banner8

banner9

banner28

banner10

ATSO, ODA AİDATLARININ YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLDUĞUNU AÇIKLADI

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası

GÜNDEM 22.09.2016, 08:40 22.09.2016, 08:40
19
ATSO, ODA AİDATLARININ YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLDUĞUNU AÇIKLADI
banner12
Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası, ‘Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamında’ oda aidat borçlarına yapılandırma imkanı sunulacağını açıkladı.

 ATSO’dan yapılan açıklamaya göre, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19 Ağustos 2016 tarih 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandığını ve ilgili Kanunun Odamız ile ilgili 11. Maddesinin 5.fıkrasında özetle;

 30.06.2016 tarihi (bu tarih dahil) itibariyle, ödenmesi gerektiği halde, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan 18.05.2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin Oda ve Borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak Oda payları ve Borsa tescil ücreti ile Oda ve Borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksitinin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (30 Kasım 2016 tarihine kadar), kalanının ise aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçileceği;


 Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar (31 Ekim 2016 tarihine kadar) alacaklı birime başvurulması gerektiği; fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edileceği; belirtmiştir.


 Ayrıca Ekim ayında ödenmesi gereken 2016 yılı aidatlarının 2. taksitleri anılan madde kapsamı dışında olup, dilekçe ile başvurma zorunluluğu bulunmaktadır.


 


 


 

banner13
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner11
3
hafif yağmur