banner8

banner9

banner28

banner10

banner35

banner46

ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER NASIL YARARLANACAK

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öğrenci affı olarak adlandırılan yasal düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyerek, resmi internet sitesinden kamuoyu ile paylaştı.

GÜNDEM 25.07.2022, 00:08 24.07.2022, 16:35 Haber Merkezi
3128
ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER NASIL YARARLANACAK
banner12

31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanun’a eklenen geçici 83. maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar şöyle sıralanıyor:

*Yükseköğretim kurumlarında, hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü (yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik, Tıpta Uzmanlık, Tıpta Yan Dal Uzmanlık, Diş Hekimliğinde Uzmanlık ile Eczacılıkta Uzmanlık) öğrenimi gören öğrencilerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içerisinde, (7 Kasım 2022 tarihine kadar) ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla geçici 83’üncü madde hükümlerinden yararlanabilecekler, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında öğrenimlerine başlayabilecekler.

*Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olmaları veya 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 71’inci maddesinde yazılı fiiller, terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatları, sahte veya gerçeğe aykırı evrak kullanarak ya da hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdıkları gerekçesiyle ilişikleri kesilenler, bu haktan yararlanamayacaklar. Anadal lisans programından ilişiği kesildiği için çift anadal lisans programından ilişiği kesilen öğrenciler ise çift anadal programına yeniden kayıt yaptıramayacaklar.

*Mesleki eğitim fakültesi, ticaret ve turizm eğitim fakültesi, teknik eğitim fakültesi gibi kapatılan yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen veya bu fakültelerdeki programlara yerleşen öğrenciler; Üniversite Senatosunca belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda birer koordinatör fakültede intibakları yapılmak suretiyle eğitimlerine devam edebilecekler ve mezuniyeti hak etmeleri durumunda diplomaları, ilk kayıt hakkı kazandıkları fakülte adıyla düzenlenecek.

*Öğrenci alımı durdurulan veya kapatılan ön lisans, lisans veya lisansüstü programlardan ilişiği kesilen veya bu programlara yerleşen öğrencilerden; 2 yıllık ön lisans programları ile eğitim enstitülerinden ilişiği kesilenler, 4 yıllık lisans programlarından ders alarak eğitimlerini tamamlayabilecekler. Öğrenci alımı durdurulan veya kapanan ikinci öğretim programı öğrencileri; üniversitedeki aynı programın birinci öğretiminde eğitimlerine devam edecek veya üniversiteye giriş yılı itibariyle aynı ya da farklı ilde bulunan başka bir yükseköğretim kurumunun taban puanını sağlamaları şartıyla ikinci öğretim programına geçiş yapabilecekler, bu durumdaki öğrenciler için kontenjan sınırlaması uygulanmayacak.

Eczacılık fakültesi gibi daha önce 4 yıl olan eğitim süresi artırılan programlardan ilişiği kesilen öğrenciler; başarılı oldukları krediler, toplam kredi yükünden düşülmek suretiyle üniversitedeki mevcut programa intibakları yapılarak eğitimlerine devam edecekler. Eğitim/eğitim bilimleri fakültelerinde ortaöğretime öğretmen yetiştiren Biyoloji, Coğrafya, Felsefe, Fizik, Kimya, Matematik, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği programlarının öğretim süresinin 4 yıl (8 yarıyıl) olarak düzenlenmesi nedeniyle; söz konusu programların 5 yıl (10 yarıyıl) eğitim verdiği dönemde ilişiği kesilen ve başvuran öğrencilerin, başarılı oldukları krediler toplam kredi yükünden düşülerek üniversitedeki mevcut 4 yıllık programlara intibakları yapılacak.

Bir programa yerleştirildiği halde kayıt yaptırmayan ve programı daha sonra kapatılan öğrencilerin de kayıt yılındaki taban puanını sağlamaları şartıyla ilgili üniversitesinin yetkili kurulları tarafından eşdeğer bir programa intibakları yapılacak. Yaykur, Mektupla Öğretim gibi eğitim veren kurumlardan ilişiği kesilenlere; Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin açıköğretim programlarına başvuru ve kayıt hakkı verilecek.

*Halen tezsiz yüksek lisans hariç lisansüstü bir programa kayıtlı öğrencilerin, Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca sadece bir lisansüstü programa kayıtlı olabilecekleri dikkate alınarak, bu durumdaki öğrenciler; halen devam ettikleri tezsiz yüksek lisans hariç lisansüstü programdaki kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha önce kayıtlı oldukları veya kayıt hakkı kazandıkları lisansüstü programa kayıt yaptırabilecekler.

*Yeniden öğrenime başlayanların askerlik ertelemeleri, 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 20’nci maddesindeki usul ve esaslara göre yapılabilecek, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar ise terhislerini takip eden 2 ay içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu belirtilen haklardan yararlanabilecekler.

Yurt dışında ya da kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında eğitim görenler ile belirli sağlık şartları öngörülen programlardan, bu şartları sağlayamamaları nedeniyle kaydı yapılamayan veya kaydı silinen öğrencilerle ilgili detaylara da yok.gov.tr sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

banner13
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner11
banner32
26
parçalı az bulutlu