21.12.2020, 17:09 473

BİZE BİR İNSAN MEKTEBİ LAZIM

Kıymetli Pervasız Dostları!

Eğitim, öğretim ve öğrenme birbiri ile iç içe olan kavramlardır. Eğitim ve öğretimin amacı öğrenmeyi sağlamaktır. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin amacına ulaşması için öğrenmenin yapılması gerekir. Öğrenmenin olmadığı bir durumda eğitimden söz etmek mümkün değildir. Bu yüzden eğitim ve öğretim sürecinde bireylere amaçlar doğrultusunda davranışlarını değiştirebilecekleri bir ortam hazırlamak buna uygun yaşantı geçirmeleri sağlanır.

Geçtiğimiz Mart ayından itibaren eğitim-öğretim faaliyetlerinin büyük bir kısmı uzaktan devam etmektedir. Biz eğitimciler ve sevgili yavrularımızın elinden gelenin en iyisini yaptığına kimsenin şüphesi olmasın. Bu kapsamda Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl uygulamaya konulan “Konya İnsan Mektebi” de eğitim-öğretimde çıtayı daha da yükseltecek önemli faaliyetlerden birisidir. Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz de “Konya İnsan Mektebi” kapsamında farklı konu ve alanında uzman eğitimcilerle uzaktan da olsa katkı sunmaya devam ediyor. Gelin bu faydalı ve güzel projeyi daha yakından tanıyalım:

KONYA İNSAN MEKTEBİ

İnsan küçük bir şehir, şehir büyük bir insandır. İnsan, şehri imar edip imar ettiği şehrin ürünü olma yolunda bir yolculuktadır. Bu yolculukta insanın en samimi yoldaşı onu menzile ulaştıracak olan ilimdir. İlim yolculuğunun asıl gayesi, insanı tabiatına uygun olarak huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli kimse yapmaktır.

Gelecek gayesi taşımayan insan geleceği karşısında bulur. Çocuklarımızı şimdiye uyandırmalı ve geleceğe hazırlamalıyız. Konya İnsan Mektebi olarak kanaatimiz tarihimizin büyük mirasına dayanan hassasiyet ve şuurla şehrimizin kültürünü ve değerlerini benimsetecek yenilikçi projeleri eğitime adapte ederek şehrimizin ve ülkemizin geleceğini akademik, sosyal, kültürel ve teknolojik anlamda çok yönlü bir başarıya ulaştıracağımız yönündedir.

KONYA İNSAN MEKTEBİ PROJESİ NEDİR?

“Konya İnsan Mektebi” insanı merkeze alan, onu düşünce, duygu ve eylem bütünlüğü içerisinde değerlendiren bir anlayışla Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilmektedir. Bu projedeki çalışmalarla bireylerin dünyasını dolduracak, ufuklarını açacak, kültür seviyelerini yükseltecek ve insani değerleri özümsemesini sağlayacak evrensel ahlak görüşü inşa edilmektedir. Bu Mektep, çocuklarımızı bir medeniyet araştırmacısı ve tasarımcısı gibi yetiştirirken muhtevasıyla da insanımıza kendisini ve insanlığı tanıtmaktadır. Aynı zamanda eleştirel düşünme, özgünlük, hayal gücü, sosyal ve duygusal becerilerin geliştirilmesi projemiz hedeflerinin odağında bulunmaktadır. Bütün insanları kaynaştırmaya çalışan, kucağını hayatın her biçimine açan bir felsefeyle yürüteceğimiz Konya İnsan Mektebi Projesi bugünü düne bağlayan bir köprü olacak ve Konya’nın hafızasına nakış nakış işlenecektir. Şahsiyeti her yönüyle inşa ederek toplumsal kültüre vicdani bir renk ve evrensel bir soluk katan “Konya İnsan Mektebi” dört ana eksen etrafında şekillenmektedir: Öğrenme Davamız, Okuma Davamız, Gelişim Davamız, Kültür Davamız.

ÖĞRENME DAVAMIZ KAPSAMINDA YAPILACAK ALT PROJELER

Öğretmen Mektebi, Deneyim Sahnesi, KONEBA KON’code.

OKUMA DAVAMIZ KAPSAMINDA YAPILACAK ALT PROJELER

Ailemle Okuyorum, Kardeş Kütüphane, Öğretmen Kütüphanesi, Asım’ın Nesli Oku’Yorum, KOP ile Değerli Okumalar

GELIŞIM DAVAMIZ KAPSAMINDA YAPILACAK ALT PROJELER

Konya 2023 Hedefine El Ele Projesi, Bizim Projemiz, Konya Akıl ve Zekâ Oyunları Yarışması, Tasarımlar Yarışıyor, Maker Panayırı, Markalaşma ve Faydalı Model, Sevdirerek Oyunlarla Matematik (SOM) Projesi, KOP Eğitim Akademisi

KÜLTÜR DAVAMIZ KAPSAMINDA YAPILACAK ALT PROJELER

Benim Mevlânam, Huzurda Buluşalım, Okullarımız Çiçek Açıyor, Okul Zilleri Susmaya Başlıyor, Benim Şehrim Benim Konya Spor'um, Zarif Yaşam Sanatı, Ev’im Okul’um, Ben de Varım, Okulumda Bir Ağacım Var, KAN’PANYA, Benim Kulübüm Yeşilay Projesi

KONYA İNSAN MEKTEBİ PROJESİ'NDE İŞ BİRLİĞİ YAPILAN KURUM VE KURULUŞLAR

Konya İnsan Mektebi Projesi Konya Valiliği himayesinde Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilmektedir.

Merkez ilçe okul müdürlerinden oluşan Yürütme Kurulu ile Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi’nden oluşan Proje Ekibi tarafından kaleme alınan projeye ilimiz üniversitelerindeki akademisyenler de danışma kurulu olarak destek vermektedir.

KONYA İNSAN MEKTEBİ PROJESİ SONUCUNDA ELDE EDİLMESİ BEKLENENLER

1.İnsanın düşünce, duygu ve eylem bütünlüğünü sağlamasına ışık tutarak evrensel ahlaka ve millî değerlere sahip bir nesil inşa edilecek,

2.2023 Eğitim Vizyonu'nda da yer alan "Eğitim öğretim meselesi özünde bir insan meselesidir." felsefesi benimsenecek,

3.İlim, irfan ve marifet sahibi insanların sayısı artacak,

4.Çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli ve ahlaklı bireyler yetişecek,

5.İlimizde proje başlangıç tarihinden itibaren 2 yıl içinde gönlü ve bilimi, mana ve maddeyi, talim ve terbiyeyi birlikte ele alacak Konya İnsan Mektebi Projesi'nin felsefesini benimseyen insanlar yetişecek,

6.Konya İnsan Mektebi Projesi ile ilimize kazandırılacak olan Öğretmen Mektebi alt projesi ve KOP Eğitim Akademisi ile öğrenci ve öğretmenlerin kişisel, sosyal ve akademik yönden gelişimleri desteklenecek,

7.İl merkezinde ve içerisinde tasarım ve beceri atölyeleri ile çocuk kütüphanesi yer alacak olan KOP Eğitim Akademisi 31 ilçemizdeki öğrenci, veli ve öğretmenlere hizmet edecek,

8.İl genelinde inovatif yaklaşım, STEM ve kodlama becerilerinin kazandırıldığı eğitici eğitimlerin sayısı artacak,

9.Okuyan, okuduğunu anlayan, yorumlayan, uygulayan, yazan ve üreten nesiller yetişecek,

10.Benim Mevlânam Projesi ile Konya'mızı iller çapında tanıtma amaçlı faaliyetler gerçekleştirerek ilimizin yerel ve ulusal platformlarda tanınırlığını artırılacak,

11.Konya'nın kültürü yaşanacak ve yaşatılacak,

12.Sevdirerek Oyunlarla Matematik Projesi (SOM) ile öğrencilerimizin problem çözme, eleştirel düşünme, özgün fikirler üretme vb. çok yönlü gelişimlerini destekleyecek sportif, sanatsal ve sosyo-kültürel faaliyetler düzenlenecek,

13.Eğitimcilerin derslerinde kullandıkları materyal ve etkinlikleri sergileyebilecekleri ortamlar oluşturulacak,

14.Özgün materyallerin faydalı ürün olarak tescilleri alınarak resmî başvuru sürecinin işleyişi hakkında öğrenci ve öğretmenler bilgilendirilecek, böylece eğitim kurumlarımız üretime ve bu doğrultuda çalışmaya teşvik edilecek,

15.Velilerin, eğitim ortamlarında öğrenci ve öğretmenlerle ortak ortamlarda yer almaları sağlanarak velilerin ebeveyn rollerini geliştirici faaliyetler planlanacak,

16.Uluslararası turnuvalara katılan ve ilimizde öğrenim gören millî sporcular ile ilgili yönlendirme ve destek içerikli iş birliklerinde yer alınacak,

17.Ulusal kuruluşlarca düzenlenen bilimsel ve yenilikçi projelere öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımı teşvik edilecek,

18.Müdürlüğümüze bağlı kurumlarca gerçekleştirilen/ gerçekleştirilecek olan projelerin takibini yaparak etkin, fark oluşturan ve eğitim adına örnek teşkil eden özgün projeler ortaya çıkarılacak,

19.Yaşlıların, gençlerin ve çocukların beraber yer alacağı etkinlikler planlanarak çocukların ve gençlerin saygı, sevgi ve merhamet gibi değerleri içselleştirmeleri sağlanacak.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
22
açık