banner8

banner9

banner28

banner10

banner35

banner46

Konya Şeker, Tarlaya Göz Kulak Oluyor

Uydu Destekli Tarım Projesi Tamamlandı; Tarlalar 365 Gün 24 Saat İzleniyor

GÜNDEM 17.12.2013, 00:24 17.12.2013, 00:24
24
Konya Şeker, Tarlaya Göz Kulak Oluyor
banner12
Uydu Destekli Tarım Projesi Tamamlandı; Tarlalar 365 Gün 24 Saat İzleniyor


Konya Şeker 4 yıldır altyapısını hazırladığı Uydu Destekli Tarım Projesini tamamlayarak eksiksiz bir şekilde tüm üretim sahasında uygulamaya başladı. Zirai üretimin teknolojinin imkânları kullanılarak bilgi destekli yapılmasını ve verim artışını sağlamayı hedefleyen proje üçayak üzerine oturuyor. Bilgi depolama ve yönetim merkezi ile uydu ve araziden oluşan bu üçayaklı sistemle arazinin röntgeni çekiliyor ve depolanan bilgiler çerçevesinde kontrollü üretim gerçekleştirilebiliyor.


Konya Şeker tarımsal üretim koordinatörlüğü bünyesinde kurulan bir bilgi işlem merkezinden kontrol edilen ve arazideki tüm bilgilerin depolandığı merkezden yönetilen projede, sistemin diğer ayaklarını anlık izlemelerin sağlandığı uydu ve arazi bilgilerini uydu üzerinden merkeze aktaran ve GPS cihazlarıyla ölçümler yapan teknik personelden oluşuyor. Tarlaya tohum atılmadan üreticiye bilgi desteği sunan sistem, ürünün çimlenmesinden gelişimine kadar her aşamada arazinin röntgenini çekebiliyor ve arazide kullanılacak gübre çeşit ve miktarını, ürünün hararetinden, olgunlaşmasına ile söküm zamanlamasına kadar teknik bilgi aktarabiliyor. Konya Şeker’in kantarlarıyla da entegre edilen sistem hasat zamanlaması konusunda da üreticiye teknik destek sağlıyor ve arazide görevli teknik personel doğrudan tarladan verdiği barkotlu sıra numaralarıyla ürünü doğrudan ve randevulu şekilde kantarlara yönlendirebiliyor. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinde en önemli unsur olan münavebeli ekimin tam olarak kontrolünü de sağlayan sistem, zirai üretimde büyük ürün kaybına sebep olan meteorolojik bilgiler ve hastalıklarla ilgili de üreticiye anlık bilgi sunma imkânı sağlıyor.


Konya Şeker’in dört senedir altyapısını hazırladığı projenin en önemli ayaklarından birini toprak analizleri oluşturuyor. Konya Şeker hinterlandındaki 45.000 üreticiye ait tarlaların tamamından GPS cihazlarıyla kontrollü şekilde alınan toprak numunelerinin periyodik olarak toprak analiz laboratuvarında fiziksel, kimyasal ve verimlilik grubu testlerinden geçirildiği ve her araziye ait değerlerin tek tek bilgisayar ortamında depolandığı projede, numune için alınan toprağın arazinin hangi noktasından alındığı da kayıt altına alınıyor. Her bir arazinin neminden azot değerlerine, bitki besin elementi eksikliklerine kadar her bilgiyi ayrı ayrı değerlendiren sistem depolanan bu bilgiler çerçevesinde münavebede pancar öncesi ve sonrası ekilecek ürünlerden, kullanılacak gübre çeşit ve miktarlarına kadar analiz sonuçlarını raporlayabiliyor. Üretici ile paylaşılan bu bilgilerin yanı sıra ekim sonrası bitkinin çimlenmesi, hararet durumuna göre sulama periyotları, ürünün olgunlaşma durumu hakkında anlık bilgiler konusunda da uydu destekli bu proje ile üreticilere bilgi desteği sağlanabiliyor. Araziye münavebe dışı ekim yapılamasına müsaade etmeyen sistem, izinsiz ekimlerde ve kota sahibi ile arazi sahibi arasındaki uyumsuzlukta da ürünün fabrikaya sevkine müsaade etmiyor.


Uydu Destekli Tarım Projesini hayata geçirmek için 4 yıl önce ilk adımı attıklarını belirten Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk “proje Konya Şeker hinterlandındaki tüm bölgelere ve tüm üreticilere eksiksiz ve etkin şekilde hizmet verecek şekilde devreye alındı” dedi.


Projenin pratik faydalarının yanında asıl önemsedikleri hususun sektörün rekabetçi yapısını güçlendirmesine yapacağı katkı olduğunu belirten Konuk özetle şunları söyledi;


“Konya Şeker için pancar üretimi yapan kayıtlı çiftçi sayısı 45.000’dir. Bizim hinterlandımızda pancar münavebesine kayıtlı arazi 2.000.000 dekardır. Biz bu arazilerde tarımın daha teknik yapılabilmesi için ilk adımı toprak analiz laboratuvarı kurarak attık. Her sene 15.000 civarında analiz gerçekleştirdik. Ücretsiz yürüttüğümüz bu hizmeti de periyodik olarak tekrarlamaya başladık. Elimizdeki bu bilgileri bilgi işlem ortamında depoladık ve arazi kullanım haritamızı çıkardık. Nihayet o bilgiler ve arazi haritamızı uyduya taşıyarak entegre bir sistem kurduk. Şimdi Konya Şeker’in her üreticisine kendi arazisiyle ilgili tahlil sonuçlarını, arazisinin durumunu ve zirai üretimle ilgili önerilerimizi anında aktarabiliyoruz. Anlık olarak üreticinin arazisini takip edebiliyoruz. Ürünün durumunu kontrol edebiliyoruz. Tarlanın neye ihtiyacı var, hangi gübre ne kadar kullanılırsa daha çok verim elde edilebilir tek tek biliyoruz. Elimizdeki bilgileri de üretici ile paylaşıyor, teknolojinin imkânlarını kullanarak birim alandan daha çok verim alınmasına hizmet ediyoruz. Pilot uygulama yaptığımız bölgelerde çarpıcı sonuçlar elde ettik. Daha az girdi ile daha yüksek verim aldık. Mesela daha önce göz kararı atılan gübre, tahmin üzerine yapılan sulama dönemi kapandı. Arazinin analiz sonuçlarına göre hangi gübreye ne kadar ihtiyaç var biz tek tek çıkardık ve birçok üretecimiz daha az gübre ile daha yüksek tonaj aldı. Bu teknolojinin nimetlerini pratiğe taşıyan sistemin sonuçları, sadece tonaja yansımadı ürünün niteliği de arttı. Mesela çıkardığımız reçeteyi uygulayan bazı üreticilerimizin ürettiği pancarların poları 18,50’ye kadar ulaştı. Yani %.15.50 şeker içerir hale geldi. Mesela Avrupa ülkeleri hektara 11 ton civarında şeker verimi almayı bugün için başarı kabul ederken, Konya Şeker bazı bölgelerde hektara şeker verimini 12 tona kadar çıkardı. Bunu tüm bölgeye yayma arzusundayız ve uydu destekli tarım projesi teknik tarım, bilgi, analiz ve reçete sürecini tüm bölgeye yaygınlaştırmamızı sağlayacak. Yani bilgiyi, bilimi ve teknolojiyi kullanarak tüm bölgenin verimini arttırabileceğiz. Zaten buna mecburuz. Rekabetçi bir dünyada, anam babam usulü üretimle ayakta kalma şansımız yok. Geleneksel üretim tarzımızı teknoloji ile destekleyerek daha teknik tarım yapmak zorundayız. Dünya ile rekabetin şartları belli 1 metre kareden üretilenin bir gramda olsa fazla üretmek zorundasınız. Bunu yaparken de daha az girdi kullanmanın yollarını bulmanız gerekiyor. Uydu Destekli Tarım Projesi işte buna hizmet edecek. Yani daha az gübre, daha az su, daha yüksek verim için üreticiye doğrudan bilgi desteği sunacak. Üreticinin bir avantajı daha olacak, ürünün gelişimini, olgunlaşmasını da bu sistem tarafından Konya Şeker takip edecek. Yani üreticinin tarladaki gözü kulağı da bu sistem olacak. Münavebede hangi ürünü ekeceğine kadar üreticiye öneri sunabileceğiz. Yani Konya Şeker’in ziraat birimi bir nevi her üreticiye danışmanlık da yapacak. Üreticinin gönlü rahat olsun, 365 gün 24 saat Konya Şeker onların tarlalarına göz kulak olacak”


Proje hakkında bilgi veren Konya Şeker Ziraai Üretim Koordinatörlüğü yetkilileri uydu destekli tarım uygulamasının sağlayacağı avantajları şu şekilde sıraladı;


* Sistem üreticiye bilgi vermenin yanı sıra tüm etmenlerin değerlendirilerek zirai üretim sürecinin bir bütün olarak yönetilmesini sağlamak.


* Tarımsal ürün çeşitlemesini sağlayacak bilgi ağ yapısını teknolojik imkânlar ile birleştirilerek bir platforma dönüştürülmesi ve bilgiyi zirai üretim sürecine etkin ve kullanılır bir şekilde sahil etmek.


* Meteoroloji, ziraat, toprak, bitki teknolojilerindeki uzmanlıkları bir arada toplayarak, çiftçiye ihtiyaç duyduğu bilgiyi hem önceden hem de anlık olarak ulaştırmak.


* Tarım alanlarındaki ürünlerde büyük verim kaybına sebep olan risk unsurlarına karşı (hastalık, meteorolojik riskler) etkili mücadele yöntemlerinin kullanımını arttırmak.


* Toprak, bitki ve iklim analiz çalışmaları sonucunda bitki hastalıklarının oluşum sebepleri ve şartları hakkında etkili tahmin yöntemleri geliştirerek önleyici ilaç ve diğer yöntemler uygulanarak hastalıkların oluşmadan önce önlenebilmesini sağlayarak, zirai ürün kaybını asgari seviyeye düşürmek.


* Su ve gübre kaynaklarını doğru kullanarak yüksek verim esaslı üretim ile tarımın sürdürülebilirliği açısından kritik unsurlar üzerinde teknolojiyi ve bilimi üreticinin istifadesine açmak.


* Çiftçinin doğru alana doğru ürünü ekmesini ve üretimini bilimsel yöntemlerle yapmasına yardımcı olmak.


* Üreticilerin katma değer ve tarla özellikleri açısından doğru ürün tercihlerini yapmasında ve yeni ürünlerin tarımında destek ve bilgi aktarımını hızlandırmak.


banner13
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner11
banner32
22
açık