MEHMET KOÇ

Bütün Yazıları

MEHMET KOÇ

NASREDDİN HOCA EŞEĞE NEDEN TERS BİNERDİ?

Eşek, binek hayvanı, yük ve eşya nakli hizmetlerine gayet elverişli, kanaatkar, sabırlı ve tahammüllü bir hayvandır. Ata göre daha ucuz olduğundan dolayı fakir kırsal alanda tercih edilirler. Bir halk adamı olan Nasreddin Hoca'nın...
09 Ekim 2015

ULUSAL BASINDA AKŞEHİR BELEDİYE ESKİ BAŞKANI DR. RAHMİ ŞİRVANCI

İki dönem Akşehir Belediye Başkanlığı yapan Rahmi Şirvancı 1917 yılında Akşehir'de doğdu.  Babası Ahmet  ve annesi ise  Mükerrem  Şirvancı'dır. 1940-1941 yıllarında tıp fakültesini bitirerek doktorluğa başlamıştı. Dr....
28 Eylül 2015

MÜZE BİNASINI YAPTIRAN BELEDİYE BAŞKANI: HACI MUSTAFA EFENDİ

Günümüzde Batı Cephesi Karargâh Müzesi olarak kullanılan eski Akşehir Belediye binasını Bostan Bey olarak meşhur olan Akşehir Belediyesi eski başkanlarından Hacı Mustafa Efendi yaptırmıştır.Hacı Mustafa Efendi, Miralay Şemseddin Bey'in...
10 Eylül 2015

C. HUART’A GÖRE AKŞEHİR’DEKİ TAŞ MEDRESE

İslâm dünyasının dil, edebiyat, din, siyaset ve sanat tarihine dair incelemelerde bulunup metin neşirleri ve tercümeleri yapan Fransız Cl. Huart, 1891'de— Bursa, Eskişehir, Afyon üzerinden Konya'ya bir seyahate çıkmıştı 13 Mayıs...
17 Ağustos 2015

TURGUTLULARIN AKŞEHİR’DE TİMUR’A BAŞ KALDIRMASI

Osmanlı Devletini 1402 yılında Ankara'da yenen Emir Timur ordusuyla Anadolu'yu bir baştan bir başa dolaşırken yolu Akşehir'e düştü.  İşte bu sırada Turgut oğulları önderliğindeki Türkmenler, Timur'un ordusuna saldırdılar.Timur,...
11 Temmuz 2015

YILDIRIM BAYEZİD’İN TİMUR’A NASİHATİ

1402 yılındaki Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilen Yıldırım Bayazid, onunla birlikte bütün Anadolu'yu esir olarak dolaşmıştı. Akşehir'e yaklaştıkları zaman bu durumdan kurtulamayacağını anlayan Yıldırım Bayazid, Timur'a...
01 Temmuz 2015

FATİH’İN HOCASININ TORUNU AKŞEHİR MEZARLIĞINDA

Fatih'in hocası olan Molla Hüsrev'in torunu Mustafa Efendi, 1591 yılında Akşehir'de ölünce Nasreddin Hoca Mezarlığına defnedildi.Osmanlı bilgini ve müftüsü olan Molla Hüsrev, Fatih Sultan Mehmet'e şehzadeliği zamanında...
24 Haziran 2015

AKŞEHİRLİ BÜYÜK DİVAN ŞAİRİ: EZHERİ

İlk divan şairlerinden biri olan Ezheri, Akşehir'de doğmuş ve burada yaşamıştır. Şair Enveri ve Şeyhi ile çağdaştır. Osmanlı Devleti'nin Çelebi Mehmet (1414-1421) ve II. Murat (1421-1451) devirlerinde Akşehir'de yaşayan Ezheri'inin...
08 Haziran 2015

AKŞEHİR USULÜ TİRİT VE “DİLSİZ OYUNU” KİMLERDEN KALDI?

Akşehir'e Türkler egemen olunca Türklerle birlikte bazı Acemler yani İranlı aileler Akşehir'e göç edip yerleştiler. Türkçe bilmeyen bu ailelere Akşehirliler tatlar yani dilsizler demekteydi. İşte bu ailelerin bulunduğu mahalle Tatlar...
26 Mayıs 2015

SARI SALTUK’UN OSMAN BEY’E NASİHATI

Ebülhayr Rumi tarafından 1480 yıllarında derlenen ve kitap haline getirilen Saltukname'de Sarı Saltuk'un Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Bey'e verdiği nasihat altı yerde verilmiştir.  Temelde aynı olan bu öğüt çeşitli yörelerdeki...
07 Mayıs 2015

SULTAN ABDÜLHAMİD’E GÖRE ÇANAKKALE ZAFERİ’Nİ KİM KAZANDI

Araştırmacı-yazar İsmet Bozdağ tarafından bulunan ve yayınlanan 'Abdülhamid'in Hatıra Defteri” isimli kitabın 1985 yılında yayınlanan 5. baskısının 159 ve 160 sayfalarında Sultan Abdülhamid'in Çanakkale Zaferi ile ilgili...
24 Nisan 2015

ROMALI FİLOZOF CİCERO’UN AKŞEHİR YOLCULUĞU

Ro­ma­lı dev­let ada­mı… Ede­bi­yat­çı… Hu­kuk­çu… Akıl­cı… Ah­lak­çı… Fi­lo­zof… Cumhuriyet savunucusu Cicero, Anadolu'ya vali olarak gelirken yolu Akşehir'e (Philomelion) düşmüştü.Milattan önce (M.Ö....
18 Nisan 2015

NADİR’E MESCİT YAPTIRAN GÜZEL İNSAN: HÜRREM HATUN

Akşehir'e bağlı Atakent Mahallesine bir mescit yaptıran ve bu mescit için vakıf kuran Hürrem Hatun zamanında zengin ve nüfuzlu bir ailedendi.Türkiye Selçuklu Devleti devrinde Akşehir, Konya'ya yakın olması ve verimli topraklarının...
11 Nisan 2015

TARİHTE BİR AKŞEHİR GÜZELİ: RANA HATUN

Akşehir'de yaşayan ve güzelliği mezar taşına işlenebilecek kadar fazla olan Rana Hatun'un pek çok marifeti vardı.Akşehir Nasreddin Hoca mezarlığında bulunan ve Akşehir müzesinde saklanan mezar taşındaki bilgilere göre:Rana Hatun, ...
03 Nisan 2015

YAZAR YUSUF ATILGAN’IN AKŞEHİR GÜNLERİ

Anayurt Oteli'nin yazarı Yusuf Atılgan, 1944-1945 yıllarında Akşehir'de yaşamış ve buradaki Maltepe Askeri Lisesi'nde öğretmenlik yapmıştır.1921 yılında Manisa'da doğan Yusuf Atılgan, 1939 yılında Balıkesir Lisesi'ni...
05 Mart 2015

YAZAR VEDAT TÜRKALİ’NİN AKŞEHİR GÜNLERİ

 Senarist, şair ve romancı olan Türkali, 1944-1947 yılları arasında Akşehir'de yaşamış ve buradaki askeri lisede edebiyat öğretmenliği yapmıştır.Asıl adı Abdulkadir Pirhasan olan Vedat Türkali, 1919'da Samsunda doğdu.  Liseyi Samsun...
28 Şubat 2015

SELÇUKLU ZAMANINDA BİR AKŞEHİR YEMEĞİ: HERSE

 Günümüzde de Akşehir'de yapılan ve çok sevilen herse yemeği, Selçuklu devrinde  Akşehir'in milli yemeği idi.Arapça herise kelimesinden türeyen herse, bir rivayete göre peygamberimiz zamanında da yapılırdı ve onun tarafından...
16 Şubat 2015

1916 YILI İLMİYE SALNAMESİ’NDE AKŞEHİRLİ HOCA VE KADILAR

Günümüzdeki anlamıyla ilmiye sınıfının bir yıllığı olan ve 1916 yılında yayınlanan 'İlmiye Salnamesi”de; Akşehir'de bulunan veya Akşehirli olan pek çok kadı ve hocaya yer verilmiştir. Bu salnamede en geniş şekilde yer alan...
06 Şubat 2015

PADİŞAH’DAN NİŞANI ALAN AKŞEHİRLİ ALİM: MEHMET LÜTFİ EFENDİ

1916 yılında yayınlanan 'İlmiye Salnamesi”ne göre Akşehirli Mehmet Lütfi Efendi'ye Osmani ve Mecidi nişanlarından verilmişti.Akşehirli Mehmet Lütfi Efendi'nin bulunduğu İlmiye sınıfı, Osmanlı Devleti'ndeki başlıca...
31 Ocak 2015

TİMUR’UN AKŞEHİR’DE TORUNUNA YAPTIĞI YAS TÖRENİ

1402'de Ankara'da Yıldırım Beyazıt'a karşı büyük bir zafer kazanan Timur, Anadolu'yu bir baştan bir başa dolaşırken Akşehir'de çok sevdiği torununun öldüğünü duydu ve büyük bir üzüntü geçirdi.1403 yılının...
23 Ocak 2015

KOZAĞAÇLI ÇOBAN DEDE MENKIBESİ VE MESCİDİ

Çoban Dede 14. Yüzyılda Akşehir'e bağlı Kozağaç Köyü'nde yaşayan adı efsanelere karışmış bir ermiş kişidir. O devirde Çoban Dede adına Kozağaç'ta bir mescit yapılmıştı.Akşehir'e bağlı Marif (Alanyurt) köyündeki...
12 Ocak 2015

SEYYİD ABDULLAH’IN GERÇEK HAYAT HİKÂYESİ

Seyyid Abdullah, Akşehir Çakıllar köyüne yerleşerek burada bir zaviye kurmuş ilim adamlarından birisidir.Çakıllar köyüne yerleşen Seyyid Abdullah ile Argıthan'da yaşayan Şeyh Abdullah'ın hayat hikâyeleri ne yazık ki kaynaklar...
24 Aralık 2014

KANUNİ’NİN TANIŞTIĞI ŞEYH ABDULLAH’IN GERÇEK HAYAT HİKÂYESİ

Şeyh  Abdullah,   1500'lu yıllarda Argıthanı köyünde  bir zaviye kurmuş ilim adamlarından biridir. Şeyh Abdullah,  1400'lü yıllarda Çakıllar'a yerleşen Sayyid Abdullah ile karıştırılmaktadır. Kaynaklarda yüz yıl önce...
23 Aralık 2014

AK KOYUNLU HÜKÜMDARLIĞINDAN AKŞEHİR SANCAKTARLIĞINA

Ak koyunlu hükümdarı Murat Bey, Şah İsmail'den kaçarak 1510 yıllarında Osmanlılara iltica etmişti. Kendisine Akşehir zeamet verilerek sancaktarlığına getirilmişti.Ak Koyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın torunlarından Murat, Şiraz'da ...
09 Aralık 2014
açık