banner178
Mümün KARABUĞA
Mümün KARABUĞA
Yazarın Makaleleri
DEĞİŞİKLİK MADDELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değişikliğin 15.maddesi ile 2709 sayılı Anayasa'mızın Mali ve Ekonomik Hükümler başlığı altında düzenlen 161 maddesi i başlığı ile birlikte aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. Anayasamızın bu maddesi,devletimizin bütçesi ile...
DEĞİŞİKLİK MADDELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değişikliğin 13.maddesi ile 2709 sayılı Anayasa'mızın Mahkemelerin kuruluşunu düzenleyen 142 maddesine; 'Disiplin mahkemeleri dışında askerî mahkemeler kurulamaz. Ancak savaş halinde, asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak işledikleri...
DEĞİŞİKLİK MADDELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değişikliğin 11 maddesi ile 'Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi” yeniden düzenlenmektedir BU DÜZENLEME İLE; *Anayasamızın mevcut şekline göre Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesi;...
DEĞİŞİKLİK MADDELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değişikliğin 10.maddesi ile 2709 sayılı Anayasa'mızın 106 ıncı maddesi ,başlığı ile birlikte aşağıdaki şekliyle değiştirilmiştir. 'F. Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanına vekâlet ve bakanlar MADDE 106 – Cumhurbaşkanı,...
DEĞİŞİKLİK MADDELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
MADDE 9 –2709 sayılı Kanunun 105 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 'E. Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu MADDE 105 – Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük...
DEĞİŞİKLİK MADDELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
8- Değişikliğin 8.maddesi ile 2709 sayılı Anayasa'mızın 104 üncü maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 'MADDE 104 – Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı...
DEĞİŞİKLİK MADDELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
7- Değişikliğin 7.maddesi ile 2709 sayılı Anayasa'mızın 101 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. Maddenin Yeni Şekli: 'A. Adaylık ve seçimi MADDE 101 – Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş,...
DEĞİŞİKLİK MADDELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
6- Değişikliğin 6.maddesi ile 2709 sayılı Anayasa'mızın 98 inci maddesinin 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları” madde kenar başlığı kaldırılmakta ve madde yeniden düzenlenmektedir.Maddenin yeni...
DEĞİŞİKLİK MADDELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
4- Değişikliğin 4.maddesi ile 2709 sayılı Anayasa'mızın 77 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekliyle değiştirilmiştir. C.Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi: Madde 77- Türkiye Büyük millet...
DEĞİŞİKLİK MADDELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
3- Değişikliğin 3.maddesi ile 2709 sayılı Anayasa'mızın 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan 'yirmibeş” ibaresi 'onsekiz” şeklinde,ikinci fıkrasında yer alan 'yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış...
DEĞİŞİKLİK MADDELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1-Değişikliğin 1. Maddesi ile 2709 sayılı Anayasamızın 9 maddesine 'bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere 've tarafsız” ibaresi eklenmiş, böylece maddenin; madde 9-:Yargı yetkisi,Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız...
OYUMU NEYE GÖRE VERMELİYİM
Sevgili okurlar; 1-16 Nisan 2017 Pazar günü sandık başına gideceğiz.Sandığa niçin gidiyoruz ?,sandıkta ne için oy kullanacağız? Kullandığımız oylar ile ,TBMM de 6771 sayılı kanun olarak 21.01.2017 tarihinde kabul edilip 11 Şubat 2017 tarihli...

banner262

banner249

banner250

banner252

banner263

banner229

banner255

banner240

banner216

banner260

banner233

banner248

banner253

banner256

banner259

İpek Eşarp Burada