06.12.2019, 00:01 1

GÜL HATUN’UN MEZAR TAŞI BULUNDU

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden Dr. Razan Aykaç tarafından Nasreddin Hoca Mezarlığı’nda Gül Hatun’a ait mezar tespit edildi.

Akşehir, Karamanoğulları hâkimiyetindeyken Hoca eşi olan Gül Hatun tarafından bir Hoca Paşa Mescidi yaptırılmıştı. Bu mescit daha sonra, 1764 yılında torunları tarafından Medreseye dönüştürülmüştü. Gül Hatun’un mezarının Nasreddin Hoca Mezarlığında olduğu biliniyordu ancak İ. Hakkı Konyalı bu mezarın taşını bulamamıştı.

Dr. Razan AYKAÇ mezar başlığı taşını şu şekilde tanımlamaktadır:

“Baş şahideli kabir Gül Hatun Binti Abdullah’a aittir. Beylikler dönemine ait mezar taşı kareye yakın dikdörtgen formda olup dilimli kemer tepelikle sonlanmaktadır. Şahidenin ön yüzü; iki yandan zikzak yivli sütunce ile sınırlandırılmış, sütünce başlığı altıgen formda düzenlenmiş zar başlıklıdır. Gövde kısmında cetvellerle ayrılmış, oyma kabartma teknik ile hakkedilmiş üç satırlık kitabe metni yer almaktadır. Yüksek olmayan şahidenin gövde kısmında tezyinat unsuru mevcut değildir. Alınlık kısmı beylikler dönemi üslup özelliğine uygun olarak içerisinde palmet ve rûmilerin yer aldığı bitkisel bezemelerle tezyin edilmiştir.

Şahidenin arka yüzü; ön yüzüne kıyasla daha sade tutulmuştur. Gövde ve alınlık kısmı kitabe metnine ayrılmıştır. Gövde kısmında iki satır, alınlık kısmında tek satır halinde cetvellerle ayrılmış kitabe metni, oyma-kabartma tekniği ile hakkedilmiştir. Alınlık kısmının kitabe köşelerindeki palmet motifi haricinde tezyinat mevcut değildir.

Baş Şahidesi Ön Yüzü Türkçe Yazılışı:

1-El-mevtü ke’sün en-nasü şaribüha

2-El-kabru bakun en-nasü dahilüha

3- ………..

Günümüz Türkçesi ile:

1-Ecel şerbeti içen ey insanlar ölüm kesin.

2-Ey insanlar şu kabrin içerisine bakın

3-……………..

Baş Şahidesi Arka Yüzü Türkçe Yazılışı:

1-Sahibü hazihi’t-türbe El-merhume

2-El-mağfure Es-saide Eş-şehide

3-Gül Hatun binti Abdullah

Günümüz Türkçesi ile:

“Bu türbenin sahibi merhume, bağışlanmış, Allaha karşı ibadetini yapmış, kadın şehit Abdullah kızı Gül Hatun”

Mezar başlık taşının boyu 50 cm, eni 43 cm ve kalınlığı ise 7 cm’dir. Mezar taşı yazı türü Celî Sülüs şeklindedir.”

Bu mezar başlığına göre Abdullah kızı olan Gül Hatun, Allah’a karşı ibadetini yerine getirmiş ve şehit mertebesine çıkmış bir kişiydi.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner27
11
açık