banner8

banner9

banner28

banner10

banner35

banner46

ELEKTRONİK ORTAMA TAŞINDI

Tamamen gönüllülük esasına dayanan Fahri Trafik Müfettişliğine müracaat etmek isteyen vatandaşlar, dijital dönüşüm ve bürokrasinin azaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında müracaat formunu elektronik ortamda doldurabilecekler. Fahri Trafik Müfettişliği Müracaat Formu,

GÜNDEM 24.06.2020, 00:12 24.06.2020, 00:12
29
ELEKTRONİK ORTAMA TAŞINDI
banner12

Tamamen gönüllülük esasına dayanan Fahri Trafik Müfettişliğine müracaat etmek isteyen vatandaşlar, dijital dönüşüm ve bürokrasinin azaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında müracaat formunu elektronik ortamda doldurabilecekler.

Fahri Trafik Müfettişliği Müracaat Formu, www.trafik.gov.tr adresinde “Fahri Trafik Müfettişliği” başlığı altında yayımlandı. Gönüllülük esasına dayanan Fahri Müfettişlik için başvuracak olan 40 yaş ve üzeri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarında; en az yüksekokul mezunu olmak ve 10 yıl ve üzerinde sürücü belgesi sahibi olmak şartları aranıyor.

Adaylardan ayrıca; asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmaları, müracaat tarihinden geriye doğru toplam 5 yıl içerisinde 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesi geri alınmamış olunması, kamu hizmetlerinden yasaklı olmamaları, taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları isteniyor.

Tespit ettikleri kural ihlallerine ilişkin olarak Fahri Trafik Müfettişlerince fiziki ya da elektronik ortamda tanzim edilen tutanaklar, trafik kuruluşlarında gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra 2918 sayılı Kanunun 116’ncı maddesi kapsamında trafik idari para cezası karar tutanağına dönüştürülüyor. Fahri müfettişler ayrıca; trafik güvenliği ile ilgili görüş ve öneri bildirebiliyor, ülkenin her yerinde görevli sayılıyor ancak araç durduramadıkları gibi sürücülerle muhatap olamıyor, belge veya evrak kontrolü yapamıyorlar.

Görevlerini yürütürken adil ve tarafsız olmak zorunda olan Fahri Trafik Müfettişlerinden, görevini kötüye kullandığı tespit edilen ve Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere aykırı olarak işlem yapanlar, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek 6’ncı maddesi hükmü uyarınca 2 aydan 6 aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırken, bunların yargılanmaları da tabi oldukları esaslara göre yapılıyor.


banner13
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner11
banner32
28
açık