banner8

banner9

banner28

banner10

banner35

banner46

ORMAN ALANLARINDA YAPILAŞMA İZNİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, Orman Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliği, 31675 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmelik ile kamu yararı ve zorunluluk bulunması durumunda, ormanlık alanlarda; patlayıcı madde yer altı deposu, atıksu ve katı atık depolama tesisleri, adli hizmet tesisleri ve dini eğitim tesisine bağlı uygulama maksatlı ibadethane tesisi gibi eğitim tesisleri yapılabilecek.

ÇEVRE 03.12.2021, 00:12 03.12.2021, 09:45 Haber Merkezi
1178
ORMAN ALANLARINDA YAPILAŞMA İZNİ
banner12

Kanun’un 17. Maddesi 3. Fıkrasının uygulanmasına dair Yönetmeliğe göre, ormanlık alanlarda kamu yararı ve zaruret bulunması halinde izin verilebilecek olan bina ve tesisler şöyle sıralanıyor:

*Yol, liman geri hizmet alanı, havaalanı, demiryolu, teleferik hattı, tünel gibi ulaşım tesisleri,

*Patlayıcı madde emniyet alanı, yer altında yapılacak patlayıcı madde deposu, savunma ve güvenlik tesisleri,

*Enerji nakil hattı, trafo binası, enerji üretim santralleri, ölçüm ve gözlem istasyonları gibi enerji tesisleri,

*Telefon iletim hattı, iletişim panosu, ölçüm istasyonu, R/L tesisleri, radyo-televizyon verici istasyonu ve antenleri, elektronik haberleşme sistemlerine ait baz istasyonları, fiber optik kablo gibi haberleşme tesisleri,

*Su arama, jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama, su kuyusu, kaptaj, su isale hattı, su deposu gibi su tesisleri,

*Atıksu tesisleri,

*Petrol ve doğalgaz boru hattı,

*Azot, argon ve oksijen gazlarının kullanıldığı hava ayrıştırma tesisleri,

*Alt yapı tesisleri,

*Katı atık aktarma istasyonu, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisleri,

*Ruhsata dayalı petrol ve doğalgaz arama, işletilme ve yeraltı doğalgaz depolanmasına ilişkin tesisler,

*Yeraltı depolama tesisleri,

*Baraj, gölet, sokak hayvanları bakımevi, mezarlık tesisleri,

*Aile sağlığı merkezi, hastane gibi sağlık tesisleri,

*İlk, orta, lise ve dini eğitim tesisi,

*Dini eğitim tesisine bağlı uygulama maksatlı ibadethane tesisi gibi eğitim tesisleri,

*Futbol sahası, kapalı spor salonu, atış poligonu gibi kalıcı konaklama tesisi olmayan spor tesisleri,

*Adli hizmet tesisleri,

*Ceza infaz kurumu tesisleri ile bunlarla ilgili yer, bina ve tesisler,

*Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri ya da vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları hariç olmak üzere; yükseköğretim kurumlarının eğitim ve araştırma maksatlı tesisleri ve izin verilen bu alan içinde izin sahibi yükseköğretim kurumuna veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurtlar,

*Genel bütçe kapsamındaki ilgili kamu idarelerine bağlı (kamu özel iş birliği modeli çerçevesinde yapılacak sağlık ve eğitim tesislerinde ilgili bakanlıkların talebi üzerine yüklenici adına üst hakkı tesis edilebilir) sağlık, eğitim, spor, adli hizmet ve ceza infaz kurumu tesisleri,

*Turizm maksadıyla izin verilen bina ve tesislerin çatı ve cepheleri ile baraj ve gölet rezervuar alanları üzerinde ve rezervuarlı veya regülatörlü hidroelektrik üretim tesisleri sahaları kapsamındaki su yüzeylerine kurulan enerji üretim tesisleri.

Yapılacak uygulama kapsamında; verilen ön izinlerde ön izin bedeli, kesin izinlerde ise ağaçlandırma, arazi izin, ORKÖY, erozyon, depolama, pano alanı vb. bedeller alınarak izin verilecek. Genelgenin tüm detaylarına, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211130-3.htm linki üzerinden ulaşılabiliyor.

Kanun’un 18. Maddesinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Orman Kanunu’nun 18. Maddesinin uygulanmasına ilişkin Yönetmelik te aynı sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre de devlet ormanlarında; arkeolojik kazı ve restorasyon yapılmasına ve bu alanların kullanımına, tarihi eserlerin restorasyonu ve korunması için gerekli tesislere ve giriş-çıkış kontrol noktası, tanıtım ofisi ve ziyaretçilerin zaruri ihtiyaçlarının sağlanması için gerekli geçici tesislere, odun kömürü, terebentin, katran, sakız gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocakların açılmasına, göl, baraj ve deniz yüzeyinde yapılan balık üretimi için karada yapılması mecburi tesislere ve yeraltında depolama alanı kurulmasına; bozuk orman alanlarında orman bitkisi fidanlıkları kurulmasına, mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine, orman alanlarından üretilen odun dışı ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak işlenmesi amacıyla tesis kurulmasına ve bunlarla ilgili zorunlu alt yapı tesislerine Genel Müdürlükçe izin verilebilecek.

banner13
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner11
banner32
22
açık