MEHMET KOÇ

Bütün Yazıları

MEHMET KOÇ

1909’DA AKŞEHİR YÖNETİMİ

Osmanlı Devletinin son dönemlerinde Akşehir, Konya sancağına bağlı Konya vilayetine tabi 10 ilçeden biri idi. Akşehir'in Doğanhisar ve Cihanbeyli olarak iki nahiyesi mevcuttu.Akşehir yönetimi ile ilgili bilgi veren 1327(1909) Salnamesidir....
12 Aralık 2016

AKŞEHİR’İN TARİHİ CAN SUYU: İBRE ÇEŞMESİ

Sultan Dağları'nın eteğine kurulan Akşehir'e kurulduğu günden beri İbre Çeşmesi, hayatın sürmesi için su vermeye devam ediyor.Akşehir Kızılca Mahallesi, İbre Sokakta bulunan bu çeşmenin ilk yapılış tarihi bilinmiyor. İbre,...
30 Kasım 2016

MEŞHUR ÖKESLİ HOCA: HACI ALİ EFENDİ

Değerli alimlerden bir zat olup Akşehir'in Ökes (Yaylabelen) köyünde doğmuştur. Hacı Ali Efendi, İmam Birgivi soyundan ve Konya'nın Sille nahiyesinden olup babası imamlık için Ökes köyüne gelen Ömer Osman'dır.Ökesli Hoca,...
24 Kasım 2016

KANUNİ’Yİ ÖVEN BİR ŞİİRDE AKŞEHİR

Kanuni Sultan Süleyman devrinde yaşayan divan şairi İşreti, canını kurtarmak için yazdığı bir övgü şiirinde onun alnını Akşehir'e benzetiyor.İşreti, İstanbul yakınlarındaki Yenihisar'dandı. Asıl adı Mustafa idi. Zamane gençliğinin...
08 Kasım 2016

TARIK BUĞRA’NIN HİKÂYELERİNDE “AKŞEHİR”

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının tanınmış yazarlarından Tarık Buğra, 1969 yılında yayınladığı 'Hikâyeler” adlı eserinde 'Kasabam” dediği Akşehir'i pek çok öyküsünün arka planında kullanmıştır. Bu yazımızda...
25 Ekim 2016

1466 YILINDA AKŞEHİR KÖYLERİNDEKİ EV REİSİ HATUNLAR

Osmanlı Devleti, Akşehir'i ülkesine kattığı yıllarda Akşehir'in bütün köyleri dolaşılarak aile reisleri kayıt altına alındı. Bu ailelerin verebilecekleri vergi oranları belirlendi. 'Mufassal Defter” olarak tabir edilen bu...
11 Ekim 2016

ÖKES KÖYÜ VE HASAN PAŞA ZAVİYESİ

Akşehir'e bağlı Ökes (Yaylabelen) köyünde 15. yüzyılda dokuz erkeğin olduğu beş aile vardı. Yine bu köyde Hasan Paşa Zaviyesi adlı bir dini kurum bulunmaktaydı.1466 Tarihli Akşehir Mufassal Defteri kayıtlarına göre:Bu köyde 9 erkek...
16 Eylül 2016

NADİR’DE BİR AHİ TEKKESİ: ŞEYH ÇÖREK ZAVİYESİ

Selçuklu Beylerinin sayfiye yeri olan Akşehir'e bağlı Nadir (Atakent) Köyü'nde Şeyh Nûreddin tarafından bir zaviye kurulmuştu. Bu zaviye köyden gelip geçenlere dini ilimleri, İslam ahlakını ve fen ilimlerini öğretmek ve yolcuların...
26 Ağustos 2016

AKŞEHİRDE YOK OLAN BİR SELÇUKLU ESERİ: ŞEYH MUİNU’D-DİN ZAVİYESİ

Türkiye Selçukluları devrinde Akşehir'de kurulan Şeyh Muinu'd-din Zaviyesinden günümüze birkaç vakıf kaydından başka hiçbir şey kalmamıştır. Anadolu topraklarında Müslümanlığın ve Türklüğün mührü olan bu zaviyeleri bilmemiz...
18 Ağustos 2016

AKŞEHİRLİ BİR DİVAN ŞAİRİ: MEHMET FEHİM EFENDİ

Mehmet Fehim Efendi, Akşehir'de doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mehmet'tir. Akşehir Müftüsü Fehim Efendi'nin oğludur.Akşehir'de eğitimine başlayan Mehmet Fehim Efendi, ilk eğitimini babasından almıştır....
08 Haziran 2016

19 MAYIS 1919 ÖNCESİ AKŞEHİR

1919 yılı öncesinde Osmanlı'nın savaştığı Çanakkale, Yemen, Filistin, Irak gibi Cephelere Anadolu'dan pek çok asker gitmekte ve gelmekteydi. Demiryoluna sahip olan Akşehir'de yoğun bir askeri hareketlilik içindeydi.Tren hattı...
20 Mayıs 2016

KORKUDAN ÖLEN AKŞEHİR KADISI: AVNİ OSMAN EFENDİ

Divan şairi olan Akşehir kadısı Avni Osman Efendi, Akşehir'de doğmuştu. Asıl adı Osman'dı. Avnî Mahlasını kullandığı için Avnî Osman Efendi olarak tanındı.Akşehir'de büyüyen Osman Efendi, ilk olarak Hoca-zâde Mehmed...
16 Mayıs 2016

NASREDDİN HOCA’NIN MİRASININ KALDIĞI MESCİT

Hacı Ramazan Şirvani Mescidi, Nasreddin Hoca Medresesi harap olduktan sonra vakıf gelirlerinin bırakıldığı Akşehir'in tarihi mescitlerinden biri idi. Günümüzde bu mescidin Akşehir Çay mahallesindeki Yazıcı Mescidi olduğu söylenmektedir. Bu...
02 Mayıs 2016

AKŞEHİR’İN MEŞHUR SELLERİ

Sultan dağlarının eteğine kurulan Akşehir tarih boyunca yağan yağmurlardan oluşan sellerin etkisinde kalmıştır. 1970'li yıllarda dağın Akşehir'e bakan yüzeyinin ağaçlandırılması ile sellerin önüne geçilmiştir.Sultan Dağlarında...
19 Nisan 2016

CEM SULTAN’A AKŞEHİRLİ ZENGİNLER BORÇ VERMİŞTİ

'Talihsiz Şehzade” olarak adlandırılan Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Cem Sultan, Konya Valiliği sırasında Akşehirlilerle iyi ilişkiler kurmuştu.Akşehir'in de bağlı olduğu Karaman Valisi olan Şehzade Mustafa'nın Ağustos...
28 Mart 2016

AKŞEHİR’E ŞEHİTLER GELİNCE AĞLARIM

Nasrettin Hoca Endüstri Meslek Lisesi'nde 2010-2011 öğretim yılının ilk günleriydi. Müdür Yardımcısı olarak bütün sınıfları tek tek geziyor, yeni gelen öğrencilerimizle tanışıyordum.Hızlıca bir sınıfa girdim. Her öğrenciye...
04 Mart 2016

TÜRBE İÇERİSİNDE BİR CENGİZHAN TORUNU: KABULŞAH

Akşehir Nasreddin Hoca Türbesi dış avlusunda bulunan bir mezar başlığının Nasreddin Hoca ile ilgisi yoktu. Bu başlık büyük bir olasılıkla türbe tamiratı sırasında buraya konulmuştur. Başlıkta şu yazılar okunabilmektedir: 'Vefat-ı...
09 Şubat 2016

MARUF’TA ŞEYH HACI İBRAHİM VELİ ÇİFTLİĞİNDE YAŞAYANLAR

1466 Yılında Akşehir'e bağlı Maruf (Alanyurt) Köyü 89 haneden oluşan büyük bir köydü. Bu köyün yöneticileri yani vergi toplayanları İvaz Altun ve Ağa Zade idi. Hacı İbrahim Veli Sultan Tekkesinin kurulu olduğu bu köyde birden fazla...
29 Ocak 2016

AKŞEHİR KÖY İMAMLARI

Osmanlı Devleti, Akşehir'i ülkesine kattığı yıllarda Akşehir'in bütün köyleri dolaşılarak aile reisleri kayıt altına alındı.  1466 tarihli 'Mufassal Defter”e göre Akşehir köylerinde aile reisi olarak yazılmış köy...
11 Ocak 2016

AKŞEHİR İMAMLARI

Osmanlı Devleti, Akşehir'i ülkesine kattığı yıllarda Akşehir'in bütün mahalleleri dolaşılarak aile reisleri kayıt altına alındı. Bu ailelerin verebilecekleri vergi oranları belirlendi. 'Mufassal Defter” olarak tabir edilen...
31 Aralık 2015

1466 YILINDA AKŞEHİR’DEKİ EV REİSİ HATUNLAR

Osmanlı Devleti, Akşehir'i ülkesine kattığı yıllarda  Akşehir'in bütün mahalleleri dolaşılarak aile reisleri kayıt altına alındı. Bu ailelerin verebilecekleri vergi oranları belirlendi. 'Mufassal Defter” olarak tabir edilen...
24 Aralık 2015

DİVAN EDEBİYATI HAYRANI BİR BAŞKAN:HÜSEYİN ŞÜKRÜ ILICAK

1963-1965 Yılları arasında Akşehir Belediye Başkanlığı yapan Hüseyin Şükrü Ilıcak, Akşehir'in alt yapı çalışmalarına büyük önem vermişti. Hukukçuydu, edebiyatçıydı.H. Şükrü Ilıcak, 1909 yılında Akşehir'e bağlı...
24 Kasım 2015

1466’DA REİS KASABASININ AİLE REİSLERİ

1466 Tarihli Akşehir Mufassal Defteri kayıtlarına göre; Reis Kasabası sakinleri,  Kayseri'den gelen Yörüklerdi.  Bu Yörükler,  Kösterelü Cemaati'nden idiler. Günümüzde Ilgın'a bağlı Köstere(Göstere) köyü hala varlığını...
16 Kasım 2015

1535 YILI VAKIF KAYITLARINDA AKŞEHİR’İN ZENGİN HATUNLARI

 Kanuni Sultan Süleyman'ın devrinde yapılan vakıf yazılımında Akşehir'de sahip olduğu mallarını vakfetmiş zengin Akşehirli birçok kadının adlarına rastlamaktayız. Günümüzdeki anlamının aksine o devirde zengin kadınların...
19 Ekim 2015
açık