banner8

banner9

banner28

banner10

banner35

banner46

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDAKİ TEKLİF MECLİS’E SUNULDU

Toplumun farklı kesimleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının yoğun eleştirilerine hedef olan Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

EĞİTİM 03.01.2022, 00:13 02.01.2022, 17:42 Haber Merkezi
676
ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDAKİ TEKLİF MECLİS’E SUNULDU
banner12

Eğitim öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleri ile kariyer basamaklarında ilerlemelerinin düzenlenmesi amaçlanan teklifte öğretmenlik, eğitim öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılan bilgiye göre; Meclis’e sunulan teklifle öğretmenlerin çalışma şartları, eğitimde kalitenin yükseltilmesi için belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere düzenlenecek.

Öğretmenlik mesleği; aday öğretmenlik döneminden sonra “öğretmen”, “uzman öğretmen” ve “başöğretmen” olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak. Öğretmenlik mesleğine hazırlık; genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon/öğretmenlik meslek bilgisiyle sağlanacak. Aday öğretmenlik süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olamayacak. Bu süre içinde zorunluluklar dışında aday öğretmenlerin görev yeri değiştirilemeyecek. Aday öğretmenler, eğitim ve uygulamadan oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programı’na tabi tutulacak. Adaylık süreci sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeye göre başarılı olanlar öğretmenliğe atanacak.

Aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunanlardan eğitim programını ve mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olanlar, uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava, uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunanlar da eğitim programını tamamlamalarının ardından başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilecekler. Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar uzman öğretmen unvanı için, doktora eğitimini tamamlayanlar ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavlardan muaf tutulacaklar.

Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20’den yüzde 60’a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise yüzde 40’tan yüzde 120’ye yükseltilecek. Birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600’e çıkarılırken diğer derecelerde bulunan öğretmenler için de bu artışa göre düzenleme yapılacak. Bu madde, 15 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek.

Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin ilgili maddesinde yapılan değişiklikle, sözleşmeli öğretmenlerin can güvenliğine ve sağlık mazeretine bağlı olarak yer değiştirmelerine olanak sağlanması öngörülüyor. Öğretmenlik ve öğretmenlerin nitelikleri ve seçimiyle ilgili hususlar bu teklifle düzenlendiği için Milli Eğitim Temel Kanunu’nun ilgili maddeleri yürürlükten kaldırılıyor.

Eleştiriler Devam Ediyor

Teklife yöneltilen eleştirilerin temelinde, öğretmenliğin zaten uzmanlık mesleği olduğu ve yapılmak istenen uzman öğretmen/başöğretmen sınıflandırmasının ayrımcılığı körükleyeceği gerekçesi yer alıyor. Ayrıca teklifin, daha önce yargının iptal ettiği düzenlemeler içerdiği iddia ediliyor.

MEMUR-SEN Konfederasyonu’na bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası EĞİTİM-BİR-SEN tarafından yapılan değerlendirmede; teklifin beklentileri karşılamadığı, özel sektörde çalışan öğretmenleri de kapsaması gerektiği belirtilirken, sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılmaması da eleştiriliyor.

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası TÜRK EĞİTİM-SEN, teklifte yer alan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik düzenlemesinin kurs ve sınav şartlarına bağlı olmasının yanlış olduğu görüşünü savunuyor.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası EĞİTİM SEN’in kamuoyu ile paylaşılan açıklamasında ise; “Eğitim emekçilerinin ve eğitim bileşenlerinin bilgisi dışında, onlara danışılmadan bizzat iktidar tarafından hazırlanan bir meslek kanununun ne kadar kapsayıcı ve demokratik olduğu tartışmalıdır. Öğretmenlik mesleği açısından uluslararası düzeyde kabul gören en önemli belge, 5 Ekim 1966 tarihinde ILO ve UNESCO tarafından alınan Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı’dır” denilerek bu tavsiye kararında yer alan başlıkları temel alan bir kanunun hazırlanması gerektiği vurgulanıyor.

banner13
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner11
banner32
21
açık