banner8

banner9

banner28

banner10

banner35

banner46

HAKİM VE SAVCILAR İÇİN REHBER

Türk Yargı Etiği Bildirgesi Kapsamında Sosyal Medya Kullanım Rehberi’nin kabul edildiğine ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararı, 31816 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

HUKUK 22.04.2022, 00:07 21.04.2022, 17:48 Haber Merkezi
1797
HAKİM VE SAVCILAR İÇİN REHBER
banner12

Kararda, Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının sosyal medya kullanımına yönelik rehberin; Türk Yargı Etiği Bildirgesi’nin “İfade özgürlüğü kapsamında yazılı, görsel, işitsel ya da sosyal medyada düşüncelerini açıklarken veya paylaşımlarda bulunurken, mesleğin gerektirdiği etik ilkelere uygun hareket ederler” şeklindeki ilkesi çerçevesinde, sosyal medya ve ağları kullanırken yaşanabilecek tereddütleri gidermek ve hakim ve savcılara yol göstermek üzere hazırlandığı belirtildi.

Rehberde yer alan başlıklar ve ön plana çıkan hususlar şöyle sıralanıyor:

*Sosyal Medya ve Ağlarda Sanal Kimlik İnşasında Dikkat Edilecek Hususlar: Dahil olacakları sosyal medya platformlarını titiz bir şekilde seçmek suretiyle mesleki saygınlıklarını korurlar. Haberleşme ya da gündemi takip etme amacıyla veyahut mesleki, akademik ve benzeri amaçlarla kullanılan platformlarda hesap oluşturabilirler.

Sosyal medya kimliklerini oluştururken gerçek isimlerini kullanabilirler. Sosyal medya profillerinde görev unvanlarına ve çalıştıkları kurum bilgisine yer verebilirler. Profil fotoğraflarını; bağımsızlık ve tarafsızlık görünümlerini, mesleki saygınlıklarını ve bir bütün olarak yargıya olan güveni tartışmaya açmayacak şekilde seçmeye özen gösterirler. Görevleri sebebiyle kendilerine tahsis edilen elektronik posta adreslerini sosyal medya kimliği oluştururken kullanmazlar. Birinci dereceden aile yakınlarının sosyal medya ve ağlarda hesap oluştururken kendilerinin mesleki kimliklerine atıf yapmamalarını temin ederler.

*Sosyal Medya ve Ağlarda Sanal Arkadaşlık, Etkileşim ve İlişkiler: Sosyal medyada arkadaşlık isteği gönderirken veya kabul ederken, takip etme talebinde bulunurken veya takip edilme isteklerine onay verirken seçici, ihtiyatlı ve özenli davranırlar. Bakmakta oldukları uyuşmazlıkla ilişkili olabilecek taraf, vekil, bilirkişi, tanık, arabulucu ve uzlaştırıcı gibi şahıslarla arkadaşlık ilişkisi kurmaz, etkileşime girmezler. Siyasi şahsiyetlerle yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını tartışmaya açabilecek ve yargıya olan güveni zedeleyebilecek ilişkiler kurmazlar. Nefret ve şiddet ile ayrımcı, toplumu kutuplaştırıcı ve ırkçı söylemlere içeriğinde yer veren gruplara katılmaz, bunları takip etmez, bu tarz paylaşımları olan kişilerle arkadaşlık ilişkisi kurmazlar.

*Sosyal Medya ve Ağlarda Etik Davranış Modeli ve Paylaşım Ölçütleri: Kişisel ve kurumsal sosyal medya ve ağ hesaplarında yaptıkları paylaşımlarda, yargıyı temsil ettiklerinin bilinciyle ve sorumluluğuyla hareket ederler. Sosyal medya ve ağlardaki beğeni, değerlendirme, yorum ve paylaşımlarının; silinseler bile varlıklarını devam ettirebileceği, kolaylıkla amacını aşan sonuçlar doğurabileceği ve tarafsızlıklarını sorgulanabilir hale getirebileceği hususlarını öngörerek seçici, ihtiyatlı ve özenli davranırlar.

Paylaşım ve etkileşimlerinde insan onurunu ve insan haklarını gözetirler. Ani ve tepkisel yanıtlar vermekten, saygı ve nezaket sınırları dışına taşan yorumlar yapmaktan ve polemiğe girmekten kaçınırlar. Paylaşım ve yorum yaparken, soru ya da eleştiri cevaplarken, bu paylaşım ve yorumlarının üçüncü kişiler tarafından bağlamından koparılabileceğini, saptırılabileceğini veya yanlış yönlendirilebileceğini gözden uzak tutmazlar. İfade özgürlüklerini siyasi mesaj içerebilecek veyahut öyle algılanabilecek şekilde kullanmazlar.

Görülmekte olan dava, derdest soruşturma veya verilen kararlar hakkında yorum yapmazlar. Bakmakta oldukları dava veya yürüttükleri soruşturmalar nedeniyle veyahut başka bir şekilde öğrendikleri bilgiler ve resmi belgeler gibi, ileride önlerine gelebilecek uyuşmazlıklar hakkında da ihsas-ı rey olarak algılanabilecek kişisel kanaat, değerlendirme ve içerik paylaşmazlar. Hukuki danışmanlık mahiyetinde fikir beyan etmezler. Adli hizmetlere ilişkin kamuoyu bilgilendirmelerinin kurumsal sosyal medya hesaplan üzerinden paylaşılacağını bilirler.

“Paylaşımlarının her zaman kendi fikirlerini yansıtmadığı” yönünde bir sorumluluk reddi açıklaması yapmış olmalarının; paylaşım, beğeni, retweet ve benzeri etkileşimlerindeki etik davranma sorumluluklarını ortadan kaldırmayacağını bilirler. Sosyal medya ve ağlarda paylaşacakları fotoğraf ve video gibi görselleri oluştururken içinde bulunacakları ortamı titizlikle seçerler. Özel hayata saygı ilkesi gereği, üçüncü kişilere ait görselleri veyahut bilgileri rızaları olmaksızın paylaşmaz ve etiketlemezler. Toplumsal değerleri tahkir edici veya bağımsızlık ve tarafsızlık görünümlerine zarar verici sosyal medya ve ağ içeriklerini, sanat eseri, edebi veya bilimsel eser adı altında olsa dahi paylaşmaz ve beğenmezler. Sosyal medya ve ağ paylaşımlarını kamu hizmeti için verilen cihazlarla ve çalışma saatleri içerisinde yapmazlar.

Paylaştıkları an itibariyle bir sakıncası bulunmayan paylaşımların; bağımsızlık ve tarafsızlık görünümlerini, mesleki saygınlıklarını ve bir bütün olarak yargıya olan güveni tartışmaya açabilecek bir niteliğe dönüştüğünü fark ettiklerinde, söz konusu paylaşımları silerler.

*Siber Tehlikeler Karşısında Sosyal Medya ve Ağlarda Gizlilik Ayarları ve Güvenliğin Önemi: Kullanacakları sosyal medya platformunun gizlilik ve güvenlik ayarları hakkında bilgi sahibi olurlar. Sildikleri bir verinin varlığını devam ettirebileceği olasılığını gözeterek; kişisel bilgi, yazma ve özel addettikleri fotoğraf veya görsellere bu platformlarda yer verme hususunda dikkatli davranırlar. Sosyal medya hesaplarında yer verecekleri kişisel bilgileri asgari düzeyde tatar ve bu bilgileri kimlerin görüntüleyebileceği konusunda ihtiyatlı davranırlar. Kendilerinin, meslektaşlarının veya mahkemenin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek nitelikte coğrafi konum, adres bilgisi veya fotoğraf paylaşımından kaçınırlar.

*Sosyal Medya Kullanımında Eğitim ve Farkındalık Oluşturma: Kullanmayı planladıkları sosyal medya platformunun veya dahil olmayı düşündükleri grubun; amacı, kapsamı, üye profili ile üyelik için ne gibi kişisel bilgileri talep ettiği hususlarını araştırarak yeterli bilgiyi edinirler. Sosyal medya kullanımı hakkındaki bilgilerini güncel tutmak amacıyla gerekli eğitimleri almaya ve bu husustaki gelişmeleri takip etmeye gayret gösterirler. Güvenlik ve gizlilik konusunda aile bireylerini bilgilendirmekle yükümlüdürler.

banner13
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner11
banner32
18
açık