banner8

banner9

banner28

banner10

banner35

İKİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Adalet Bakanlığı’nın tutuklu ve hükümlülere ilişkin 2 yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelikleri, 31598 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

HUKUK 15.09.2021, 00:06 14.09.2021, 17:11 Haber Merkezi
1151
İKİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
banner12

Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle bazı maddelerde değişikliğe gidilirken bazılarına ise ilaveler yapıldı. Bunlar arasında öne çıkanlar şöyle sıralanıyor:

*Hükümlü ve tutuklular; eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ve vasisi ile kayyımı dışında kalan üç ziyaretçisinin, açık kimlik ile bilmesi halinde adreslerini kuruma bildirir. İsimleri bildirilen ziyaretçiler ancak ölüm, ağır hastalık, doğal afet, hükümlü ve tutukluların nakli ya da ziyaretçinin ziyaret olanağını ortadan kaldıracak yerleşim yeri değişikliği gibi zorunlu hallerde veya ziyaretçinin en son ziyarette bulunduğu tarihten itibaren 6 ay içinde ziyarete gelmemesi halinde değiştirilebilir.

Ceza infaz kurumu yönetimince, gerekli görülmesi hâlinde bildirilen ziyaretçiler hakkında, ziyarette bulunmalarında sakınca bulunup bulunmadığı konusunda kolluk aracılığıyla araştırma yaptırılır. Sakıncalı görülenlere ziyaret izni verilmez ve yeni ziyaretçinin bildirilmesi istenir.

*Sağlık kurulu raporu ile engelli olduğu tespit edilen ziyaretçi ya da hükümlü ve tutuklunun engel durumunun kapalı görüş yapmasına uygun olmaması halinde; idare ve gözlem kurulu kararı ile kapalı görüş, açık görüş şeklinde yaptırılabilir. Ayrıca idare ve gözlem kurulu tarafından, refakati zorunlu görülmüşse ziyaret hakkı olan bir başka ziyaretçinin refakatine izin verilebilir.

*Örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören çocuğu bulunan hükümlü ve tutukluların ziyaretleri, personel durumu, kurum güvenliği ve kapasitesi göz önünde bulundurularak idare ve gözlem kurulu kararıyla hafta sonu da yaptırılabilir.

*Görüş süresi; yarım saatten az, bir buçuk saatten fazla olacak şekilde belirlenemez. Görüş süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işletilir. Çocuk hükümlü ve tutuklular için ziyaret süresi bir saatten az, üç saatten fazla olmamak üzere belirlenir.

*Açık ziyaretler, bir buçuk saatten fazla olmamak kaydıyla 09:00-17:00 saatleri arasında yaptırılır. Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işler. Çocuk hükümlü ve tutuklular için ziyaret süresi bir saatten az, üç saatten fazla olmamak üzere belirlenir.

*Hükümlü ve tutuklular, Bakanlıkça uygun görülen; milli bayramlar ve mensubu bulundukları dinin bayramları ile özel günlere mahsus olmak üzere, 9’uncu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen kişiler ile açık görüş yapabilir. Ancak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar bu madde kapsamında anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleriyle görüşebilirler.

*Çocuk kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklu çocuklar ile açık ceza infaz kurumları ve çocuk eğitimevlerinde kalan hükümlüler, görüşlerini her zaman açık görüş şeklinde yapar.

*Yanında çocuğu bulunan kadın hükümlü ve tutukluların talepleri halinde eş, altsoy ve üstsoyları ile yapacakları kapalı ziyaretler idare ve gözlem kurulu kararı ile açık görüş şeklinde yaptırılabilir. Bu amaçla kurum imkanları ölçüsünde müstakil odalar oluşturulabilir.

Yazılı talep üzerine, anasının yanında kalan çocukların yakınlarına ya da yakınlarından anasına teslimi, görevli nezaretinde ve uygun bir ortamda, ana ile teslim eden ya da alan bir araya getirilerek çocuğun teskin olması için yeterince süre tanınarak gerçekleştirilir.

Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle bazı maddelerde gidilen değişiklikler sonucu yapılan düzenlemeler ise şu iki grupta toplanıyor:

Çocuk hükümlü ve tutuklulara, aşağıda sayılan ödüller de verilebilir:

*Çocuk hükümlülere, ana veya babasıyla veya vasisiyle ya da ana veya babasıyla birlikte kardeşiyle kurum ya da eklentilerinde ceza infaz kurumu personelinin yakın nezareti olmaksızın aile görüşmesi yaptırılabilir.

*Çocuk hükümlüler için kurum bünyesinde gerçekleştirilen tören veya anma günü ya da doğum günlerinde, çocukların ailelerinin de etkinliklere katılması sağlanabilir.

*Çocuk hükümlünün yanında kalacağı bir yakınının olmaması nedeniyle kullanamadığı özel izinler yerine kurum idaresinin uygun gördüğü gün kadar, eğitimevinin bulunduğu il sınırları içinde gündüzleri iznini geçirmesi ve gece eğitimevinde kalması imkanı verilebilir.

*Çocuk eğitimevinde kalan hükümlünün; hafta sonunda bir gün, kurum idaresinin uygun gördüğü süre kadar, kurum dışına çıkmasına izin verilebilir.

*Çocuk eğitimevinde kalan hükümlü, kamu kurum ve kuruluşlarının gençlik kampı veya gençlik merkezi gibi imkanlarından yararlandırılabilir.

*Çocuk hükümlü ve tutuklulara, en geç ayda 1 kez olmak üzere, 3 saatten 24 saate kadar ana veya babasıyla veya vasisi ile ya da ana veya babasıyla birlikte kardeşiyle kurum ya da eklentilerinde kurumun bu tür ziyaretler için ayrılan bölümünde ve personelin yakın nezareti olmaksızın aile görüşmesi ödülü verilebilir.

Disiplin cezası almamış veya kaldırılmış hükümlü ve tutuklulardan, aşağıda sayılan tutum ve davranışların bir veya birkaçını sergileyenler; diğer davranış türlerine de açıkça aykırı davranmamaları halinde ödüllendirilebilir:

*Tutum ve davranışları ile diğer hükümlü ve tutuklulara iyi örnek olmak.

*İyileştirme faaliyetlerine geçerli mazeret dışında sürekli ve etkin bir şekilde katılarak kişisel gelişim göstermek.

*İş, eğitim ve öğretim faaliyetlerine geçerli mazeret dışında sürekli katılarak üstün başarı göstermek.

*Kurumdaki kişisel ve ortak kullanım alanları ile bu yerlerde bulunan eşyaların temizlik, düzen ve korunmasına azami özen göstermek.

*Kurum içi ya da dışındaki sosyal, kültürel veya sportif faaliyetlere sürekli ve etkin bir şekilde katılarak kişisel gelişim göstermek.

*Kurum işleyişini sürdürmek için gerekli olan kurum iç hizmetlerinin yerine getirilmesinde istekli olmak ve üstün gayret göstermek.

*Uyuşturucu, alkol veya sigara bağımlısı olup da bu bağımlılıktan kurtulmak için kurumca yürütülen eğitim veya tedavi programlarına katılarak bu konuda gelişim göstermek.

*Kurum asayiş ve düzenini tehlikeye düşürebilecek hukuka aykırı bir eylemin ortaya çıkarılmasını sağlamak.

*Düzenli olarak kütüphaneden yararlanmak suretiyle kendi kişisel gelişimi için çaba göstermek.

Her iki Yönetmeliğin tam metinlerine, resmigazete.gov.tr internet sitesi üzerinden 14 Eylül 2021 tarih ve 31598 sayılı Resmi Gazeteden ulaşılabilir.

banner13
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner11
banner32
1
parçalı bulutlu