banner178

2019 YILI CUMHURBAŞKANLIĞI YILLIK PROGRAMI

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, 30578 sayılı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında, 256 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlandı.

2019 YILI CUMHURBAŞKANLIĞI YILLIK PROGRAMI

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, 30578 sayılı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında, 256 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlandı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 19:35
536 Okunma
2019 YILI CUMHURBAŞKANLIĞI YILLIK PROGRAMI
banner155

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan programın 1.Bölümünde; Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ve hedefler ile bu hedeflere ulaşmak için uygulanacak politikalar ve alınacak tedbirler yer alıyor. İstihdam konusunda 2019 yılı hedefleri bölümünde; ekonomideki dengelenme süreci ve bu sürecin ima ettiği düşük büyüme oranları çerçevesinde, istihdam artışının bir miktar hız kesmesinin ve işsizlik oranının yüzde 12,1’e yükselmesinin öngörüldüğü belirtiliyor. Dış ticaret açığında 2019 yılı hedefi, 62 milyar ABD doları. ‘’Para politikası, finansal istikrarı da gözetecek şekilde enflasyon hedeflemesi çerçevesinde yürütülerek, maliye politikasıyla eşgüdümün güçlendirilmesi ve alınacak tedbirlerle tüketici enflasyonunun 2019 yılı sonunda yüzde 15,9 oranına indirilmesi hedeflenmektedir.’’denilen programa göre; Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT’ler), verimlilikleri artacak ve kamu maliyesine yükleri azalacak şekilde yeniden yapılandırılacaklar. 2019 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 2,5 milyon ton buğday ve 0,5 milyon ton mısır, TÜRKŞEKER A.Ş.’nin ise 5,2 milyon ton şeker pancarı alımı yapması öngörülmekte.

Programın Makroekonomik Amacı başlıklı 2.Bölümde, 2002-2003 eğitim öğretim döneminde ortaöğretimde 27 olan derslik başına düşen öğrenci sayısının, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde 21’e düştüğü kaydedilerek, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, fırsat eşitliğine dayalı, kaliteyi yükselten bir dönüşüm programı uygulanacağı belirtiliyor. Aynı bölümün Sosyal Koruma başlığı altında mevcut durum; ‘’Ülkemizde, yoksulluk göstergelerinde 2007 yılından bu yana önemli iyileşmeler kaydedilmiştir. Bu kapsamda göreli yoksulluk oranı, 2007 yılında yüzde 23,4 düzeyinde iken 2017 yılında yüzde 20,1’e gerilemiştir.’’şeklinde değerlendirilirken, sosyal koruma sisteminin nüfusun tümünü kapsayan, toplumun her kesimine sorumluluk vererek sosyal dışlanma ve yoksulluk riskini en aza indiren bir yapıya kavuşturmak için uygulanacak politika ve tedbirler sıralanıyor. ‘’Sahip olduğumuz genç nüfusun yarattığı demografik fırsat penceresinden azami derecede faydalanılması, toplam doğurganlık hızındaki düşüşlerin önlenerek dinamik nüfus yapısının korunması ve nüfusun yaşam kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır.’’deniliyor.

Dış ticaret açığının büyük kısmını oluşturan ara mallarında 2017 yılında ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 9,2 artmasına karşılık ithalatın yüzde 27,7 arttığı tespitinin yer aldığı programda; ‘’Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü ve dünya ihracatından aldığı payı artırmak için imalat sanayinde dönüşümü gerçekleştirerek yüksek katma değerli yapıya geçmek ve yüksek teknoloji sektörlerinin payını artırmak temel amaçtır.’’vurgusu yapılıyor. Programda belirtilen bir diğer hedefe göre; sözleşmeli üretim ve arazi kiralama gibi yöntemlerle, tarımsal işletmelerde ölçeklerin büyütülmesi, arazi edinimi uygulamalarının geliştirilmesiyle arazi bankacılığı dahil çeşitli modellerle, atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması sağlanacak.

Programda, mahalli idarelerin finansal kaynaklarını etkin olarak planlayamadıkları için, büyük finansman gerektiren yatırım projelerinin yanı sıra diğer projeleri için de borçlanmaya yöneldikleri belirtilerek, temel amaç olarak; mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulmaları ve vatandaşlara yeterli hizmet sunmaları hedefleniyor.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner262

banner249

banner250

banner252

banner263

banner229

banner266

banner255

banner240

banner216

banner260

banner233

banner248

banner253

banner256

banner259

İpek Eşarp Burada