MEHMET KOÇ

Bütün Yazıları

MEHMET KOÇ

HAMDİ BEY’İN AKŞEHİR GÜNLERİ

Telgrafçı Manastırlı Hamdi Bey, İstanbul'un İngiliz birlikleri tarafından işgal edildiği 16 Mart 1920 günü işgal haberini ve gelişmeleri Milli Mücadele'nin lideri Mustafa Kemal Paşa'ya ileterek tarih sahnesine çıkmış bir...
06 Ocak 2020

GÜL HATUN’UN MEZAR TAŞI BULUNDU

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nden Dr. Razan Aykaç tarafından Nasreddin Hoca Mezarlığı'nda Gül Hatun'a ait mezar tespit edildi. Akşehir, Karamanoğulları hâkimiyetindeyken Hoca eşi olan Gül Hatun...
06 Aralık 2019

ATATÜRK AKŞEHİR’DE UÇAĞA BİNMEK İSTEDİ

Büyük Taarruz öncesinde Batı Cephesi Uçak Bölüğü, 30 Kasım 1921'de Sivrihisar batısındaki Akviran'dan Akşehir'in Maarif köyündeki yeni meydanına geçti. Burada onarılan uçaklarla takviye edilen hava birlikleri gün geçtikçe...
22 Kasım 2019

ÖNCE MESCİT SONRA MEDRESE: GÜLLÜ DAİRE

Akşehir, Karamanoğlulları hakimiyetindeyken Hoca eşi olan Güllü Hanım tarafından bir Hoca Paşa Mescidi yaptırılmıştı. Bu mescit daha sonra onun torunları tarafından 1764 yılında Medrese'ye dönüştürülmüştür.Selçuklu dönemi...
18 Kasım 2019

AKŞEHİR İSTASYONUNDA GÜLÜMSEYEN ATATÜRK

Gazi Mustafa Kemal Paşa, 13 Mart 1923 günü Ankara'dan, özel bir trenle Adana gezisine çıkmıştı. Heyette eşi Latife Hanım da vardı. Ayrıca Osmanlı ve cumhuriyetin ilk yıllarında çok tanınmış, sonra unutulmuş olan ve ömrü gırgırla,...
11 Kasım 2019

HIZIRNAME’DE SEYYİD MAHMUT HAYRANİ

Seyyid Mahmut Hayrani, Eğirdirli Muhyiddin Çelebi‟ye ait olan ve 880/1476 tarihinde yazılan Muhyiddin Divanı veya Hızırname diye bilinen eserde yer almaktadır.Hızırname, esasen Divan-ı Muhyiddin Çelebi adıyla bilinen ve Eğirdirli Şeyh Mehmed...
28 Ekim 2019

Hacı Bektaş Veli Menakıb-ında: SEYYİD MAHMUD HAYRANİ

Hacı Bektaş'ın ünü her yana yayılmıştı, her taraftan erenleri görmeye geliyorlardı. Akşehir'i mekân tutan ve çevresinde 300 kadar dervişi bulunan Seyyid Mahmud Hayrani kendisinden sonra Anadolu'ya gelerek Kırşehir yakınlarındaki...
25 Ekim 2019

FAKİR ÇOCUKLARI SEVİNDİREN KİTAP: “YAHSİYAN”

Kısa bir süre önce Akşehir'de Dursun Solmaz ile birlikte yazdığımız 'Dünden Bugüne YAHSİYAN” kitabımız satışa çıkmıştı. Satıştan elde edilen gelirle fakir çocukları sevindirmeye başladık.Kitap yazmak ve piyasaya sürmek...
14 Ekim 2019

KİTABINI YAZDIĞIMIZ KÖY: GÖLÇAYIR

Tarih insanların arkasında kalan bir ışık olduğu için önünü aydınlatır. Önünü iyi görenler gelecek için umutlarını canlı tutar ve daha başarılı olur. Bu kitabın yazılmasındaki ana amaçta geçmişteki ışığın yanmasını sağlamaktır.Gölçayır,...
04 Ekim 2019

HASAN EFENDİ’YE GÖRE NASREDDİN HOCA’NIN HAYATI

1870'li yıllarda Sivrihisar'da Müftülük yapan Hasan Efendi, eski Şeriye Sicillerinden yararlanarak Nasreddin Hoca'nın hayatını yazmıştır. Türkolog Mehmet Fuad Köprülüzȃde, 'Nasreddin Hoca” isimli eserinin 'Başlangıç”...
06 Temmuz 2019

EVLİYA ÇELEBİ’YE GÖRE NASREDDİN HOCA’NIN HAYATI

Evliya Çelebi tarafından yazılan Seyahatname'de Nasreddin Hoca'nın hayatı hakkında şu bilgiler verilmektedir:'Din ve dünya uleması, kaf-ı yakin simurgu Mevlana Hazret-i Şeyh Hoca Nasreddin: İlk çıkışları yine bu Akşehir'dendir....
05 Temmuz 2019

AKŞEHİR’DE HALVETİLİĞİN KURUCUSU: ŞEYH CEMALEDDİN

Akşehir'de yaşamış din alimleri hakkında bilgi veren kaynaklar, Şeyh Cemaleddin ile Ahi Cemaleddin'in hayat hikayelerini birbirine karıştırmıştır. Oysaki Ahi Cemaleddin Selçuklu devrinde, Şeyh Cemaleddin ise Kanuni Sultan Süleyman...
12 Haziran 2019

GEVHER İMRE MESCİDİ VE VAKFI

Akşehir evliyalarından Gevher İmre adına Fatih devri öncesi Akşehir'de yapılan mescit ne yazık ki günümüze ulaşamamıştır. Ancak mescit ve Mescit vakıf kayıtları mevcuttur.Gevher İmre Mescidi, Kuşcu Mahallesinde İmaret sokağının...
31 Mayıs 2019

AKŞEHİR’DE BİR KÜRD EVLİYA: GEVHER İMRE

Yunus Emre şiirinde;'Erenlerin nazarı toprağı gevher eyler Erenler kademinde, toprak olasım gelir” dediği gibi Akşehir toprağı evliyaların bakışlarıyla bir mücevhere dönmüş, erenlerin ayakaltında toprak olası geliyor. İşte bu erenlerden...
28 Mayıs 2019

KURTULUŞ SAVAŞININ SON ŞEHİDİ AKŞEHİRLİ İDİ

19 Mayıs 1919'da vatanın makus talihini yenerek yedi düvel düşmanı denize dökmek için Samsun'a bir güneş gibi Mustafa Kemal Paşa doğmuştu. Böylece başlayan Kurtuluş Savaşı, 9 Eylül 1922'de Türk ordusunun İzmir'e girmesi...
18 Mayıs 2019

AKŞEHİR’DE BİR ALPEREN: ŞEYH BATTAL

Türklerin Anadolu'ya gelişlerinden itibaren hem dinsel önder olan hem de asker olarak savaşan alperenleri vardı. Bunlardan bir de Akşehir'de açık türbesi bulunan Şeyh Battal'dır. Şeyh Battal hakkında bilgi veren tarihi kaynaklar...
15 Mayıs 2019

1530 YILINDA TURGUT KAZASI VE MEZRALARI

Turgut kazası bu yıllarda Osmanlı Devleti'nin Karaman eyaletine bağlı Konya Livası içerisinde yer alıyordu. En yakın kazalar Eski-il ve Bayburd kazaları idi.1530 Yılında Turgut kazasını 50 akçe maaşla bir Kadı yönetiyordu. Bütün Turgud...
22 Nisan 2019

MİLLİ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF AKŞEHİR’DE

İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy, Milli Mücadele yıllarında Ankara'da Burdur Milletvekili olarak bulunuyordu. Büyük Taarruz öncesinde TBMM'sinin aldığı bir karar uyarınca ordunun durumunu yerinde görmek üzere bir...
12 Mart 2019

BELEDİYE BAŞKANI TACETTİN YALTIRIK

1946-1954 yılları arasında Akşehir Belediye Başkanlığı yapan Tacettin Yaltırık Akşehir'in il olması için maddi manevi emek vermiştir.Akşehirli zengin bir aileye mensup olan Tacettin Yaltırık, bir manifatura dükkânı sahibiydi. Büyük...
26 Şubat 2019

AKŞEHİR’E 1924 MUHACİRLERİNİN YERLEŞTİRİLMESİ

Mehmet KoçKurtuluş savaşı sonrasında Lozan Antlaşmasıyla Balkan ülkelerinden özellikle de Yunanistan'dan gelen pek çok muhacir 1924 yılında Akşehir'e yerleştirilmiştir.Anadolu yönünde ilk göç hareketi, '93 Harbi” adı verilen...
09 Şubat 2019

Evliya Çelebi’ye Göre: AKŞEHİR VE AKŞEHİR KALESİ

Mehmet KoçÜnlü gezgin EvliyaÇelebi'nin yolu Akşehir'e de düşer ve burayı da gezdiği diğer yerler gibi otatlı üslubu ile anlatır.  Evliya Çelebi, 9Haziran 1638'de ilk olarak Akşehir'e gelmiştir. Seyyah Çelebi 1640'lı...
26 Ocak 2019

GÖLÇAYIRLININ İDAM FERMANI

Osmanlı Padişahı II. Selim, Akşehir'in Yazı-Yahsiyan (Gölçayır) köyünde yaşayan hırsızlık ve adam öldürme suçlarından dolayı idam edilmesi emrolunan ve idam edilmeden hapisten firar eden Ahmed bin Hasan'ın köyündeki evinde...
21 Ocak 2019

TARİHİ AKŞEHİR ARASTASI

Tarihi Akşehir Arastası, Akşehir'in merkezinde esnafların ve zanaatkârların toplandığı başlangıcı Selçuklulara dayanan bir çarşıdır.            Araştırmacılar, arastanın Farsça...
08 Ocak 2019

SEYYİD MAHMUD HAYRAN TÜRBESİNİ TAMİR ETTİREN TORUNU: SEYDİ MUHYİDDİN

Akşehirli büyük alim Seyyid Mahmud Hayran Türbesini 1409-1410 yıllarında büyük bir bilgin ve şair olan torunu Seydi Muhyiddin tamir ettirmiştir.            Seydi Muhyiddin, Seyyid Mahmud'un...
31 Aralık 2018
açık