banner8

banner9

banner10

Afyon Özel Park Sağlık Lisesi II. Yılında

Afyon Park Koleji Sağlık Meslek Lisesi Okul Müdürü Zehra Akduman sağlık personeli yetiştirmenin çağımızda nedenli önemli olduğunu anlattı.

EKONOMİ 24.07.2014, 01:34 24.07.2014, 01:34
13
Afyon Özel Park Sağlık Lisesi II. Yılında
banner12
Afyon Park Koleji Sağlık Meslek Lisesi Okul Müdürü Zehra Akduman sağlık personeli yetiştirmenin çağımızda nedenli önemli olduğunu anlattı.


Okul hakkında da bilgiler veren Akduman şunları söyledi:


“Sağlık personelinin bilgi birikiminin artmasında ve profesyonelleşmesinde kaliteli eğitim önemli bir yere sahiptir.


Günümüzde teknoloji, sağlık bilimindeki gelişmeler; ekonomi, kentleşme, endüstrileşme ve yaşam biçimleri gibi faktörlerin birbirleriyle etkileşimleri sonucu tüm toplumlardan, bireylerin sağlık bakım gereksinimlerinin istenen düzeyde olmadığı bilinen bir gerçektir. Temel sağlık hizmetlerinin başarısı, sağlık bakım sistemindeki değişikliklerin hastanın bakım standardını artıracak şekilde kullanılmasına ve bakım verecek hemşire ve diğer sağlık personellerinin iyi yetiştirilmesine bağlıdır.  -Hemşirelik ve sağlık personeli eğitimi kurumsal ve uygulamalı bir öğretimdir


Öğrenim yaşantılarını içeren bir meslek olup, asıl amacı tüm potansiyelini kullanabilen bireyler yetiştirmektir.


            Bu nedenle hemşirelik ve sağlık personeli, yeterli bilgi ve klinik beceriye sahip, öğrenciyi eleştirel düşünmeye yönlendiren, kişiler arası iletişimi iyi olumlu kişilik özelliklerine sahip eğiticiler tarafından verilmelidir.


Kaliteli sağlık eğitiminde öğrencilere sistematik ve bütüncül yaklaşımla bakım verme, araştırmalarla sürekli olarak mesleği ve kendini geliştirme, ekip olarak çalışma   ve ispata dayalı klinik uygulama yapma gibi nitelikleri kazandırmalıdır.


            2013-2014 eğitim öğretim yılında eğitim hayatına başlayan Özel Park Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Özel Park Hastanesi bünyesinde ve güvencesiyle 600 yatılı ve gündüzlü kontenjanı ile Hemşirelik, ATT ( Acil Tıp Teknisyenliği), anestezi teknisyenliği alanında toplam 202 öğrencimizle eğitim ve öğretime devam etmektedir.


            1.yılını geride bırakan Park Koleji modern eğitimin gerektirdiği her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde hazırlanan 6500 metrekare kapalı alan, 5000 metrekare açık alanı bulunan, fizik, kimya, biyoloji branşlarına yönelik donanımlı laboratuarlar, 3 uygulama dersliği, 1 kütüphane, okuma salonu, 300 kişilik yemekhane ve beden eğitimi salonu bulunmaktadır.


            Ülkemizin mesleki ihtiyaçları ve bugünkü şartlar dikkate alınarak, gelecek öğretim yılında, Yardımcı Hemşirelik, Yardımcı Ebelik, Hasta Ve Yaşlı  Hizmetleri, Sağlık  Bakım Teknisyenliği  bölümleriyle her biri alanında uzman 40 öğretim görevlisiyle hedefimiz, öğrencilerimizin kişisel gelişim ve  kültürel donanımlı, sağlık teknolojilerini yakından takip eden ,bu alanda tercih edilen ,saygın bir mesleki eğitim merkezi olmak,Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı; Türk milletinin milli, ahlaki insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, insan haklarına dayanan  demokratik, laik, görev ve sorumluluklarını bilen bunları davranış haline getirmiş, beden, zihin,ahlak,ruh,duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe sahip, topluma karşı sorumluluk duyan yapıcı, verimli insanlar yetiştirmektir”


banner13
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner11
9
açık