banner8

banner9

banner28

banner10

SAĞLIKTA YENİ TEDBİRLER

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulanan tedbirler, normalleşme süreci doğrultusunda yeniden düzenlendi. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili yazısı, Valilikler eliyle İl Sağlık Müdürlüklerine ulaştırıldı.

GÜNDEM 09.06.2020, 00:11 09.06.2020, 00:11
11
SAĞLIKTA YENİ TEDBİRLER
banner12

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulanan tedbirler, normalleşme süreci doğrultusunda yeniden düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili yazısı, Valilikler eliyle İl Sağlık Müdürlüklerine ulaştırıldı. Normalleşme sürecinde yeniden düzenlenen tedbir kararları şöyle:

Hasta Ziyaretleri

1.Hasta ziyareti için mesai saatleri dışında belirlenmiş bir zaman içerisinde sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilmelidir.

2.Sağlık kuruluşu içerisinde bulunan herkes (sağlık personeli çalışanı, öğrenci, hasta, refakatçi vb.) bulunduğu süre boyunca maske takmalıdır.

3.Yoğun bakım ve palyatif bakım servislerinde hasta ziyaretleri yasaklanmalıdır.

4.Bakanlığımızın yayınladığı kurallara dikkat etmek şartıyla çocuk ve yenidoğan yoğun bakım servislerinde, Covid-19 tanısı dışındaki hastaların günde bir defa ziyaretine izin verilebilir. Aynı ünitelerde Covid-19 tanısıyla yatan hastaların ziyaretine ise gerekli önlemler alınmak şartıyla ve hekimin onayı ile izin verilebilir.

5.Hastanın yardıma ihtiyacı olduğu durumlar (pediatrik hastalar, özel gereksinimli bireyler, yaşlı hastalar vb.) hariç refakatçi kabul edilmemelidir. Hasta refakat hizmetleri sınırlı sayıda tutularak mümkünse aynı kişi tarafından sağlanmalıdır.

Elektif İşlemler

1.Her türlü cerrahi işlemin Bakanlığımızca oluşturulan rehbere uygun şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.

2.Acil haller dışında ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin tamamı MHRS üzerinden randevu alınarak verilmeli, her 2 muayene arasında 20 dakika olması sağlanmalıdır. İhtiyaç halinde öncelikle panaromik görüntüleme istenmeli, her bir hasta çekimi sonrasında uygun yöntemlerle dezenfeksiyonunu sağlanmalı ve diğer görüntüleme yöntemleri zorunlu hallerde tercih edilmelidir.

Poliklinik Hizmetleri ve Sağlık Raporları

1.Poliklinik hizmetleri, Covid-19 Pandemisinde Normalleşme Sürecinde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi doğrultusunda sunulacaktır.

2.Raporları 1 Ocak 2020-8 Haziran 2020 tarihleri arasında sona erecek olan 18-65 yaş grubu kişilerin kronik hastalık ve engellilik nedeniyle raporlu ve sürekli kullanımı gerektiren ilaçları, tıbbi malzemeleri ve hasta altı bezleri ile ilgili raporları, 8 Haziran-7 Ağustos 2020 tarihleri arasında verilmeye başlanacak olup rapor için hastaneye müracaatların MHRS üzerinden yapılması sağlanacaktır.

3.18 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalık nedeniyle idari izinli sayılan kişilerin raporları ikinci bir talimata kadar geçerli olup, bu kişilerin kronik hastalık ve engellilik nedeniyle raporlu ve sürekli kullanımı gerektiren ilaçları, tıbbi malzemeleri ve hasta altı bezleri sağlık kuruluşuna gidilmeden reçete yazılmasına gerek duyulmaksızın eczaneler ve medikallerden temin edilebilmeye devam edilecektir.

4.Kontrol muayenesi ön görülen süreli sağlık raporlarının (1 Şubat 2020 ve sonrasında) yenilenmesi işlemlerine 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlanacaktır.

5.Sürücü belgesi almak için talep edilen tek hekim ve sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesine 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlanacaktır.

6.Memur atamalarında mevzuatında kurul raporu zorunluluğu bulunmayan durumlarda tek hekim raporu düzenlenecektir. Kurul raporu gereken durumlarda 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren rapor işlemlerine başlanacaktır.

7.Askeri yoklama raporları aile hekimliklerince düzenlenmeye devam edilecektir. Askerliğe elverişli olunmadığı yönünde hastanelere sevk edilen yükümlülerin rapor işlemlerine 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlanacaktır.

8.Silah bulundurma ve taşıma ruhsatını almak ve yenilemek için sağlık kurulu raporu almak isteyenler 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren sağlık hizmet sunucularına başvuru yapabileceklerdir.

Ayrılmak İsteyen Sağlık Personeli

Ayrıca, salgın süresince sağlık kuruluşlarından ayrılışları durdurulan sağlık personelinin görevlerinden/işlerinden ayrılmasına 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren izin verilmesi de yapılan düzenlemeler arasında yer aldı.


banner13
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner11
5
açık