MEHMET KOÇ

Bütün Yazıları

MEHMET KOÇ

ÖLEN AKŞEHİR BEYİNİN MALLARININ YAĞMALANMASI

II. Selim zamanında Akşehir Beyi olan Davut Bey ölünce mallarına varisleri ve bazı Kürtler el koydular. Bu durum Osmanlı padişahı II. Selim'in  hoşuna gitmemişti.            Kanuni...
01 Kasım 2017

EVLİYA BİR BABANIN OKUMUŞ OĞULLARI

(Seydi Mahmûd Hayran'ın  Oğulları) SEYDİ MEHMETSeydi Mehmet, Akşehir'e büyük bir külliye kuran kutupların kutbu Seyyit Mahmûd Hayran'ın üç oğlunun en büyüğüdür.  Zamanının büyük alimlerinden biri olduğu kayıtlarda...
15 Ekim 2017

KANUNİ ZAMANINDA BÜYÜK AKŞEHİR YANGINI

Anadolu'da bütün yolların kesiştiği bir merkezde olan Akşehir tarihte pek çok yangınlarla karşılaşmış ve neredeyse yanıp yıkılarak yok olma ile karşı karşıya kalmıştı. Bu yangınlardan biri de Kanuni Sultan Süleyman zamanında...
19 Eylül 2017

II. ABDÜLHAMİD NASREDDİN HOCA FIKRALARINI YASAKLADI MI?

II. Abdülhamid zamanında Osmanlı Devleti'nde her sahada eski yasaklara yeni yasaklar eklenmiş ve cemiyet yapısının, Batı dünyası karşısında ayakta kalabilecek şekilde, bir kuvvet kazanması amaçlanmıştı. Ancak zamanla pek çok alana...
04 Eylül 2017

NASREDDİN HOCA’NIN GERÇEK MİRASÇILARI 5- HACI İBRAHİM FAKİH

Hacı İbrahim Fakih, Nasreddin Hoca Vakfı kayıtlarına göre vakfın bir yöneticisidir. Bu alim kişi Nasreddin Hoca Medresesi müderrisi, Akşehir Hacı Ramazan Şirvani Mescidi ve daha sonra Hasanek Köyü Mescidi imamı idi. Hacı İbrahim Fakih hakkında...
10 Temmuz 2017

NASREDDİN HOCA’NIN GERÇEK MİRASÇILARI 4-HACI NEBİ (HACI PİRİ)

Mevlana Nasreddin Vakfı'na yıllık olarak belirli bir miktar akçe ödeyenlerden biri de Hacı Nebi'idi. Akşehir'de yaşayan Hacı Nebi'nin günümüzde Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik köyü olan Çiftlik köyünde bir...
08 Temmuz 2017

NASREDDİN HOCA’NIN GERÇEK MİRASÇILARI 3-YAKUP-LENK

Osmanlıların Akşehir'i almasıyla yaptırdığı vakıf kayıtlarında Mevlana Nasreddin Vakfı'na ait arazileri işletenlerden biri olan Yakup, Karamanoğlu döneminde Akşehir'de doğmuştu. Farsça topal, aksak anlamına gelen –Lenk...
07 Temmuz 2017

NASREDDİN HOCA’NIN GERÇEK MİRASÇILARI 2- MUSAOĞLU

Nasreddin Hoca'nın medrese ve türbesinin vakıf kayıtlarındaki mirasçılarından biri de Musaoğlu'dur. Yaklaşık 1450 ile 1530 yılları arasında Akşehir'de yaşayan Musaoğlu hakkında kaynaklardan edindiğimiz bilgiler şöyledir:...
06 Temmuz 2017

NASREDDİN HOCA’NIN GERÇEK MİRASÇILARI

1-TUR ALİ (YAR ALİ) Nasreddin Hoca hakkında en sağlam kaynaklardan biri de o devrin vakıf kayıtlarıdır. Nasreddin Hoca'nın medrese ve türbesinin vakıf kayıtlarında mirasçıları olarak beş isim karşımıza çıkmaktadır. Bu isimlerden...
05 Temmuz 2017

Halide Edip Adıvar’a Göre: BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA AZARİ KÖYÜ KADINLARI

Halide Edib Adıvar (d. 1884 - ö. 9 Ocak 1964), Türk yazar, siyasetçi, akademisyen ve öğretmen idi. Halide Onbaşı olarak da bilinir. Kurtuluş Savaşı sırasında uzun süre Akşehir'de kalmıştı. Balkan Savaşları sonunda öğretmenlikten...
16 Haziran 2017

DELİLERE AKŞEHİR’DE SON VERİLMİŞTİ

Mecazen "korkusuz, gözü pek, atılgan" anlamında kullanılan deli kelimesi, tarih terimi olarak delice cesaret ve atılganlıklarından dolayı bir askerî zümreyi ifade eder. Kadere iman ve tevekkülün verdiği "yazılan başa gelir" düsturunu prensip...
06 Haziran 2017

AVUSTRALYA’DA BASKISI YAPILAN BİR NASREDDİN HOCA KİTABI

Kıbrıslı Yazar Türkay Ilıcak tarafından derlenen 'Nasrettin Hoca ve Anadolu Hikayeleri” kitabının gözde geçirilmiş ikinci baskısı 1999 yılında Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'de basılmıştır. Yazar,...
29 Mayıs 2017

ÜÇHÖYÜK’E İLK YERLEŞEN TÜRKLER

Akşehir'e bağlı Üçhöyük Köyü, arkeolojik öneme sahip höyükler üzerine kurulmuştur. O dönemdeki adı Ağayid köyü idi. Ağayid köyü bazı kaynaklar ilk olarak D. French tarafından tespit edilen höyüklerden sonra adının Üçhöyük...
17 Mayıs 2017

EŞREFOĞLU’NUN AKŞEHİR YÖNETİCİSİ: HOCA KAMEREDDİN

Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra bir top gibi devamlı el değiştiren Akşehir yaklaşık 20 yıl boyunca Eşrefoğlu Beyliği'nin egemenliğinde kalmıştır. İşte bu devirde Akşehir yönetenlerden biri de Hoca Kamereddin...
02 Mayıs 2017

RESSAM YALÇIN GÖKÇEBAĞ’IN AKŞEHİR GÜNLERİ

Ünlü ressam Yalçın Gökçebağ, 1966-1968 yılları arasında Akşehir'de resim öğretmeni olarak çalışmıştır. Akşehir onun sanatının gelişmesine büyük etki yapmıştır. 1944 yılında Denizli'nin Çal ilçesinde doğan Gökçebağ,...
06 Nisan 2017

KUZEY AFRİKA’DA İKİ AKŞEHİRLİ GEZGİN ALİM

13. yüzyılın sonlarında Anadolu Selçuklu Devrinde Akşehir'de doğan iki gezgin ilim öğrenmek için Fas, Tunus, Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkelerine gitmiş hatta Endülüs'e (İspanya'ya) geçmiş ve orada eğitim almışlardır. İyi...
25 Mart 2017

OSMANLI FETHETTİĞİNDE ENGİLLİ’DE KİMLER YAŞIYORDU

1466 Tarihli Akşehir Mufassal Defteri kayıtlarına göre; Akşehir'e bağlı Engilli Köyü 6 Mayıs 1466 tarihinde Makedonya'da yer alan Ohri şehrinde oturan Bosna kapıkulu askerleri komutanı Şahin'in mülkü idi. Ohri 1395 yılında...
10 Mart 2017

ESKİ RUMCA BİR NASREDDİN HOCA KİTABI

Kıbrıslı yazar Mustafa Gökçeoğlu tarafından New York baskısı eski Rumca bir Nasreddin Hoca Fıkraları kitabı ortaya çıkarılarak 2013 yılında Türkçe çevirisi ile birlikte yayınlandı. Yazar Gökçeoğlu, Kıbrıs Kadısı Burhanettin Efendi'den...
16 Şubat 2017

BALTACI RUSYA’YA GİDERKEN YANINDA AKŞEHİRLİLER VARDI

Rusların düşmanca davranışları üzerine Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa serdarlığında yapılan sefere Akşehirliler de katılmıştı. Bütün Hristiyanların koruyucusu oldu­ğunu ileri süren çar Petro Rus ve Rum halklarının kralı unvanını...
06 Şubat 2017

Evliya Çelebi’ye Göre: NASREDDİN HOCA’YA BENZEYEN KİŞİLER

Seyahatname,Evliya Çelebitarafından 17. yüzyılda yazılmış olangezi yazısıkitabıdır. 10cilttenoluşur. Gerçekçi bir gözle izlenen olaylar, yalın ve duru, zaman zaman da fantastik bir anlatım içinde, halkın anlayacağı şekilde yazılmış,...
23 Ocak 2017

Evliya Çelebi’ye Göre: NASREDDİN HOCA TİMUR’A SIVAS’IN HESABINI SORUYOR

Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde; Timur'un Sivas'ta yaptığı katliamı anlatırken o zaman sohbet arkadaşı olan Nasreddin Hoca'nın nedenlerini Timur'a sorduğunu belirtiyor. 1400 yılında büyük bir ordu ile Anadolu'ya...
12 Ocak 2017

MALAZGİRT’TE ALP ARSLAN’A MÜSLÜMANLARIN YAPTIĞI DUA

Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan komutasındaki ordu ile Malazgirt'te Bizans İmparatoru Romanos kumandasındaki ordu arasında 24 Ağustos 1071 tarihinde yapılan savaşta Müslümanlar büyük bir zafer kazandı ve bu zaferin arkasında Allah'a...
31 Aralık 2016

Evliya Çelebi’ye Göre: NASREDDİN HOCA TİMUR HANLA RUS SEFERİNDE

Timur, Altın Orda Devleti yöneticisi Toktamış Han'a karşı sefere giderken yanında götürdüğü ulemadan biri de Molla Nasreddin-i Akşehri idi. Altın Orda bir Türk-Moğol hanlığı idi. Cengiz Han oğlu Cuci Han'ın oğlu olan Orda Han...
24 Aralık 2016

Evliya Çelebi’ye Göre: NASREDDİN HOCA VE AKŞEHİR’DEKİ TÜRBESİ

Evliya Çelebi tarafından yazılan Seyahatname'de Nasreddin Hoca ve Akşehir'deki türbesi hakkında şu bilgiler verilmektedir: 'Evvela şehrin kıble tarafı dışındaki mezarlık· içinde din ve dünya uleması, kaf-ı yakin simurgu Mevlana...
19 Aralık 2016
açık