MEHMET KOÇ

Bütün Yazıları

MEHMET KOÇ

AKŞEHİR PALAS OTELİNDE BEDİÜZZAMAN İLE NECİP FAZILIN BULUŞMASI

Akşehir Palas Oteli, 1952 yılında İslamcı Şair, Yazar ve Düşünür Necip Fazıl ile İslam Alimi ve Tefsircisi, Risale-i Nur Külliyatı'nın yazarı Bediüzzaman Said Nursi ile buluşmasına ev sahipliği yaptı.Akşehir Palas Oteli, 1950 yılında...
20 Ekim 2013

AKŞEHİR’DE İLK ÖĞRETMEN CEMİYETİ VE 1. MAARİF KONGRESİ’NE GİDENLER

Türkiye'de Kurtuluş Savaşı döneminde kurulan Muallim ve Muallimeler Cemiyeti ilk ilçe şubesini Akşehir'de açtı ve Ankara'daki ilk Maarif Kongresi'ne delege gönderdi.1920 Temmuzunda Ankara Lisesi Öğretmenleri tarafından Muallim...
11 Eylül 2013

SEYYİT MAHMUT HAYRAN ZAVİYESİ HAVUZU

İçerisinde türbe, mescit, hamam, medrese bulunan Akşehir'deki Seyyit Mahmut Hayran külliyesinde zamanında bir havuzun da bulunduğu ortaya çıkarıldı.Selçuklu devri, gerekse beylikler devrine ait (su mimarisi) adı altında toplayabileceğimiz...
06 Ağustos 2013

N. HOCA’NIN HANIMININ YÜZ ALTINLIK NASIHATI (DUASI)

Nasreddin Hoca'nın hanımının nasihati Saltukname'de yer almaktadır.Önce Saltukname hakkında özet bilgi verelim: Yazarının adı Ebül-Hayr-ı Rumi. Fatih Sultan Mehmed'in oğlu Cem Sultan tarafından görevlendirilen yazar, ünlü...
17 Temmuz 2013

ESKİ ŞENLİKLERDE NELER YAPILIYORDU?

1959 yılından günümüze kadar bir iki yıl hariç kesintisiz olarak süren Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında kültürel, folklorik, turizm ve tanıtım gibi pek çok alanda faaliyetler gösterilmiş ve ürünler ortaya konulmuştur.Akşehir...
11 Temmuz 2013

İLK NASREDDİN HOCA ŞENLİĞİ

Türkiye'de en uzun geçmişe sahip şenliklerden biri de Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleridir. Bu şenlikler ilk kez 21 Haziran 1959 tarihinde düzenlenmiştir. Akşehir Belediye başkanı Rahmi Şirvancı, belediye meclisinde yaptığı bir konuşmada:...
10 Temmuz 2013

HER NASREDDİN BİZİM HOCAMIZ DEĞİLDİR

Günümüzde tarihi bir kaynakta Nasreddin veya benzeri bir adı bulan herkes hemen halk filozofu Nasreddin Hoca budur diye ortaya çıkmaktadır. Oysa Hoca'nın yaşadığı dönemde Anadolu'da 'Nasreddin” yahut 'Nasıruddin” ismi...
29 Mayıs 2013

İŞTE FIKRALARDAKİ GERÇEK TİMUR: MENGÜ TİMUR

Mengü Timur, İlhanlı hükümdarı Hülâgû'nün oğludur. 1249 yılında doğmuş. Yedi yaşındayken Salgurlu beyinin dört yaşındaki kızı Abiş Hatun'la nişanlanmıştı. 1263 yılında Salgurlu tahtına çıkan Abiş Hatun'la 1271...
19 Mayıs 2013

FIKRALARDAKİ TİMUR, KEYGATU OLABİLİR Mİ?

Bazı araştırmacılar ve edebiyatçılar Nasreddin Hoca fıkralarındaki Timur'un  Yıldırım Bayazit ile Ankara'da savaşan Timurlenk olamayacağını bildikleri için bunun yerine Moğol Şehzadesi Keygatu(Keyhato)'yu koymuşlardır....
03 Mayıs 2013

TİMUR N. HOCA KİTAPLARINI YAKTI MI YOKSA GÖTÜRDÜ MÜ?

Nasreddin Hoca zamanında yazılan fıkra kitaplarının günümüze ulaşmamasının en büyük nedeni olarak Akşehir'e gelen Timur'un onları yaktırdığı şeklinde bir iddia vardır. Köprülüzade Mehmet Fuat tarafından 1918 yılında ortaya...
28 Nisan 2013

TİMUR AKŞEHİR’E GELİNCE FİLLERİ YOKTU

Ankara Savaşı'nda Osmanlı devletine karşı savaşan Timur, savaşta filleri kullanmış, ancak fillerin sonu hüzünlü olmuştur.Savaş fillerinin ilk askerî kullanımı eski Hindistan'da MÖ 1100 yıllarındadır ve birçok Sanskrit Veda...
13 Nisan 2013

TİMUR’UN AKŞEHİR GÜNLERİ

1402'de Ankara Savaşı'nda Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayazid'i yenen Emir Timur zafer sonrası Batı Anadolu'yu dolaşmıştır. Geçtiği yerlerden birisi de Akşehir'dir.Timur'un Anadolu'yu dolaşmasının iki temel...
11 Nisan 2013

NASREDDİN HOCA FIKRASI BİLMEYEN TÜRK SAYILMAZ

Nasreddin Hoca'ya pek çok millet sahip çıksa da o Türk milleti ile özdeşleşmiştir.  Pek çok ülkede Nasreddin Hoca anılınca gülümseyen kişilerin aklına hemen Türkler gelmektedir.Nasreddin Hoca yalnız Türkiye sınırları içerisinde...
12 Mart 2013

BİR ÖLÜM FETVASI AKŞEHİR’DEN

Selçuklu hükümdarlarından İkinci Gıyaseddin Keyhüsrev'in Başveziri olan Sadettin Köpek, 1238 yılında Tacettin Pervane'nin ölüm fetvasını Akşehir ulemalarından almıştı.            Anadolu'da ilk Türk siyasi entrikacısı...
02 Mart 2013

AKŞEHİR’DE SUHTE (MEDRESE ÖĞRENCİLERİNİN) AYAKLANMALARI

16. yüzyılın ortalarında medrese öğrencileri eşkiyalığa karışmadan 100-150'şer kişilik gruplar hâlinde dolaşarak cer, kurban, nezir adı ile yardım toplarlardı. 16. Yüzyıl'ın ikinci yarısından itibaren sosyal ve ekonomik ortamın...
18 Şubat 2013

ASLA BOYUN EĞMEM!

Tarihimizin en hazin sayfalarından biridir, Ankara Meydan Muhaberesi. İki dolu testi birbirine çarpmış ve sonuçta biri kırılıp dağılmıştı. Ankara Savaşı sonrasıydı. Yıldırım Beyazid mağlup ve esir olmuştu. Ancak bir Türk hükümdarı...
23 Ocak 2013

“DÖNÜŞÜNÜ BEKLİYOR”UN ŞAİRİ: AŞIR TUNCA

'Dokuz Ay On Gün”  kitabımı hazırlarken son sayfalarına gelince bitişi güzel yapmak istiyordum ve bir şiir koymayı düşündüm. İmdadıma 'Dönüşünü Bekliyor” şiiri yetişti. İşte bu şiirin yazarı Aşır Tunca idi.Halk şairi...
01 Ocak 2013

KAMİL SÖNMEZ’LE AKŞEHİR YOLLARINDA

Birkaç gün önce hayatını kayıp eden sanatçı Kamil Sönmez'e 2002 yılında Akşehir'de rehberlik yapmıştım.Genellikle Karadeniz türkülerini seslendiren Türk Halk Müziği sanatçısı Kamil Sönmez 2002 yılında yapılan 43. Nasreddin...
24 Aralık 2012

AKŞEHİRLİ BİR HUKUKÇU, ÂLİM: TAHİR HOCAEFENDİ

Akşehirli Tahir Hoca(Tahir Ekin), Akşehir'in köklü ailelerinden olan Helimzadelerdendir. Yine bir iddiaya göre soyu Akşehir'in ulu âlimlerinden Seyyit Mahmut Hayrani'ye dayanmaktadır.Tahir Hocaefendi, Cumhuriyetin ilk yıllarında yetişmiş...
11 Aralık 2012

ATATÜRK’LE BÖYLE VEDALAŞTIM

Günümüzde Ata'mızı sağ olarak görenlerin sayısı gittikçe azalmaktadır. Bu azalan kişilerden biri de aslen Akşehirli olan ve İstanbul'da ikamet eden Sabri Ekin'dir.Yıllara meydan okumuştu, sanki doksan beş değil kırk beşindeydi....
09 Kasım 2012

İŞTE AKŞEHİR’DE YAPILAN HAZIRLIKLAR

}15 Kasım 1921 tarihinde Akşehir'e gelen Batı Cephesi Karargâhı buradaki Büyük Taarruz hazırlıklarına başladı. 24 Ağustos 1922'de Başkumandan, Genelkurmay Başkanı ve Batı Cephesi Komutanı'nın ayrılması ve bir gün sonrada...
24 Ağustos 2012

KANUNİ’NİN AKŞEHİR’E SON GELİŞİ VE DÖNÜŞÜ

Kanuni Sultan Süleyman, 1553 yılında üçüncü kez İran-Nahçivan Seferi'ne çıkınca güzergâhı üzerinde bulunan Akşehir'e gidiş ve dönüş esnasında uğramıştır.Kanuni önce Şehzade Mustafa meselesini halletmek, daha sonra da...
24 Temmuz 2012

KANUNİ’NİN AKŞEHİR’E İKİNCİ GELİŞİ VE DÖNÜŞÜ

Kanuni Sultan Süleyman 1. Irakleyn Seferi'nden 12 yıl sonra Tebriz Seferi'ne giderken güzergahı üzerinde bulunan Akşehir'den gidişte ve dönüşte geçti.Tebriz Seferi için Kânunî Sultan Süleyman, 18 Safer 955/29 Mart 1548 tarihinde...
24 Temmuz 2012

KANUNİ’NİN AKŞEHİR’E İLK GELİŞİ VE DÖNÜŞÜ

Kanuni Sultan Süleyman, İran, Tebriz ve Nahcivan seferleri sırasında gidiş ve dönüş olmak üzere 6 kez Akşehir'e gelmiştir. İlk olarak 12 Temmuz 1534 tarihinde Akşehir'e gelmiştir. İran Şahının eline geçen yerlerin tekrar alınması...
22 Temmuz 2012
açık