banner8

banner9

banner28

banner29

banner10

AİDAT BORCUNUN YAPILANDIRILMASI

AKTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Emin Makascı

GÜNDEM 04.07.2018, 08:13 04.07.2018, 08:13
4
AİDAT BORCUNUN YAPILANDIRILMASI
banner12
AKTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Emin Makascı, vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun ile sunulan, Oda ve Borsa üyelerinin aidat borçlarını yapılandırma fırsatında son başvuru tarihinin 31 Temmuz 2018 olduğunu hatırlattı.

Borcun tamamı ya da bir kısmı ödenmiş olmalı:İlgili Kanun’un 10’uncu maddesinin 9’uncu fıkrasında; 31 Mart 2018 tarihi ve bu tarihten önceki alacakların tahsilinin düzenlendiğini kaydeden Makascı; “18 Mayıs 2018 tarihinden önce üyelerin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın alacak kayıtlarından silinecektir. Kısmen ödeme olması halinde, bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olmayacaktır.” dedi.

Yapılandırmadan yararlanmak için son başvuru tarihinin 31 Temmuz 2018 olduğunu hatırlatan Makascı; “Taksitli ödeme yapmak istemeyen üyeler olması durumunda, başvuru dilekçelerinde belirtmek kaydıyla, ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar aidat borcu aslının tamamını yatırarak bu Kanun hükmünden yararlanabilir. Başvuru üzerine, oda ve borsa tarafından üyenin asıl alacağı olan toplam meblağ üyenin talebi doğrultusunda azami altı takside kadar bölünebilir. Üyenin talebi üzerine bölünen taksitler ödeme zamanları ile birlikte üyeye bildirilir. Birinci taksitin son ödeme günü 31 Temmuz 2018 olup, altı aylık taksit yapılması durumunda kalan beş taksit birer aylık dönemler halinde tahsil edilecektir.” ifadelerini kullandı.

Aidat borçlarının yapılandırılmasının ardından taksitlerin mevzuatta öngörüler şekilde düzenli ödenmesi gerektiğine dikkat çeken Ahmet Emin Makascı, aksi takdirde yapılandırmanın iptal edilerek borcun eski hâline dönüştürüleceğini vurgulayarak; “Mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil icra takibi başlatılmış alacaklar için borçlunun yapılandırmadan yararlanmak üzere başvurması halinde davalar ve icra takipleri sonlandırılır. Bu takdirde, borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretini, ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibine devam edilir. Borçlarını taksitlendiren askıdaki üyeler, ilk taksit tutarını ödemeleri halinde odalarda yönetim kurulu/borsalarda meclis kararıyla askıdan indirilir ve bu üyelerin isimleri meslek grupları ve seçmen listelerine dahil edilerek aidat tahakkukları yeniden başlatılır. Vergi mükellefiyeti sona erdiği halde oda/borsa kayıtları devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları yapılandırma kapsamında olup, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte fer’i borçların tamamı silinecektir.” hatırlatmasında bulundu.

banner13
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner11
21
parçalı bulutlu