banner8

banner9

banner28

banner10

banner35

banner46

HAVADA BULUT, TAPUYU UNUT!

20 Mart 2021 tarih ve 31429 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan 7297 Nolu BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN gereğince, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna Akşehir Gölüne özel olarak aşağıdaki geçici maddenin eklenmesiyle tapu bekleyenlerin umutları hayal oldu.

ÇEVRE 05.05.2022, 00:20 04.05.2022, 13:53 Haber Merkezi
3920
HAVADA BULUT, TAPUYU UNUT!
banner12

Hazineye dava açan tapu sahiplerinin tüm davaları düşürülüyor. Dava masrafları hazine üzerine bırakılırken, tapusuz yerlere hazine adına tapusu çıkarıyor. Öte yandan, kullanım hakkı burayı ekenlere öncelik vererek kiralanıyor.

Hazine adına tapusu çıkan ancak daha önce bu arazilerin tapuları vatandaşa aitse bu araziler hak sahiplerine iade edilerek kendilerine tapuları veriliyor. Tapusu olmayan taşınmazların ise kıyı kenar çizgisi ile sulak alan çıkan arazilerin tapusu hazine adına çıkarılacak. Hazinenin bu arazileri bugüne kadar kullanan ve ecrimisil ödeyen kişilere öncelik vererek kiralaması bekleniyor.

Kanunda yer alan ‘Geçici 27. Maddeye göre, kadastro harici bırakılan tüm taşınmazlar hazine adına tescil edilecek. Bu taşınmazlar, tapu kütüğünün beyanlar hanesine göre kullanıcısı veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişilere ya da bunların kanuni mirasçılarına kadastro tutanaklarının kesinleştiği tarihten itibaren altı ay içerisinde başvurmaları halinde bu Kanunun ek 6 ncı maddesi hükümlerine göre doğrudan kiralanabilecek.

Bölge Milletvekilinin ve Belediye Başkanının seçim sonrası yaptıkları açıklamaları sonrasında umutlanan yöre halkının çıkan bu kanun sonrasında büyük bir hayal kırıklığı yaşadıkları gözlemlendi. 

“GEÇİCİ MADDE 27 – Akşehir Gölünün Konya ili Akşehir ve Tuzlukçu ilçelerinde yer alan kıyı kesimine ait 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak 4/1/2019 tarihinde tespit edilen kıyı kenar çizgisine göre kıyıda kalmayan ancak bu tarihten önce belirlenen kıyı kenar çizgilerine göre kıyıda kalmış olan yerlerde;

a) Tapulu taşınmazların tapu kayıtları terkin edilmez. Bu taşınmazlar hakkında görülmekte olan tapu iptali ve tescil davalarında karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilir ve yargılama gideri ile maktu vekâlet ücreti idare üzerinde bırakılır. Kesinleşen davalarda terkin işlemi yapılmaz. Terkin edilen taşınmazlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde idareye başvurulması halinde varsa açılan davalardan başvurucu tarafından tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız olarak feragat edilerek önceki kayıt malikleri veya kanuni mirasçıları adına tescil edilir. Bu kişilerden taşınmazlarına karşılık daha önce yer verilenlere taşınmaz iade edilmez. Ancak taşınmazlarına karşılık bedel ödenenlerin veya mahkemece verilen kararlara göre tazminat ödenenlerin; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde idareye başvurmaları ve aldıkları bedel ya da tazminatı bunların ödendiği tarihten itibaren kanuni faiziyle birlikte ödemeleri halinde söz konusu taşınmazlar bu kişiler adına tescil edilir.

b) Daha önce yapılan kadastro çalışmaları sırasında kadastro harici bırakılan taşınmazların, 4/1/2019 tarihindeki zilyetleri veya fiili kullanıcıları tespit edilmek ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle 3402 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi hükümlerine göre kadastrosu yapılarak Hazine adına tescil edilir. Kadastro tutanağının beyanlar hanesindeki bilgiler tapu kütüğünün beyanlar hanesine de aynen aktarılır. Bu taşınmazlar, tapu kütüğünün beyanlar hanesine göre kullanıcısı veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişilere ya da bunların kanuni mirasçılarına kadastro tutanaklarının kesinleştiği tarihten itibaren altı ay içerisinde başvurmaları halinde bu Kanunun ek 6’ncı maddesi hükümlerine göre doğrudan kiralanabilir.”

banner13
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner11
banner32
20
açık