banner8

banner9

banner28

banner10

SAĞLIK ÇALIŞANLARI YİNE ÖN SAFTA!

Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu Genelgede yer alan hususlardan farklı olarak Sağlık Bakanlığı çalışanları hakkında düzenleme yapılmasına yönelik “Esnek Mesai ve İdari İzin” Genelgesi, Sağlık Bakanlığı tarafından Valiliklere gönderildi. İzinlerin durdurulduğu Genelgeye göre istifa ve emeklilik başvuruları da kabul edilmeyecek. 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar, idari izinli kapsamında değerlendirilmeyecek. 

SAĞLIK 16.04.2021, 00:12 15.04.2021, 16:40 Haber Merkezi
875
SAĞLIK ÇALIŞANLARI YİNE ÖN SAFTA!
banner12

Kamu sağlık hizmetinin kesintisiz, etkin, salgının yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede her alanda yeterli sayıda ve mücadelede tecrübe kazanmış personel eliyle yürütülebilmesini sağlamak amacıyla hazırlandığı belirtilen Genelgede, uygulanacak usul ve esaslar şöyle sıralandı:

*Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalışan personele yönelik olarak uygulanacak esnek çalışma yöntemi ile ilgili usul ve esaslar; Bakanlık Merkez Teşkilatında birim amirleri, Bakanlıkla ilgili ve bağlı kuruluşlarda en üst amir, illerde il Sağlık Müdürü, ilçelerde İl Sağlık Müdürleri ile istişare etmek suretiyle İlçe Sağlık Müdürü/Toplum Sağlık Merkezi Başkanı ve sağlık tesislerinde ise Başhekimliklerce belirlenebilecek.

*Covid-19 hastalığı için sadece risk grubunda olan kanser hastaları ve organ nakli olanların durumları, yine aynı merciler tarafından değerlendirilerek idari izinli sayılıp sayılmayacaklarına karar verilecek.

*Hamile personele, hamileliğinin 24’üncü haftasından 32’nci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izin verilecek.

*Engelli olduğunu belgeleyen personele, statülerine bakılmaksızın idari izin verilmesi yoluna gidilecek.

*Süt izni kullanmakta olan personel idari izinli kapsamında değerlendirilmeyecek olup ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde süt izni hakkını kullanmaya devam edecek.

*10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar, idari izinli kapsamında değerlendirilmeyecek.

*Personelin her ne sebeple olursa olsun görevinden çekilme (istifa) talepleri kabul edilmeyecek.

*Kamu sağlık hizmetinde ihtiyaç duyulan durumlarda Bakanlıkça zorunlu olarak iller arası geçici görevlendirilen (re’sen) personelin derhal ayrılışının yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacak.

*Çalışma saatlerine ilişkin olarak mevcut uygulamalara devam edilecek olup, merkez ve taşra teşkilatlarında sağlık hizmetinin sunulduğu yerlerde çalışma saatleri hususunda mevcut uygulamanın dışında herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

*Sağlık hizmetinin sunumunda artan acil bir ihtiyaç olması halinde, idari izinli sayılan personelin mezkur izinlerinin sonlandırılıp görevlerine dönmelerinin sağlanmasına ilişkin olarak kurum amirlerine verilen yetki doğrultusunda; bu kapsamdaki çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecekler.

*Personelin tamamının bu süreçte maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması hususunda kurum amirlerince gerekli tedbirler anacak.

*İdari izinli sayılanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli ve istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacaklar. Söz konusu çalışanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklan saklı olup hizmetin yürütülmesi açısından sorumlulukları, görev yerinde çalışanlar ile eşit olarak değerlendirilecek.

banner13
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner11
12
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur