banner8

banner9

banner28

banner10

AKŞEHİR'DEN KIBRIS'A SÜRÜLEN AİLELER

Osmanlı Devleti adanın fethini müteakip adanın iskân ve şenlendirilmesi adına sürgün politikasını tatbik etmiş, Anadolu’nun birçok yerinden olduğu gibi Akşehir sancağından da uygun görülenler adaya gönderilmiştir.

GÜNDEM 21.05.2018, 07:39 21.05.2018, 07:39
21
AKŞEHİR'DEN KIBRIS'A SÜRÜLEN AİLELER
banner12

Osmanlı Devleti adanın fethini müteakip adanın iskân ve şenlendirilmesi adına sürgün politikasını tatbik etmiş, Anadolu’nun birçok yerinden olduğu gibi Akşehir sancağından da uygun görülenler adaya gönderilmiştir. Akşehir sancağından sürgün olarak kaydedilenlerin profilleri incelendiğinde önemli sayıda ailenin gönüllü olarak kendilerini sürgün yazdırdıkları görülmektedir. Bu ailelerin reisleri kayıt altına alındı. Ailelerin çocukları hakkında bilgi verilmemektedir.            Karaman eyaletine tâbi kazalardan sürgün edileceklerin listesini ihtiva eden Başbakanlık Osmanlı Arşivi Kamil Kepeci Tasnifi Mevkufat Kalemi 2551 numarada kayıtlı 1572 tarihli defterde toplam 12 kazadan 1682 hanenin sürgün yazıldığı tespit olunmuştur. Ailelerin kazalara dağılımına göre Akşehir’den 122 aile yazılmıştır. Bu ailelerin köylere göre dağılımı şöyledir:            1-Akşehir merkezden: Suç işleyen Mehmet oğlu Ali, Mustafa oğlu İlyas ve Seydi Ali oğlu Lütfi, Kıbrıs’a gönderildi.            2-Gürnas köyünden: Mesleki olarak dörtte bir oranında alınan kişilerden Aydın oğlu Abdi ve dışardan gelip katılanlar Ömer Seydi oğlu Hüseyin, Şah oğlu İbrahim, Yusuf oğlu Recep, Ahmet oğlu Kondulu ve Suç işleyen Ali oğlu Mustafa, Mustafa oğlu Recep ve defter harici yazılan Cemil oğlu  Yusuf,  Kıbrıs’a sürüldüler….            3-Gede köyünden(Doğanhisarı’n bir mahallesi): Mesleki olarak dörtte bir oranında alınan kişilerden Hasan oğlu Divane Yusuf,  Kıbrıs’a sürgün edildi.            4-Altuntaş köyünden: Mesleki olarak dörtte bir oranında alınan kişilerden Emir Ali oğlu Dur Ali ve hariçten gelen suç işleyen Kayhan oğlu İshak ve dışardan gelip katılan Bayram oğlu Mahmut,  Kıbrıs’a gönderildi.            5- Ortaköy köyünden: Mesleki olarak dörtte bir oranında alınan kişilerden Yunus oğlu Abid ve suç işleyen Bayram oğlu Kaya, Kıbrıs’a sürüldüler.            6- Karabulut köyünden: Kendi isteği ve rızası ile Nebi oğlu Durmuş, Abdullah oğlu Yusuf ile liste dışı gelen Abdullah oğlu Hoca ve deftere yazılı olanın dışında Abdullah oğlu Nasuh, Hüseyin oğlu Seydi Ali, yine suç işleyenlerden Erdoğdu oğlu Şükrullah,  Kıbrıs’a gönderildi.            7- Ağ-Ayid (Üçhüyük köyü) köyünden:  Defter dışı dışardan gelip katılanlardan Ahmet oğlu Ahmet ve Kadem oğlu Hüseyin Hoca, Kıbrıs’a yerleştirildi.            8- Doğanhisar köyünden: Kendi isteği ve rızası ile Safer oğlu Gülşeni, Mustafa oğlu Bayezid, Hüseyin oğlu Hüdaverdi, Ali oğlu Nebi, Hüseyin oğlu İsmail, Kalfa oğlu Yusuf, Seydi oğlu Ramazan ve Suç işleyen Nebi oğlu İshak ve hariçten gelen Eber oğlu Nebi ve bozgunculuk çıkaran İlyas oğlu Emreşah, Kıbrıs’a sürgün edildiler.            9- Durakçı köyünden: Kendi isteği ve rızası ile Cafer oğlu Ahmet, Kıbrıs’a gönderildi.            10-Değiş köyünden: Kendi isteği ve rızası ile Hamza oğlu Abdurrahman, Kıbrıs’a yerleştirildi.            11-Azarı (Gözpınarı) köyünden: Akşehir’de suç işleyen İsmet Oğlu Emreşah, Şahraman oğlu Bayram, Kıbrıs’a sürüldüler.            12-Yunuslar köyünden: Mesleki olarak dörtte bir oranında alınan kişilerden Halil oğlu Ahmet, Kıbrıs’a gönderildi.            13-Dipi köyünden: Suç işleyen Hacı Baba oğlu Genç Arslan ile kimsesiz olan İbrahim,  Kıbrıs’ta iskan edildi.            14- Reis köyünden: Kendi isteği ve rızası ile Dur Ali oğlu Ahmet ve suç işleyen Memi oğlu İsa ve liste dışı gelen Siyah oğlu Mustafa, Kıbrıs’a sürgün edildiler.            15-Burhan köyünden: Kendi isteği ve rızası ile Hacı oğlu Ali, Liste dışından gelen Veli oğlu Arslan, Sinan oğlu Bayram Kethüda, İsmet oğlu Derviş, Ali oğlu Şahkulu, Kıbrıs’a gönderildiler.            16-Yaka Yahsiyan (Değirmen köy) köyünden: Köyde suç işleyen şaki Aydoğmuş oğlu Gündoğmuş, Yavaş oğlu Aydın, Kıbrıs’a sürüldüler.            17-Ağrıs köyünden: Kendi isteği ve rızası ile Hüseyin oğlu Ali, Ömer oğlu Hamza, Kıbrıs’a gönderildiler.            18-Yazı Yahsıyan (Gölçayır köyü) köyünden: Köyde suç işleyen şaki Mevlamverdi oğlu Hacı, Orhan oğlu İshak, Recep oğlu Nasuh, Umur oğlu Kasım, Sefer Şah oğlu Seydi Ali  ve defter harici yazılan Ömer oğlu İlyas, Kıbrıs’a sürgün edildiler.            19-Çakırlar köyünden: Köyde suç işleyen Said oğlu Hacı, Recep oğlu Hüseyin, Kıbrıs’a sürüldüler.            20-Milyas (Söğütlü köyü) köyünden: Köyde suç işleyen Seydi oğlu Ali, Kıbrıs’a sürgün edildi.            21-Muarrif (Alanyurt Köyü) köyünden: Kendi isteği ve rızası ile Ali oğlu Halil, Balı oğlu Çatak Ali, Kara Emre oğlu Derviş, Hoca Ahmet oğlu Musa, Nasuh oğlu Togay  ve suç işleyen Seydi Ali oğlu Divane Ali,  Kıbrıs’a iskan edildiler.            22-Ulupınar köyünden: Suç işleyen Yörükçü oğlu Ali Balı, Kıbrıs’a sürgün edildi.            23-Manahoş köyünden: Defter dışı dışardan gelip katılanlardan Cafer oğlu Halil, Hamza oğlu Dede Balı,  Kıbrıs’a yerleştirilmişlerdir.            24- Bekren köyünden: Köyde suç işleyen Resul oğlu Halil ve kendi isteği ve rızası ile Yusuf oğlu Mehmet, Kıbrıs’a gönderildiler.            25- Absarı (Yazla Köyü) köyünden: Listede olmayıp dışardan gelen Nasuh oğlu Hamza ve kendi isteği ve rızası ile Hoca Sufi oğlu Musa, İbrahim oğlu Nebi ve suç işleyen Hüseyin oğlu Pir Ahmet, Kıbrıs’a iskan edildiler.            26- Eğrigöz (Doğrugöz) köyünden: Köyde suç işleyen Hüseyin oğlu Hasan, Mustafa oğlu Ramazan ve kendi isteği ve rızası ile Yetilmiş oğlu Rıza ve Defter dışı dışardan gelip katılanlardan Abdi oğlu İsmail, Kıbrıs’a sürgün edildiler.            27-Monas (Kuruçay Mahallesi) köyünden: Kendi isteği ve rızası ile Veli oğlu Budak, Kıbrıs’a gönderildi.            28-Elfiras (Ilıca köyü) köyünden: Defter dışı dışardan gelip katılanlardan Abdullah oğlu Haydar, Kıbrıs’a iskan edildi.            29-Ağ-in köyünden: Köyde suç işleyen Mümin oğlu Cafer, Kıbrıs’a sürüldü.            30-Seydi köyünden: Köyde suç işleyen Hasan oğlu Hızır Balı, Nebi oğlu Sarıgazi, Kıbrıs’a sürgün edildiler.            31-Koçaş köyünden: Köyde suç işleyen Ömer oğlu Cemre, Ali oğlu Divane Sevindik  ve kendi isteği ve rızasıyla Ömer oğlu Sefer,  Kıbrıs’a gönderildi.            32-Karaöyük köyünden: Kendi isteği ve rızasıyla Mustafa oğlu Davut ve köyde suç işleyen Abdurrahman oğlu İlyas  ve liste dışından gelen Kaftan oğlu Musa, Kıbrıs’a sürgün edildiler.            33- Nadir (Atakent köyü) köyünden: Listede olmayıp dışarıdan katılanlardan Hacı oğlu Kasım, Veli oğlu Karagöz, Bekir oğlu Mahmut, Mehmet oğlu Mahmut, Veli oğlu Sinan, Veli oğlu Murat, Veli oğlu Yakup ve Köyde suç işleyen Kayser oğlu Mahmut, Kıbrıs’a iskan edildiler.            34-Saraycık köyünden: Listede olmayıp dışarıdan katılanlardan Abdullah oğlu İbrahim, ve suç işleyen Kasım oğlu İsa Balı, Kıbrıs’a gönderildiler.            35-Boğaz Saray köyünden: Listede olmayıp dışarıdan katılanlardan Abdullah oğlu Merdumşah, ve Kendi isteği ve rızasıyla Yahya oğlu Sefer, Kıbrıs’a gönderildi.            36-Gaziler köyünden: Defter dışı dışardan gelip katılanlardan Kızılbaşoğlu ve Davut oğlu Osman, Kıbrıs’a sürgün gönderildiler.            37-Gerepolid köyünden: Memi oğlu Derviş, Kıbrıs’a gönderildi.            38- Kemer köyünden: Kendi isteği ve rızasıyla Süleyman oğlu İlyas, Kıbrıs’a iskan edildi.            39-Karaaslan köyünden: Köyde suç işleyen Abdi oğlu İsmet, Kıbrıs’a sürgün edildi.            40-Abdulcelil köyünden: Köyde suç işleyen Mehmet oğlu Kara Bayezid, Kıbrıs’a sürüldü.            41-Kızılca köyünden: Köyde suç işleyen Sinan oğlu Pir Gaib, Kıbrıs’a sürgün edildi.            42-Gönence köyünden: Defter dışı dışardan gelip katılanlardan Mehmet oğlu Saruhan ve suç işleyen Hacı oğlu Sevindik, Kıbrıs’a gönderildi.            43-Öziler köyünden: Köyde suç işleyen Piri oğlu Mansur, Kıbrıs’a sürgün edildi.            44- Dere (Derecine-Sultandağı) köyünden: Listede olmayıp dışarıdan katılanlardan Okçu oğlu Mehmet, Kıbrıs’a gönderildi.            45-Silind (Uncular-Doğanhisar) köyünden: Köyde suç işleyen Süleyman oğlu Mehmet, Kıbrıs’a sürüldü.            46- Çabişlü köyünden: Emre oğlu Turhan, Kıbrıs’a gönderildi.            47-Karaağa(Doğanhisar’a bağlı) köyünden: Suç işleyen Hacı oğlu Veli, Kıbrıs’a sürüldü.            48-Çepni köyünden: Suç işleyen Süleyman oğlu Veli, Kıbrıs’a sürgün edildi.            49- Kızılviran (Kızılören-Meram) köyünden: Kendi isteği ve rızasıyla Yılgan oğlu Yahşi, Kıbrıs’a gönderildi.                Osmanlı Devleti bu uygulaması ile hem Anadolu toprakları üzerinde huzur ve asayişi sağlamayı hedeflemiş, hem de Kıbrıs adasının iskân ve şenlendirilmesini amaç edinmiştir.banner13
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner11
12
az bulutlu