28.04.2020, 00:02 135

1905’TE GÖLÇAYIR İSTASYONUNDA BİR CİNAYET

Gölçayır Tren İstasyonu, Akşehir merkeze 15 km uzaklıktadır. İstasyon günümüzde Ulupınar Mahallesi hudutları içerisinde bırakılmıştır. Son yıllarda kendi kaderine terk edilen ve kimliği belirsiz kişilerce yakılan istasyon 1905 senesinde, bahsi geçen İstasyonun memurlarından olan İstilyanos adlı memurun öldürülmesine de tanıklık etmiştir.

1895 yılında yapılan Yahsiyan tren istasyonunda, 1905 yılında, İstilyanos Efendi’nin cinayet hadisesi meydana gelmişti. İçişleri Bakanlığı kalemine yazılan bir mektupta, bu memurun başına taş vurulmak sureti ile öldürüldüğü bildirilmiştir. Memurun öldürüldüğüne dair belge aşağıdadır.

“Dâhiliye Mektubi Kalemi

3 Temmuz (?) 1321 (1905 yılı)

Akşehir’in Yahsiyan istasyon memuru İstilyanos Efendi’nin taş ile itlaf olunduğu ve cesedinin mezkur istasyona nispetle hattın iki yüz kırk yedinci kilometresinde bulunduğu anlaşılmasına binaen mahallince derhal icra-yı tahkikata teşebbüs olunduğu, vilayet polis komiseri dahi suret-i mahsusada bil-izam tahkik-i tahkikat edilerek neticesinde fiil-i katlin yol çavuşlarından Halil ve amelelerden Beytullah ve yine ameleden olup evvelce hizmetlerinden çıkarılmış olan Kazım ve Ahmet taraflarından vukua getirildiği ve ameleden Mustafa’nın zevcesi Şefika’nın da vakaya sebebiyet verdiği tezahür etmesiyle tahkikat-i iptidaiye evrakının mahkemeye tevdi olunduğu işarat-ı mahalliyeden anlaşıldığı ortada bir güna şuhut (bir tek şahit) mevcut olmadığı halde işin sürat-i takip ve tetkik ile tahkikat-ı iptidaiyeye göre faillerin az zaman içinde zahire ihracı… muvaffakiyat-ı celile-i cenab-ı tacdariden bulunduğu Konya Vilayat-ı Aliyesinden alınan tahrirata izbar kılınmıştır. Ol babda.

Sureti Hariciye’ye verildi.”

Günümüz Türkçesi ile:

“Akşehir’in Yahsiyan İstasyon memuru İstilyanos Efendi’nin taş ile öldürüldüğü ve cesedinin ismi geçen istasyona oranla hattın 247. kilometresinde bulunduğu anlaşılmasından dolayı, bu alanda hemen araştırma yapılmıştır. İl komiseri de özel olarak bir araştırma yapmıştır. Bu olayın, tren yolu çavuşlarından Halil ve işçilerden Beytullah ve yine işçilerden olup, daha önce tren yolu hizmetinden çıkarılmış olan Kazım ve Ahmet tarafından meydana getirilen ve işçilerden Mustafa’nın eşi, Şefika’nın olaya sebebiyet verdiği ve yardım ettiğ,i bunun olay yerindeki işaretlerden anlaşıldığı, sorgulama evrakının mahkemeye verildiğinin anlaşıldığı, ortada bir tek şahit olmadığı halde olayın takip ve araştırılması ile sorgulama evrakına göre faillerin kısa zaman içinde gün yüzüne çıkartılması… belgenin sureti bir üst mahkemeye verilmiştir” denilmiştir.

KAYNAKÇALAR:

DH. MKT 990-12 17.05.1323

BELGE ÇEVİRİ: Şule Sevinç Kişi, Faruk Gündüz

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
20
açık