banner8

banner9

banner28

banner10

banner35

BABACAN: HEDEFİMİZ AŞIRI YOKSULLUĞU YENİDEN SIFIRLAMAK

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin ekonomi ve finans politikaları eylem planını açıkladı. 119 maddeden oluşan eylem planında; ücretliler üzerindeki vergi yükünün azaltılması, tüm harcamaların bütçeye taşınması, kamu ihale kanununun AB standartlarına göre yazılması gibi hususlar ön plana çıkıyor.

SİYASET 11.02.2022, 00:10 10.02.2022, 18:19 Haber Merkezi
1315
BABACAN: HEDEFİMİZ AŞIRI YOKSULLUĞU YENİDEN SIFIRLAMAK
banner12

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’da düzenlenen tanıtım toplantısında partisinin ekonomi ve finans politikaları eylem planını açıkladı. Babacan’ın ardından söz alan DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı da planının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.

Yaptığı konuşmada; “Ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Sadece yapılması gerekenleri yapacağız” ifadelerine yer veren Babacan, eylem planına ilişkin olarak şu değerlendirmede bulundu:

“Güçlü bir ekonomi ancak ve ancak; özgürlüklerin tesis edildiği, insan haklarının tanındığı, hukukun ve adaletin tam işlediği, ehliyetin, liyakatin ve istişarenin devletin her kademesinde egemen olduğu bir Türkiye zemininde yükselecektir. Eylem planımızın temelinde; partimizin güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefi yer alıyor. Daha önce açıkladığımız tarım eylem planımız, dijital dönüşüm ve teknoloji alanında yarına atılım eylem planımız ve sosyal politikalar eylem planımız bugün açıklayacağımız eylem planını tamamlayıcı nitelikte. Eylem planlarımızla birlikte Türkiye’nin yarınlarını şimdiden sistematik bir biçimde kuruyoruz, tasarlıyoruz. En yakın zamanda doğa hakları, çevre, yerel yönetimler, şehircilik, sanayi, enerji, eğitim, KOBİ ve esnaf gibi alanlarda da eylem planlarımızı açıklayacağız.

Sistem şöyle işleyecek: Sistemin makroekonomi ayağı fiyat istikrarını ve finansal istikrarı sağlarken, sektörel politikalar alanı rekabet gücümüzü yükselten hamlelere odaklanacak. Büyümenin kapsayıcı olması ve nimetlerinden herkesin adil bir şekilde faydalanması amacıyla iyi tasarlanmış sosyal politikalar uygulanacak. Türkiye’nin yeşil ekonomiye geçişine doğa hakları ve çevre eylem planımız öncülük edecek. Eğitim eylem planımız, gençleri yarınların bilgisi ve becerisiyle donatan bir yaklaşımla hazırlanacak.

Aşırı yoksulluk sıfıra, enflasyon ve işsizlik tek haneye çekilecek

Birinci hedefimiz; Türkiye’yi orta gelir tuzağından kurtarıp, kişi başına milli geliri, iktidarımızın birinci döneminin sonunda yüksek gelirli ülkeler grubuna yükseltmektir. İkinci hedefimiz; ülkemizi gelir dağılımında OECD içinde en kötü sırada olmaktan kurtarmak, aşırı yoksulluğu yeniden sıfırlamaktır. Üçüncü hedefimiz ise dünya pazarlarındaki piyasa payımızı artırarak ekonomimizi sürdürülebilir bir dış denge yapısına kavuşturmak ve dünyaya yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ürün ve hizmet ihraç eden bir ülke olmaktır. İlk üç hedefimizi, Türkiye’nin yıldızını dünya çapında parlatmak amacıyla belirledik. Dördüncü hedefimiz enflasyonu bir kez daha tek haneli ve düşük rakamlara indirmektir. Beşinci hedefimiz de işsizlik oranını tek haneli seviyeye yeniden çekmektir.

Mali kuralla beraber daimi nitelikte sayısal hedefler belirlenecek

İstikrar odaklı ekonomi ve finans politikaları izleyeceğiz. Vakti zamanında bana ‘Fren Ali’ diyenlerin Türkiye’ye dayattığı ‘dur-kalk tipi’ istikrarsız büyüme modelini derhal terk edeceğiz. Ortaya koyduğu hedeflerin hiçbirini tutturamayan ve sürekli güven kaybına uğrayan anlayışa son vereceğiz. Mali kural uygulamasını hayata geçireceğiz. Mali disiplin anlayışını kalıcı hale getirerek öngörülebilirliği artıracağız. Temel bütçe büyüklüklerine ilişkin daimi nitelikte sayısal hedefler, sınırlamalar ve ilkeler belirleyeceğiz.

Tüm harcamaların kamu harcaması yapılmasına son verilecek

Kamunun tüm harcamalarını, iktidarımızın ilk 90 gününde bütçeye taşıyacağız. Çünkü bütçe dışı bir sürü iş oluyor. Bütçe Meclis’ten geçiyor, uyan yok. Bütçe’nin kat kat üzerinde harcanan kalemler oluyor, Meclis’in haberi yok. Bütçe dışı yöntemlerle kamu harcaması yapılmasına son vereceğiz. Şeffaf olacağız. Gazi meclisimizin bünyesinde ‘kesin hesap komisyonu’ kuracağız.

MB Başkanı, Banka Kanunu haricindeki bir düzenlemeyle görevden alınamayacak

Ekonomi yönetimine çekidüzen vereceğiz. Bu kapsamda, Merkez Bankası’nı tam bağımsızlığa kavuşturacağız. Merkez Bankası Başkanı’nın, Başkan Yardımcılarının ve kurul üyelerinin Banka Kanunu haricindeki bir düzenlemeyle görevden alınmasını engelleyeceğiz.

TÜİK’e güven testi zorunluluğu getirilecek

TÜİK’in yayınladığı istatistiklerin akademisyen ve uzmanlardan oluşan komisyonlar tarafından güven testine tabi tutulmasını zorunlu hale getireceğiz. TÜİK’e bir dış denetim mekanizması kuracağız.

Varlık Fonu ve Cumhurbaşkanlığına bağlı politika kurulları kapatılacak

DEVA Partisi iktidarının ilk 90 gününde, Türkiye Varlık Fonunu kapatacağız. Varlık Fonu’nda yer alan KİT’leri ve diğer kamu varlıklarını, hazine ve özelleştirme idaresi gibi yapılara bağlayarak iyi yönetilmesini ve düzgün denetlenmesini sağlayacağız. Politika Kurullarının yaptıkları işleri ilgili Bakanlık ve kurumlara devredeceğiz.

KÖİ projelerinin tamamı denetlenecek

Kamu Özel İşbirliği projelerinin tamamını; teknik, idari, hukuki ve yasama denetimine tabi tutacağız. Deva Ekonomisi’nde bu milletin bir damla alın terinin, bir damla akıl terinin dahi heba edilmesine müsaade etmeyeceğiz.

Kamu İhale Kanunu’nun değiştirilmesine nitelikli çoğunluk şartı getirilecek

Kamu İhale Kanunu’nu da sil baştan, yeniden yazacağız. Avrupa Birliği’nde 28 ülkede kullanılmış olan mevzuatı referans alacağız. Yürürlüğe girdiğinden bu yana 200’e yakın defa değiştirilen Kamu İhale Kanunu’nun değiştirilmesinde Meclis’te nitelikli çoğunluk şartı getireceğiz.

Ücretliler ve temel ihtiyaçlar üzerindeki vergi düşürülecek

İmar kaynaklı rantları adil bir şekilde vergilendireceğiz. Ücretliler üzerindeki vergi yükünü azaltacağız. Asgari ücretle, düşük ücretle çalışanların eline geçen ücretin net miktarını arttıracağız. Gelir vergisi tarifesini, aileyi ve çocuk sayısını dikkate alarak düzenleyeceğiz. Temel ihtiyaçlar üzerindeki ÖTV’yi kaldıracağız, KDV’yi indireceğiz.

Gümrük Birliği tarım ve hizmet sektörleriyle genişleyecek

Stratejik hedefimiz olan Avrupa Birliği istikametinde kararlı ve büyük adımlarla yürüyeceğiz. Gümrük Birliği’ni hizmet, kamu alımları ve tarım sektörlerini de kapsayacak şekilde genişleteceğiz. Türkiye’ye doğrudan yatırımların çekilmesini, ülkemizin bir üretim ve hizmet üssü olmasını sağlayacağız. Hizmet ve tarım sektörlerinin rekabet gücünü arttıracağız.

Gençlere, kadınlara ve engellilere yeni imkanlar sağlanacak

Gençlerin tarımsal üretim, kırsal turizm, ekolojik yenilikçilik gibi kırsal alanlardaki iş ve istihdam imkanlarından daha fazla yararlanmalarını sağlayacağız. Mahalle mahalle kreş ve yaşlı bakım merkezleri, kadın istihdamının artmasına destek verecek çok önemli adım olacak. Engelli vatandaşlarımızın özellikle yazılım, kodlama, siber güvenlik, e-Ticaret uzmanlığı, büyük veri yöneticiliği gibi alanlarda kalifiye eleman olarak istihdam edilmelerini önemli bir konu olarak görüyoruz.

Ali Babacan’ın; “Geçmiş başarılarımızın üstüne yepyeni başarılar ekleyeceğiz” diyerek tamamladığı konuşmanın ardından yaptığı sunumla eylem planının ayrıntılarını anlatan İbrahim Çanakcı da planın; ekonomi yönetiminin güçlendirilmesi, para politikası, maliye politikaları (bütçe ve vergi), finans politikaları, ihracat, yatırım ve iş ortamının iyileştirilmesi, iş gücü politikaları ve mesleki eğitim politikaları olmak üzere 8 başlıktan oluştuğunu aktardı.

Türkiye’nin düşük büyüme, işsizlik, enflasyon, yoksulluk ve mali yapıların heba edilmesi gibi can yakıcı sorunları olduğunu söyleyen Çanakcı; son dönemde yaşanan kur, faiz ve enflasyon şoklarının ve belirsizliğin ülkeyi felç ettiğin savundu.

banner13
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner11
banner32
16
parçalı az bulutlu