarken evlenmiş ve bennak vergisi vermiştir.

Mahmad beğ oğlu Mahmut: Babası köyün ileri gelen zenginlerindendi o yüzden bey olarak anılmaktaydı. Mahmut ‘un köyde bir çiftlik genişliğinde arazisi vardı ve bu arazileri ekip biçerek yılda bir kez vergi veriyordu.

Mahmut’un kardeşi Ali beğ: Köyde bir çiftlik genişliğinde arazisi vardı ve bu arazileri ekip biçerek yılda bir kez vergi veriyordu.

İne beği oğlu Beyazit: Babasının yanında yaşarken evlenmiş ve bennak vergisi vermiştir.

Mustafa oğlu Şerafeddin: Babasının yanında yaşarken evlenmiş ve bennak vergisi vermiştir.

Şerafeddin: Babasının yanında yaşarken evlenmiş ve bennak vergisi vermiştir.

Tanrıvermiş: Babasının yanında yaşarken evlenmiş ve bennak vergisi vermiştir.

Mustafa oğlu Aladdin: Köyde bir çiftlik genişliğinde arazisi vardı ve bu arazileri ekip biçerek yılda bir kez vergi veriyordu.

Mahmat Beği: Babasının yanında yaşarken evlenmiş ve bennak vergisi vermiştir.

Mahmat’ın oğlu Hasan: Babasının yanında yaşarken evlenmiş ve bennak vergisi vermiştir.

Mahmat’ın diğer oğlu Bahaeddin: Babasının yanında yaşarken evlenmiş ve bennak vergisi vermiştir.

Aruz oğlu Nusret: Babasının yanında yaşarken evlenmiş ve bennak vergisi vermiştir.

Nusret’in kardeşi Hacı: Babasının yanında yaşarken evlenmiş ve bennak vergisi vermiştir.

Genç oğlu Dede: Babasının yanında yaşarken evlenmiş ve bennak vergisi vermiştir.

Nasuh oğlu Hoşi: Babasının yanında yaşarken evlenmiş ve bennak vergisi vermiştir.

Hacı arslan oğlu Minnet: Babasının yanında yaşarken evlenmiş ve bennak vergisi vermiştir.

Bunların dışında babasının yanında evlenip, bennak vergisi verenlerin listesi aşağıdadır:

Kara Mehmet, Hoşi oğlu İvaz, İvaz’ın kardeşi İmad, Ali Oğlu Hüseyin, Begüm İlyas oğlu Mahmut, Burhan oğlu Selim, Arık Mehmet oğlu Ali, Otlu oğlu Yusuf, Hacı Hamza oğlu Mehmet, İbrahim oğlu İsrail, Kemaraddün oğlu Mehmet, Gazi oğlu Ramazan (Ramazan’ın babası, bir savaşta gazi olmuş idi), Aruz oğlu Sinan, Halil, Hacı Danişment oğlu Ahmet, Hacı Danişment’in diğer oğlu Hasan, İbrahim oğlu Mehmet, Hacı Mustafa, Dağ oğlu Ramazan, Çorak İsa, Bereket oğlu Ahmet, Mehmet oğlu Burhan, Turhan oğlu Ali, Minnet oğlu Arslan, Cebrail oğlu Hasan, Cebrail’in diğer oğlu Hoşi Mevlana Hüseyin Fakih (Eğrigöz’de bulunan din adamlarından biri idi), Yusuf.

1466 YILINDA EĞRİGÖZDE VERGİ VEREN DUL KADINLAR

1466 Yılı Mufassal Defterinde, Eğrigöz’de yaşayan ve eşleri ölmüş, tarım arazisi olan, vergi verebilecek kadınlarında kayıtları tutulmuştur. Bu kayıtlara göre bu isimler şunlardır: Fatma, Rahime, Şah Paşa, Usül, diğer Fatma, Diğer Şah Paşa, Paşa Ana, Efendi Bula, İğdiş, Berat, Devlet Melek’tir.

1466 YILINDA ÇİFTLİK ve YARI ÇİFTLİK VERGİSİ VEREN DİĞER KİŞİLER

1466 Yılı Mufassal Defterinde, yukarıda yazılı olanların dışında, bir çiftlik büyüklüğündeki arazileri ekip biçerek devlete verenlerin ve tek bir öküze sahip olup yarı çiftlik vergisi veren kişilerin listesi şöyledir: İsmayil oğlu Hıdır ç, İmad oğlu Mahmut ç, Hacı oğlu Hasan, Ahmet oğlu Mahmut, Durutger oğlu Mahmut (Mahmut’un babası köyde bir marangoz hanesi vardı, babası marangozhaneden geçimini sağlamakta idi), Dede oğlu İvaz. (Devam edecek)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
20
açık