banner8

banner9

banner10

BELEDİYE ENCÜMENİ MARİFETİYLE PARK RUHSATI RESTAURANT'A DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

02.09.2013 tarihinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununca yapılan “MONAS PARKI KİRALAMA İŞİ” nin iştigal konusu

GÜNDEM 02.04.2015, 15:14 02.04.2015, 15:14
1
BELEDİYE ENCÜMENİ MARİFETİYLE PARK RUHSATI RESTAURANT'A DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
banner12
02.09.2013 tarihinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununca yapılan “MONAS PARKI KİRALAMA İŞİ” nin iştigal konusu, 18.11.2013 tarihinde görevli olan Akşehir Belediye Encümeni Üyeleri marifetiyle “KAFETERYA-RESTAURANT” olarak değiştirilerek ihaleye fesat karıştırılmış, kamu zararı oluşturulmuştur. Bu nedenledir ki yayınımız; İçişleri Bakanlığı ve Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Makamlarına SUÇ DUYURUSU niteliğindedir.Haber/Yorum: Ümit Aykut ŞENER

Mülkiyeti Akşehir Belediyesi’ne ait Kuruçay Mahallesi Özgürlük Sokak No:20’de bulunan 664 G.M.Nolu MONAS PARKI, 06.02.2012 tarih ve 14 Sayılı Meclis Kararı ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45, 46, 4’nci maddelerine uyularak açık artırma ihale suretiyle 10 yıllığına kiraya verilmesi kararlaştırılmıştı.


 


İhale ilanı ise Akşehir Postası’nın 24.08.2013 tarih ve 732 sayılı nüshasında yayımlanmış, ihalesi de 02.09.2013 tarihinde saat 14.15’te Belediye Encümeni huzurunda yıllık 3.000,00 TL muhammen bedel üzerinden yapılmış, 18 Milyar TL civarında alıcısını bulmuştu.


 


İhaleyi kazanan Ali İhsan Ünal,  14.11.2013 tarihinde Akşehir Belediye Başkanlığına dilekçe vererek işkolunun Kafeterya-Restaurant işi olarak değiştirilmesini talep etmiştir. Müstecirin bu talebi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna aykırı olmasına rağmen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 18.11.2013 tarih ve 95111182-320.12.02.1927-499 sayı ve İŞKOLU DEĞİŞİKLİĞİ konulu yazısına istinaden  ‘Belediye Encümeni Marifetiyle’ 18.11.2013 tarih ve 47541458-320.12.02-283 Karar Sayısı ile talep kabul edilmiştir.  İşkolunun KAFETERYA-RESTAURANT İŞİ olarak değiştirilmesine o dönemin belediye başkanı Abdülkadir Oğul’un yokluğunda belediye encümenince oy birliği ile karar verildi denilmesine karşın, Encümen Üyelerinden belediyede görevli iki kişinin “ŞARTNAMEYE UYGUN DEĞİLDİR” ve “ŞARTNAMEYE UYGUN GÖRMEDİM” şerhi koydukları ‘ENCÜMEN KARARI’ nda açıkça görülmektedir.


 


Bu durum ihaleye katılan diğer şahıslar tarafından öğrenildiğinde, 30 Mart 2014 tarihinden sonra Akşehir Belediye Başkanı olan Salih AKKAYA’nın başkanı olduğu Akşehir Belediyesine “4982 Sayılı Bilgi Edinme Yasası” na göre dilekçe verilmiş, ihaleye ve teknik şartnamesine aykırı davranıldığı konusunda şikâyette bulunulmuştur. Aradan yaklaşık 1 yıl geçmesine rağmen Akşehir Belediye Başkanlığı dilekçeye hala cevap vermemiş ya da verememektedir. Çünkü yasal dayanağı olmayan bu durum karşısında çaresizlik galip gelmiştir!


''

 


Öncelikle Akşehir Kaymakamlığına (Hazine) ait olan bu alan, Akşehir Belediyesine yalnızca tüm halkın kullanabileceği PARK ALANI olarak devredilmiştir. Kuruçay Mahallesindeki (MONAS PARKI) kapalı alan ise ihalede 170 metrekare ile sınırlandırılmış, yapılan ilave inşaatlarla da yeşil alan daraltılmıştır.


 


Ancak, ihaleyi kazanan müstecirin teknik şartnamenin 13,18 ve 28’nci maddelerine aykırı davrandığı şikâyet sonrasında ortaya bal gibi de çıkmıştır. Bu durumu bile bile Akşehir Belediye Başkanı’nın en çok uğrak yerlerinden biri olan MONAS PARKI ya da diğer adıyla YEŞİL VADİ’ye belediye encümeni eliyle ilgili kanun ve yönetmeliklere aykırı olmasına rağmen RESMİYET KAZANDIRILMASI girişiminde bulunanlara ve seyirci kalanlara şu hatırlatmaları yapmakta fayda görüyoruz:


 


1-    Belediye Encümeni olarak MONAS PARKI olarak ihale ettiğiniz bir yerin iştigal konusunu restaurant olarak değiştirilmesine neden dönemin Akşehir Belediye Başkanı Abdülkadir Oğul’un görevli olması nedeniyle şehir dışında bulunduğu bir ortamda karar verdiniz?  Kaldı ki, aynı ENCÜMEN ÜYELERİ olarak ihalesini de siz yaptınız. Nasıl olur da ihale kanuna ve teknik şartnameye aykırı olan bir değişikliğe HUKUKA AYKIRI olduğunu bilerek karar verdiniz? Neden belediye başkanını beklemediniz?


2-    Park-Kafeterya işletmesiyken sonradan restaurant olarak ruhsat verdiğiniz bu kararınızla KAMU ZARARI yarattığınızın farkında değil misiniz? Restaurant gibi bir işletmenin yıllık ihale bedeli günümüz koşullarında en az 50 bin lira veya daha fazla bir miktar arasında değiştiğini bilememek mümkün müdür?


3-    Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, size yapılan şikâyet sonrasında bu konunun üzerine giderek inceleme ve soruşturma başlattınız mı? Başlattıysanız sorumluları hakkında idari ve adli makamlara SUÇ DUYURUSU’nda bulunup-bulunmadığınızı açıklamanız gerekmiyor mu?


4-    Şikâyet sonrasında durumu açıkça bildiğiniz halde 2013 yılında dönemin Encümen Üyelerini bugün için neden yine aynı kişilerden oluşmasına engel olmadınız? Bu şikâyeti en yakınınız olan ve size bu yetkiyi veren MECLİS ÜYELERİYLE paylaştınız mı?


5-    Akşehir Belediye Başkanı olarak Belediye Meclisi Üyelerinizden gerçekleri daha ne kadar saklamayı düşünüyorsunuz? Bu saatten sonra onların size güvenmemesi ve yetkilerinizi kısıtlaması durumunda ne yapacaksınız?


6-    Meclis Üyeleriniz ‘gelen evrak’ adı altında toplantıda önlerine konan ve komisyona havale edilen her kararı kabul etmek zorunda olmadığı gibi, belediye hukuk işleri müdürünün mütalaasının da olmasını zorunlu kılarak, kendilerini yasal güvence altına almak istemlerini gündeme getirirlerse ne yapacaksınız? Bunu şahsınıza güvensizlik olarak algılayıp, gereğini yapabilecek misiniz?


7-    170 metrekare kapalı alanı olan yere yapılan ilave inşaatlar -ki fırında dahil- için GSM Ruhsatı vb. işlerde belediye meclisine imar tadilatı projeleri sunulmuş mudur, encümen onayı var mıdır?


 


02.09.2013 tarihinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununca yapılan “MONAS PARKI KİRALAMA İŞİ” nin iştigal konusu, 18.11.2013 tarihinde görevli olan Akşehir Belediye Encümeni Üyeleri marifetiyle “KAFETERYA-RESTAURANT” olarak değiştirilerek ihaleye fesat karıştırıldığı ve kamu zararı oluşturulduğunu Akşehir Belediyesine Haziran 2014’te verdiği ihbar dilekçesinde bildiren M.B adlı şahsın açıklamalarından bazı satırbaşları aynen şöyle;


“…Akşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün 01.08.2013 tarihinde çıkarmış olduğu 2012/187605 kayıt numaralı Kuruçay Parkı Yapım İşi ihalesinin imar işlemi ile ilgili ihaleye bizzat katılımda bulundum. İhale şartnamesinde Kuruçay Parkının içerisine ‘‘Aile Çay Bahçesi’’ yapılacağı belirtilmiş olmasına rağmen yapılmamıştır. Fakat Kuruçay Mahallesi’nde yer alan Monas Parkı içerisine yapılan aile çay bahçesi encümen kararıyla ‘‘Yeşil Vadi Restoran’’ olarak değiştirilmiş ve bu şekilde hizmete girmiştir. Restorana ek olarak ek hizmet binaları yapılmış olup; teras ve taş pide fırını yaptırılmıştır. Binalar uzatılarak izinsiz olarak halk arazisine ihalenin kapsamı dışında işletmeler kurulmuştur.


İhaleyi almaya hak kazanan kişiye verilmiş olan bu iznin ihale şartnamesinin hangi maddesine dayanılarak yapıldığının araştırılmasını, aynı zamanda inşaatın durdurulmasını ve ihalenin iptal edilerek tekrar ihaleye çıkılmasını talep ediyorum.


Başvurumun değerlendirilerek işleme alınmaması durumunda, Kamu İhale Kurumu’na (KİK) konu ile ilgili ihalenin (2012/187605) incelenerek araştırılmasını ve aynı zamanda ihaleye fesat karıştırıldığı kanaatinde olduğumu bildirerek ihalenin iptali ile ilgili gerekli işlemlerin başlatılması hakkında şahsen başvuru talebinde bulunacağımı belirtmek isterim…”


Bu iddialar karşısında soruşturma izni ve M.B.’nin dilekçesine hala cevap verilmemesi iddiaları doğrular nitelikte görünmekle birlikte, bu durumun ileride çok ağır hukuki sonuçları doğurmasını da kaçınılmaz kılabilir olduğu unutulmasın!


Öncelikle KAMU ZARARI oluşmasına seyirci kalan, idari ve adli makamlara İHBAR’da bulunmayan, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası çerçevesinde hala dilekçe sahibine cevap vermeyen Akşehir Belediye Başkanı, İhaleye aykırı davranarak iştigal konusunu değiştiren Belediye Encümen Üyeleri ve varsa diğer sorumlular hakkında bu yayınımız İçişleri Bakanlığı ve Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Makamlarına SUÇ DUYURUSU niteliğindedir.


Belediye Meclisi Üyelerinin parti ayrımı yapmaksızın istişare yapmak üzere bir araya gelmelerini ve olağanüstü toplanmaya davet ediyoruz. Başkanın, meclis üyelerinden bir şeyleri sakladığı son şikâyetle ortaya çıkmıştır. Belediye içinde neler olup-bittiğinin iyice anlaşılması açısından  “ARAŞTIRMA KOMİSYONU” kurulması yönünde karar almaları en azından kendileri açısından yararlı olacaktır.


Belediye Meclisi Üyeleri şunu iyi bilmeli ki; Kanunları bilmemek mazeret sayılmaz!''

''

 
banner13
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner27
22
açık