MEHMET KOÇ

Bütün Yazıları

MEHMET KOÇ

AKŞEHİR’DE ATATÜRK’ÜN SEYRETTİĞİ İLK VE TEK FUTBOL MAÇI

28 Temmuz 1922 Cuma günü Akşehir'de Türk ulusu için yeni bir gün doğmakta idi. Yüzyıllar sonra yapılacak bir taarruzun kesin kararı bütün üst rütbeli subaylara bildirilecekti. Ancak düşman tarafından bu olayın anlaşılmaması için...
29 Temmuz 2022

AKŞEHİR’DE GÜZEL TATLAR ÜRETEN GÜZEL İNSAN: PASTACI MUSTAFA

Mustafa Güneş, Akşehir eski Belediye Başkanlarından ve şimdi müze olan belediye binasını yaptıran Bostan Bey'in torunu, Şemsi Bey'in oğlu olarak 1916'da Akşehir'de dünyaya geldi. 5 yaşında iken babasını kaybetti. Bir...
16 Temmuz 2022

GAZETE “PERVASIZ” BASKI “GAMLI BAYKUŞ”

Gazetemiz Pervasız, 19 Mayıs 1953 tarihinde Akşehir'de Ahmet Şener tarafından 'Doğrulukta Pervasız” adı ile kuruldu ve Nasreddin Matbaası'nda basıldı. Gazete 3 Ocak 1955 tarihinde 'Demokrat Sultandağ” adıyla sahibi Ahmet...
20 Mayıs 2022

RESSAM BİR BAŞKAN: AHMET GÜREL TEKELİOĞLU

Akşehir'de mütevazı duruşu ve beyefendiliği ile tanınan Ahmet Gürel Tekelioğlu, 41 yıllık çalışma hayatının bir yılını Akşehir Belediye Başkanı olarak geçirmiştir. Ahmet Gürel Tekelioğlu, 12 Ocak 1936 tarihinde Abdulkadir Bey...
05 Nisan 2022

KİTABINI YAZDIĞIMIZ BELDE: DEREÇİNE

Kültürü sonraki kuşaklara aktarmanın en bilinen yollarından biri de yazmaktır. Dereçine'nin tarihine ve kültürüne ait bütün değerleri gelecek kuşaklara aktarma isteğimiz bu kitabı ortaya çıkardı. Güzellikler sahası içinde yer alan...
17 Ağustos 2021

AKŞEHİR’İN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİREN BAŞKAN: YAŞAR CENİKOĞLU

1984-1989 yılları arasında Akşehir Belediye Başkanlığı yapan Ziraat Yüksek Mühendisi M. Yaşar CENİKOĞLU, Akşehir'de her alanda yaptığı çalışmalarıyla Akşehir'in modern bir görüntüye kavuşması için çalışmıştı. Mehmet...
06 Nisan 2021

“YÜZBAŞIM”IN AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLMASI 

İkinci Dünya Savaşı nedeniyle iki kez askere giden ve Yüzbaşı rütbesine yükselen Sadrettin Çakıroğlu, 1965-1966 yıllarında Akşehir Belediye Başkanlığı yapmıştı. Aslen Sultandağlı olan Sadrettin Çakıroğlu, Akşehir'de yöneticilik...
13 Mart 2021

MUSTAFA KEMAL PAŞA VE AKŞEHİRLİ KADINLAR

20 Mart 1922 Pazartesi günü Akşehir'de bulunan Mustafa Kemal'in önemli ziyaretçileri vardı. Önce Akşehir Müdafaa-i Hukuk Heyeti ziyarete geldi. Heyette Konya Milletvekili Kurrazade Hacı Bekir (Sümer) Bey'in kardeşi ve hanımı da...
09 Mart 2021

İDEALLERİ YARIM KALAN BİR BAŞKAN: CEVDET KÖKSAL

Kendi kaderini yaşadığı kentin kaderine bağlayan ve 1968-1977 yılları arasında Akşehir Belediye Başkanlığı yapan Cevdet Köksal, 30 Temmuz 1977 tarihinde 42 yaşında elim bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Cevdet Köksal, rençber...
24 Ocak 2021

AHMET ŞENER’İN EĞİTİMCİ YÖNÜ

Pervasız Gazetesi'nin Kurucusu Rahmetli Ahmet Şener iyi bir gazeteci idi. Gazetesini çoğunlukla toplumu ve bireyi eğitmek için kullanıyordu. 19 Mayıs 1953 yılından beri aralıksız olarak yayın hayatını sürdüren Pervasız Gazetesi incelenirse...
26 Kasım 2020

1935’TE ATATÜRK’E SUİKAST GİRİŞİMİNE AKŞEHİRLİLERİN TEPKİSİ

1935 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'e yönelik olarak düzenlenmek istenen suikast girişimi İngiltere'nin haber vermesiyle ortaya çıkarılmıştı. İngiltere'nin konu hakkındaki hassasiyeti suikast girişiminin...
01 Kasım 2020

1936’DA HOCANIN TÜRBESİNİ KAZARA YAKTILAR

Büyük Türk filozofu Nasreddin Hoca'ya ait Türbe 13. yüzyıldan beri Akşehir'de yer almaktadır. Yaklaşık 750 yıldır Akşehir'deki Nasreddin Hoca Türbesi pek çok doğal ve insan kaynaklı tahribatlara uğramış fakat en kısa zamanda...
29 Eylül 2020

FARKLI BİR AKŞEHİR KAYMAKAMI: LÜTFİ BEY

Lütfi Bey, Akşehir'de 1931 ile 1933 yılları arasında bir buçuk yıl Kaymakamlık yaparak Akşehir'in çehresini değiştirmiştir. Bürokrat, siyasetçi ve VIII. Dönem Sinop Milletvekili olan Lütfi Bey, 1893 yılında şimdi Yunanistan'da...
18 Eylül 2020

ORDUMUZUN TAARRUZ İÇİN AKŞEHİR’DEN AYRILMASI

24 Ağustos 1922 tarihinde Akşehir'de bulunan Başkomutanlık, Genel Kurmay Başkanlığı ve Garp Cephesi Karargahı, Akşehir'den ayrıldı. Bu ayrılık için bir gün önce Garp Cephesi Erkan-ı Harbiye Reisi Asım Bey, yayınladığı 74 Numaralı...
23 Ağustos 2020

AKŞEHİR’İN ŞARLAK SUYU

Akşehir'in Kurtuluş Savaşı sonrası gelişmiş bir duruma gelmesi için uğraş veren Akşehir Bankası, Sultan Dağlarından çıkan 'Şarlak Suyu”nu 1934 yılında Akşehir'e getirmiştir. Şarıldayarak akan su yüksekten yere düşerken...
17 Ağustos 2020

ATATÜRK’TEN ANNESİNE AKŞEHİR’DEN TELGRAF

Cumhurbaşkanlığı arşivinde bulunan iki belge, 1922 tarihli ve Başkumandan Mustafa Kemal Paşa'nın Akşehir'den o sırada Ankara'da bulunan annesi Zübeyde Hanım'a gönderdiği bir telgraf ile Zübeyde Hanım'ın cevabi telgraftır.Mustafa...
29 Haziran 2020

TARIK BUĞRA’NIN AKŞEHİRLİ ANNESİ

Yazar Tarık Buğra‘nın hayatına etki eden en önemli kimselerden biri de kuşkusuz kendisinden 16 yaş büyük olan annesi Akşehirli Nazike Hanım'dır.Yazar Tarık Buğra'nın babası, Erzurumlu Ahmet Hamdi'nin ortanca oğlu olan Mehmed...
13 Haziran 2020

AKŞEHİR’İN MEŞHUR SOKAĞI: ENSE IRMAK

Güneyinde İbre Sokağın kestiği, kuzeyinden ise Mektep Sokakla sonlanan doğudan Yağlıdede, batıdan ise Eğri Sokağın kesiştiği Şirin Irmak (Ense Irmak) sokak Akşehir'in en eski sokaklarından biridir.Sultan dağlarından aşağı akan sulardan...
04 Haziran 2020

PERVASIZ VE AKŞEHİR BASINI

Akşehir bir kültür kentidir. Bu kültürün günümüze taşınmasını sağlayan araçlardan biri de yazılı basındır. Akşehir'de yazılı basının en büyüklerinden biri Pervasız Gazetesi'dir.Akşehir, Selçuklu döneminde Seyyid Mahmut...
19 Mayıs 2020

DR. AZİZ PERKÜN’ÜN MÜTHİŞ KONUŞMASI

Akşehir'in yetiştirdiği ender insanlardan birisi olan Dr. Aziz Perkün, 1946 yılında TBMM'ne CHP'den Konya Milletvekili olarak seçilir. Maliye Bakanlığı'nın bütçesi TBMM'sinde görüşülürken 23 Aralık 1946 tarihinde...
18 Mayıs 2020

1878’DE AKŞEHİR’İN ÖNEMLİ ŞAHSİYETLERİ

1878 yıllarında Akşehir'de Kaymakamlık yapan Bereketzade İ. Hakkı Bey, anılarını yazmış olduğu 'YAD-I MAZİ” kitabında Akşehir'e genişçe yer vermiştir. Satırları arasında o devirde Akşehir'de yaşayan önemli şahsiyetleri...
28 Nisan 2020

İLK MECLİSTE İLK AKŞEHİR MEBUSU

Daha önce Osmanlı Meclis-i Mebusan'a seçilen Hacı Bekir Efendi, 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Akşehir'den 14 Ağustos 1920'de Konya Mebusu olarak katılmıştır.Hacı Bekir Efendi, 1866 yılında...
23 Nisan 2020

VALİ OLAN İKİ AKŞEHİR KAYMAKAMI

Türk bürokrasisinde önemli yerlere sahip pek çok yönetici Akşehir'de kaymakamlık yapmıştır. Pek çoğu zamanla valilik makamına ulaşmıştır. Mehmet Belek ve H. Nazım Başlamışlı, Akşehir kaymakamlıklarından sonra çeşitli illerde...
17 Nisan 2020

HAYIRSEVER BİR BELEDİYE REİSİ: HACI KÜÇÜK

Konya Milletvekili Kurrazadelerden Hacı Bekir Efendi'nin kardeşi olan Kurrazade Hacı Mehmet [Küçük], Akşehir'in önde gelen tüccarlarındandı. Akşehir Müftüsü Hacı Beyzade Serkurra Mehmet Efendi'nin torunu, Hacı Osman Efendi'nin...
11 Nisan 2020
30
açık