banner8

banner9

banner28

banner29

banner10

İNSAN OLUŞUMUZDAN KAYNAKLANAN HAKLARIMIZ!

10 Aralık, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin kabul edildiği 1948 yılından bu yana İnsan Hakları Günü olarak kutlanıyor ve insanların; başka hiçbir gerekçeye ihtiyaç olmaksızın, yalnızca insan oluşlarından kaynaklanan haklarını kullanmakta eşit oldukları, bir kez daha vurgulanıyor. Beyannamenin 25. Maddesinde; herkesin işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahip olduğu belirtiliyor.

ANMA-KUTLAMA 10.12.2020, 00:09 09.12.2020, 17:02 Haber Merkezi
1357
İNSAN OLUŞUMUZDAN KAYNAKLANAN HAKLARIMIZ!
banner12

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, açık ve net bir şekilde temel hakları şu cümlelerle ilan ediyor:

Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu Bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir. Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasanın korunmasından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir.

Herkesin, herhangi bir ayrım gözetmeksizin eşit iş için eşit ücrete, kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır. Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adaletli ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma ve toplumun bir üyesi olarak sosyal güvenliğe hakkı vardır.

Herkesin, kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır. Herkes, işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahiptir.

Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğü ile düşünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. Herkesin silahsız ve saldırısız toplanma, dernek kurma ve derneğe katılma özgürlüğü vardır. Hiç kimse bir derneğe girmeye zorlanamaz.

Bu bildirgenin hiçbir kuralı, herhangi bir devlet, topluluk veya kişiye, burada açıklanan hak ve özgürlüklerden herhangi birinin yok edilmesini amaçlayan bir girişimde veya eylemde bulunma hakkını verir biçimde yorumlanamaz.”

banner13
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner11
24
açık