MEHMET KOÇ

Bütün Yazıları

MEHMET KOÇ

SEYDİ YUNUS ZAVİYESİ VE ZAVİYE VAKFI

Seydi Yunus, Akşehir'in Meydan Mahallesi'nde on üçüncü yüzyılın son çeyreğinde zaviyesini yapmıştı ve bu kurumun ayakta kalması için Seydi Yunus Zaviyesi Vakfı'nı kurmuştu.Seydi Yunus Zaviye binası bugünkü türbesinin çok...
27 Kasım 2014

SEYDİ YUNUS TÜRBESİ VE MEZARLIĞI

Seydi Yunus Türbesi, Akşehir Meydan Mahallesi'nde uzun yıllar içerisinde mahalle mezarlığına dönüşen bir mezarlık içerisinde yer almaktadır.Seydi Yunus Türbesi zamanla yıkılmış ve sadece üzerinde kapı olan duvar sağlam kalmıştır....
26 Kasım 2014

AKŞEHİR’DE EVLİYALARIN EN BÜYÜKLERİNDEN BİRİ: SEYDİ YUNUS

Seydi Yunus, Akşehir Meydan Mahallesi'nde türbesi bulunan ve 'kutbu'l-kutub” olarak nitelendirilen büyük bir evliya idi.Akşehir'deki türbesindeki kitabeye göre H.820/M.1417 yılında vefat etmiştir. Bu tarihe göre Seydi Yunus,...
25 Kasım 2014

1530’DA AKŞEHİR YÖNETİCİSİ: FERRUHŞAD BEY

Osmanlı İmparatorluğunu Kanuni Sultan Süleyman yönettiği 1530 yılında Akşehir sancağını da padişah adına Ferruh Şad Bey yönetiyordu.            Akkoyunlu/Bayındır Türkmenlerinden olan Ferruh Şad Bey, Uzun Hasan Bey'in amcası...
19 Kasım 2014

TARİH SAYFALARINDAN ADI SİLİNMİŞ AKŞEHİRLİ FİLOZOF: KADI KEMALÜ’D-DİN

Kadı Kemalü'd-din, Akşehir'de XIV. yüzyıl sonları ile XV. yüzyıl başlarında yaşayan ve Akşehir'de adına bir mahalle kurulan İhvanu's-Safâ felsefesinden etkilenen bir filozoftur.Kadı Kemalü'd-din'in hayatı hakkında...
15 Kasım 2014

ŞEYH EYYÜP (YAĞLI DEDE) TÜRBESİ VE SANDUKASI

Kızılca Mahallesi okul sokağında küçük bir bahçenin ortasındadır. Türbe etrafında eski mezarlıktan kalma, mezar taşları vardır. Türbenin kare planlı yapısının üzerini dıştan çinko levhalarla kaplı piramidal bir külah örtmektedir....
11 Kasım 2014

ŞEYH EYYÜP ZAVİYESİ VE ZAVİYE VAKFI

Şeyh Eyyüp Zaviyesi, Akşehir'in merkezinde günümüzde var olan türbesinin yakınlarında idi. Ne yazık ki bu zaviye binası günümüze kadar gelememiştir.Şeyh Eyyüp Zaviyesinde geceleri ibadet etmek ve ders yapmak için kandiller devamlı...
10 Kasım 2014

AKŞEHİR’DE BİR EREN: ŞEYH EYYÜB (YAĞLI DEDE)

Kizılca Mahallesi, Mektep Sokakta etrafı duvarlarla çevrili bir türbede yatan Şeyh Eyyüp kendini iyi yetiştirmiş bir ulu kişidir. Sandukasındaki tarihe göre 759 (1358) tarihinde vefat etmiştir. Halk arasında 'Dede” olarak çağırıldığı...
08 Kasım 2014

CUMHURİYET NASIL İLAN EDİLDİ?

Cumhuriyetin ilanını meclis muhabiri olarak izlemiş olan yazar Enver Behnan ŞAHPOLYO o günleri şöyle anlatmaktadır:Cumhuriyetin kurulduğu günlerde bütün gazeteciler ve halk merakta idi. Bir yenilik var… Fakat bu nedir? Bir türlü belli olmuyordu....
28 Ekim 2014

HACI İBRAHİM ZAVİYESİ VAKFI’NA AİT GELİRLER

Hacı İbrahim Zaviyesi Vakfı gelirleri en geniş olarak  Murat Çelebi Defteri'nde yer almaktadır.1483'de II. Beyazıt döneminde Murat Çelebi bin Hamza Bey tarafından hazırlanmış olan bu defter günümüzde  M. Akif Erdoğru tarafından...
09 Ekim 2014

SEYDÎ MAHMUD HAYRAN ZÂVİYESİ VAKFI’NA AİT GELİRLER

Seydi Mahmud Hayran Zaviyesi Vakfı gelirleri en geniş olarak  Murat Çelebi Defteri'nde yer almaktadır.1483'de II. Bayazid döneminde Murat Çelebi bin Hamza Bey tarafından hazırlanmış olan bu defter günümüzde  M. Akif Erdoğru tarafından...
25 Temmuz 2014

PEYGAMBERİMİZE EN GÜZEL NAAT YAZAN AKŞEHİRLİ ŞAİR: ŞEYYAD HAMZA

Bugünlerde Kutlu Doğum Haftası nedeniyle Peygamberimizi çeşitli etkinliklerle anıyoruz. Ancak 13.yüzyılın sonu ile 14. Yüzyılın başlarında Akşehir'de yaşayan Şeyyad Hamza'nın övgü şiiri gibi bir eser henüz ortaya koyamadık.Şeyyad...
28 Nisan 2014

SALTUKNAME’DE NASREDDİN HOCA(2)

Ebülhayr Rumi tarafından 1480 yıllarında derlenen ve kitap haline getirilen Saltukname'de Nasreddin Hoca ile ilgili olarak iki yerde bilgi verilmiştir.  İkinci olarak kitapta Saltuk'un Nasreddin Hoca'nın evine gitmesi ve Nasreddin Hoca'nın...
22 Nisan 2014

SALTUKNAME’DE NASREDDİN HOCA(1)

Ebülhayr Rumi tarafından 1480 yıllarında derlenen ve kitap haline getirilen Saltukname'de Nasreddin Hoca ile ilgili olarak iki yerde bilgi verilmiştir.  İlk olarak Saltuk'un Nasreddin Hoca ile karşılaşması, Hoca'nın onu evine götürmesi...
21 Nisan 2014

SALTUKNAME’DE SEYYİD MAHMUD-İ HAYRAN

Ebülhayr Rumi tarafından 1480 yıllarında derlenen ve kitap haline getirilen Saltukname'de Seyyid Mahmut Hayran ile ilgili olarak dört yerde bilgi verilmiştir.  İlk olarak Seyyid Mahmut Hayran'ın yaşadığı yer  ve kendisi hakkında bilgiler...
14 Nisan 2014

SALTUKNAME’DE TİMUR

Halk ağzındaki sözlü menkıbelerin derlenmesini ve kitap haline getirilmesini Fatih Sultan Mehmet'in şehzadesi Cem Sultan istemiştir. Ebü'l-Hayr-ı Rûmî, Cem Sultan'dan aldığı emirle Anadolu ve Rumeli'yi yedi yıl boyunca adım...
07 Nisan 2014

ÇANAKKALE’DE AKŞEHİRLİ ASKERLERİN MAKİNELİ TÜFEK AVI

Çanakkale Zaferi'nin kazanılmasını sağlayan kahraman Türk askeri içerisinde yer alan Akşehirli Mustafa Çavuş ve arkadaşlarının göstermiş olduğu kahramanlığı bir bölük komutanının hatıra defterinden öğreniyoruz. İşte o defterde...
19 Mart 2014

UZUN HASAN’IN ORDUSUNUN AKŞEHİR’İ İŞGALİ

Osmanlılar karşısında Karamanoğulları'na yardım etme adına Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın ordusu Akşehir'e girmişti.         Fatih Sultan Mehmet'in Karamanoğulları üzerine yürüyerek Akşehir, Konya ve Karaman'ı...
12 Mart 2014

PEK ÇOK MÜFTÜ ÇIKARAN BİR AKŞEHİRLİ AİLE: TÜRABI AİLESİ

'Toprağım, memleketim” anlamına gelen türabı, tasavvufta 'toz olmak” anlamını taşımaktadır. İşte bu lakapla anılan Türabı ailesi, Akşehir'de yaşamıştır.Bu aile Türabı Pir Ali Efendi'nin çocukları ve torunlarıdır....
22 Şubat 2014

BURSA’DA TEKKE KURAN AKŞEHİRLİ BİR AİLE: NASÛHİLER

           Bursa merkez Osmangazi İlçesi Hisar semtindeki Filiboz Mahallesi'nde 16. yüzyıl sonlarında Akşehir'den gelen Şeyh Nasûh Efendi bir tekke kurmuştu. Bu tekkenin yönetimi babadan oğla geçerek 1923 yılına kadar gelmiştir....
09 Şubat 2014

AKŞEHİR’DE ALİM BİR AİLE: TACEDDİN AHMET VE OĞLULLARI

Akşehir Kızılca Mahallesi, Topçu Sokakta türbesi bulunan Taceddin Ahmet ve oğulları Osmanlıyı ve Akşehir'i aydınlatan alimlerdi.XV. yüzyılda Araplarla Türkler arasındaki savaş nedeniyle Azerbaycan'ın Barda şehrinden Akşehir'e...
01 Şubat 2014

SARAYDA BİR AKŞEHİRLİ ASTRONOM: SAİD MEHMED EFENDİ

Osmanlılar döneminde "İlm-i nücum" denilen yıldız ilmiyle yani astronomi ile uğraşanlar ulema adını taşıyan din alimleri idi. Bunlardan biri de Said Mehmed Efendidir.               Said Mehmed Efendi Akşehirlidir. Doğum tarihi...
16 Ocak 2014

AKCHEHİR DAMGALI OSMANLI PULLARI

Osmanlı'nın son döneminde Akşehir'de posta pulları üzerine Akchehir şeklinde damgalar basılmıştır.1858-1921 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu tarafından çıkarılan yapışkanlı  pullar mektup zarfları üzerinde kullanılmışlardır....
07 Ocak 2014

ALİ KIRCA’NIN ÇOCUKKEN AKŞEHİR’DEN AYRILIŞI

Ünlü televizyon sunucusu ve yazar Ali Kırca, annesine yazdığı bir şiirimsi yazısında 14 yaşındayken Akşehir'den ayrılışını anlatmaktadır.Aslen soyadını aldığı Sultandağı'na bağlı Kırca köyü kökenli olan Ali Kırca...
12 Aralık 2013
açık