06.02.2018, 07:13 6

DETKOOP’TA USULSÜZLÜK!

Akşehir S.S. Değirmenköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi muhasebecisinin siyasi kimliğinin yanı sıra ve -ismi lazım değil- biri tarafından bastırılmış kitap yazarlığı da bulunuyor. Devletin mevzuatına aykırı defter tutan birine siyaset kurumunun sahip çıkması, TÜRMOB’un ve savcılığın seyirci kalması doğru mudur?

Haber/Yorum: Ümit Aykut ŞENER

Akşehir S.S. Değirmenköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (kısa adı DETKOOP) hakkında BİMER’e yapılan şikayet sonrasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ‘OLURU’ ile görevlendirilen BAŞKONTROLÖR’ün  06/06/2017 tarih ve KONT.29/36/663.07.56 sayılı “SORUŞTURMA RAPORU” nda yer alan iddiaların oldukça ciddi boyutlarda olduğu iddia ediliyor.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce 21.06.2017 tarih ve 72825645-66.07-E.1553875 sayılı ilgili kooperatif hakkında “Kooperatif Tüzel Kişiliğince Alınması Gereken İdari ve Tazmin Tedbirler”in tebliğ edilmesi ve içeriğinin yerine getirilmesi talep edildiği öğrenildi.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 64’ncü maddesinin 2. Fıkrasındaki “Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür.” hükmü ve 82. Maddesinin “d) 64 üncü maddenin birinci fıkrasına göre yapılan kayıtların dayandığı belgeleri, sınıflandırılmış bir şekilde saklamakla yükümlüdür. (5) Birinci fıkranın (a) ilâ (d) bentlerinde öngörülen belgeler on yıl saklanır.” Hükmü doğrultusunda muhasebe kayıtlarına mesnet teşkil eden belgelerin sınıflandırılmış bir şekilde saklama yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edildiği, bundan dolayı da bahsi geçen Kanunun 562/1-b maddesi uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği, 2017 yılı değeri ile 5.408,00 TL. idari para cezasının aynı kanunun 562/13. Maddesindeki “Bu Kanun kapsamındaki idari para cezaları, aksine hüküm bulunmayan hâllerde, mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilir.” Hükmü gereğince Akşehir Kaymakamlığına uygulanması hususunda bir kararı bulunmaktadır.

Akşehir Kaymakamlığının yukarıdaki yazıya ilişkin DETKOOP hakkındaki idari kararın hangi tarihte uygulandığının kamuoyuna ve kooperatif üyelerine açıklamasını bekliyoruz. Bunun dışında sorumluluğu bulunan kooperatif yöneticileri hakkında adli makamlara bir suç duyurusunda bulunup-bulunulmadığının da açıklanması gerekiyor.

DETKOOP’un muhasebeciliğini yapan kişi Akşehir Kamuoyunun çok yakından tanıdığı birisi olduğu gibi siyasi bir kimliği de bulunuyor. Kendisi aynı zamanda -İsmi Lazım Değil- birinin bir zamanlar kitap yazarlığını yapmıştır.

Bakanlığın görevlendirdiği BAŞKONTROLÖR’ün “Kooperatif Tüzel Kişiliğince Alınması Gereken İdari ve Tazmin Tedbirleri” ni kapsayan SORUŞTURMA RAPORU’na göre DETKOOP’a ait resmi defterlerin ilgili mevzuata aykırı tutulduğu açıkça belirtilmişse de bugüne kadar alacaklı olan işçilerin BİMER’e yaptığı şikâyet dışında resmi ve adli makamlara SUÇ DUYURUSUNDA bulunulmadığı anlaşılıyor. Bu yönde bir mahkeme süreci varsa da Cumhuriyet Başsavcılığı Basın bürosunun bir açıklamasının olmaması da halen bir kamu davası açılmadığına işarettir.

Diğer yandan 2017'nin ortasında S.S. Değirmenköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi genel kurul toplantısı yapılmış ancak genel kurulda sorumluları hakkında Adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına dair bir karar alınmadığını biliyoruz.

Bakanlık Kontrolörünce hazırlanan soruşturma raporuna dayanarak sorumluluğu olan kooperatif yöneticileri, kooperatif muhasebecisi varsa diğer sorumluları hakkında idari ve adli makamlarla TÜRMOB’a bu yayınımız suç duyurusu niteliğindedir.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner27
10
açık