banner8

banner9

banner28

banner10

BEKÇİLERİMİZİN SORUMLULUK VE YETKİLERİ

Son dönemlerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla sayıları artırılan bekçilere, cadde ve sokaklarda daha sık rastlıyoruz.

GÜNDEM 01.02.2021, 00:05 31.01.2021, 16:56 Haber Merkezi
720
BEKÇİLERİMİZİN SORUMLULUK VE YETKİLERİ
banner12

Bekçilerin yetki ve görev alanları konusunda, bazı sıkıntılı durumların yaşanması üzerine, 11.06.2020 tarihinde 7245 sayılı Kanun çıkartılarak, bunun önüne geçilmiş oldu.

“BEKÇİLERİN, VATANDAŞA KARŞI SORUMLU OLDUĞU KONULAR

Yolda hastalanan, kazaya uğrayan ve genel durumu itibarıyla yardıma muhtaç olanlara, yardım etmek.

Şiddet mağduru veya şiddete ya da istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları, kimsesizleri, engellileri ve acizleri en yakın bağlı bulunduğu birime teslim etmek.

Vatandaşın talep ettiği herhangi bir yerin, adres bilgilerini vermek.

Doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın, afet gibi hallerde, vatandaşın talep ettiği yardımları, gücü dahilinde yerine getirmek.

Büyük tehlike arz eden yangın ve su baskını gibi afetlerde, görevli olduğu bölgede vatandaşları uyarmak.

Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden herhangi bir hayvana rastladığında, verebileceği zararları engellemek için kişileri alandan uzaklaştırmak, ilgili kolluk ve belediyeyi durumdan haberdar etmek.

BEKÇİLERİN SUÇ ÖNLEYİCİ, KORUYUCU GÖREV VE YETKİLERİ

Görevlendirildiği bölgede yaya devriye yapmak.

Görev bölgesinde bulunan konut, iş yeri ve araçlar gibi malların korunmasında, sahiplerinin noksan aldığı tedbirleri tamamlattırmak.

Görev saatlerinde vâkıf olduğu şüpheli durum veya kişileri, bağlı bulunduğu birime bildirmek.

Görev bölgesinde uyuşturucu madde imal edildiği, satıldığı veya kullanıldığından, kumar oynandığından ya da fuhuş yapıldığından şüphe edilen yerleri, bağlı bulunduğu birime bildirmek.

Kişilerin can, mal ve ırzına yönelik saldırı ve tehditleri önlemek için genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar, gerekli tedbirleri almak.

Halkın sükun ve istirahatini bozan ve başkalarını rahatsız edenleri, engellemek.

Sokak, geçit ve meydanları tıkayarak, trafiğe mani olan taşıt ve diğer engellerin kaldırılması için, bağlı olduğu birime bilgi vermek.

Yangın, deprem, su baskını gibi afet ve tehlikeli durumlarda, görevli ekipler gelinceye kadar, gerekli önleyici tedbirleri almak.

BEKÇİLERİN VATANDAŞI DURDURMA VE KİMLİK SORMA YETKİSİ

Bekçiler, kendi görev bölgesi ve çalışma saatleri içerisinde kişilerin hayatına, malına ya da topluma yönelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek amacıyla, kişi ve araçları durdurabilir.

Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için, makul bir sebebin bulunması gerekir. Süreklilik arz edecek, fiili durum ve keyfilik oluşturacak şekilde durdurma işlemi yapılamaz.

Çarşı ve mahalle bekçisi durdurduğu kişiye, sebebini bildirdikten sonra, şahsın kimliğini ibraz etmesini isteyebilir. Kişilere kimliğini ispatlama hususunda, gerekli kolaylığı gösterir. Kimliğinin olmaması, açıklama yapmaktan kaçınması, gerçeğe aykırı beyanda bulunması durumunda, kişiyi bağlı bulunduğu birime teslim eder.

Çarşı ve mahalle bekçisi, durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah ya da tehlike oluşturan diğer bir eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kendisine veya başkalarına zarar verilmesini önlemek amacına yönelik, el ile dıştan kontrol dahil gerekli tedbirleri alır. Bu amaçla kişinin üzerindeki elbisenin çıkarılması veya aracın, dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin açılmasını isteyemez.

Durdurma sebebi ve süresi, makul süreden fazla olamaz.

Durdurma sebebinin ortadan kalkması halinde, kişilerin ve araçların ayrılmalarına izin verir.

BEKÇİLERİN ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ

Çarşı ve mahalle bekçileri 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 16. maddesinde belirtilen, zor ve silah kullanma yetkisini haizdir.”

banner13
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner11
15
açık