banner178
Mehmet KOÇ
Mehmet KOÇ
Yazarın Makaleleri
ESKİ ŞENLİKLERDE NELER YAPILIYORDU?
1959 yılından günümüze kadar bir iki yıl hariç kesintisiz olarak süren Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında kültürel, folklorik, turizm ve tanıtım gibi pek çok alanda faaliyetler gösterilmiş ve ürünler ortaya konulmuştur. Akşehir...
İLK NASREDDİN HOCA ŞENLİĞİ
Türkiye'de en uzun geçmişe sahip şenliklerden biri de Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleridir. Bu şenlikler ilk kez 21 Haziran 1959 tarihinde düzenlenmiştir. Akşehir Belediye başkanı Rahmi Şirvancı, belediye meclisinde yaptığı bir konuşmada:...
HER NASREDDİN BİZİM HOCAMIZ DEĞİLDİR
Günümüzde tarihi bir kaynakta Nasreddin veya benzeri bir adı bulan herkes hemen halk filozofu Nasreddin Hoca budur diye ortaya çıkmaktadır. Oysa Hoca'nın yaşadığı dönemde Anadolu'da 'Nasreddin” yahut 'Nasıruddin” ismi...
İŞTE FIKRALARDAKİ GERÇEK TİMUR: MENGÜ TİMUR
Mengü Timur, İlhanlı hükümdarı Hülâgû'nün oğludur. 1249 yılında doğmuş. Yedi yaşındayken Salgurlu beyinin dört yaşındaki kızı Abiş Hatun'la nişanlanmıştı. 1263 yılında Salgurlu tahtına çıkan Abiş Hatun'la 1271...
FIKRALARDAKİ TİMUR, KEYGATU OLABİLİR Mİ?
Bazı araştırmacılar ve edebiyatçılar Nasreddin Hoca fıkralarındaki Timur'un Yıldırım Bayazit ile Ankara'da savaşan Timurlenk olamayacağını bildikleri için bunun yerine Moğol Şehzadesi Keygatu(Keyhato)'yu koymuşlardır. Gerçekte...
TİMUR N. HOCA KİTAPLARINI YAKTI MI YOKSA GÖTÜRDÜ MÜ?
Nasreddin Hoca zamanında yazılan fıkra kitaplarının günümüze ulaşmamasının en büyük nedeni olarak Akşehir'e gelen Timur'un onları yaktırdığı şeklinde bir iddia vardır. Köprülüzade Mehmet Fuat tarafından 1918 yılında ortaya...
TİMUR AKŞEHİR’E GELİNCE FİLLERİ YOKTU
Ankara Savaşı'nda Osmanlı devletine karşı savaşan Timur, savaşta filleri kullanmış, ancak fillerin sonu hüzünlü olmuştur. Savaş fillerinin ilk askerî kullanımı eski Hindistan'da MÖ 1100 yıllarındadır ve birçok Sanskrit Veda...
TİMUR’UN AKŞEHİR GÜNLERİ
1402'de Ankara Savaşı'nda Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayazid'i yenen Emir Timur zafer sonrası Batı Anadolu'yu dolaşmıştır. Geçtiği yerlerden birisi de Akşehir'dir. Timur'un Anadolu'yu dolaşmasının iki...
NASREDDİN HOCA FIKRASI BİLMEYEN TÜRK SAYILMAZ
Nasreddin Hoca'ya pek çok millet sahip çıksa da o Türk milleti ile özdeşleşmiştir. Pek çok ülkede Nasreddin Hoca anılınca gülümseyen kişilerin aklına hemen Türkler gelmektedir. Nasreddin Hoca yalnız Türkiye sınırları içerisinde...
BİR ÖLÜM FETVASI AKŞEHİR’DEN
Selçuklu hükümdarlarından İkinci Gıyaseddin Keyhüsrev'in Başveziri olan Sadettin Köpek, 1238 yılında Tacettin Pervane'nin ölüm fetvasını Akşehir ulemalarından almıştı. Anadolu'da ilk Türk siyasi entrikacısı olarak nitelendirilen...
AKŞEHİR’DE SUHTE (MEDRESE ÖĞRENCİLERİNİN) AYAKLANMALARI
16. yüzyılın ortalarında medrese öğrencileri eşkiyalığa karışmadan 100-150'şer kişilik gruplar hâlinde dolaşarak cer, kurban, nezir adı ile yardım toplarlardı. 16. Yüzyıl'ın ikinci yarısından itibaren sosyal ve ekonomik ortamın...
ASLA BOYUN EĞMEM!
Tarihimizin en hazin sayfalarından biridir, Ankara Meydan Muhaberesi. İki dolu testi birbirine çarpmış ve sonuçta biri kırılıp dağılmıştı. Ankara Savaşı sonrasıydı. Yıldırım Beyazid mağlup ve esir olmuştu. Ancak bir Türk hükümdarı...
“DÖNÜŞÜNÜ BEKLİYOR”UN ŞAİRİ: AŞIR TUNCA
'Dokuz Ay On Gün” kitabımı hazırlarken son sayfalarına gelince bitişi güzel yapmak istiyordum ve bir şiir koymayı düşündüm. İmdadıma 'Dönüşünü Bekliyor” şiiri yetişti. İşte bu şiirin yazarı Aşır Tunca idi. Halk şairi...
KAMİL SÖNMEZ’LE AKŞEHİR YOLLARINDA
Birkaç gün önce hayatını kayıp eden sanatçı Kamil Sönmez'e 2002 yılında Akşehir'de rehberlik yapmıştım. Genellikle Karadeniz türkülerini seslendiren Türk Halk Müziği sanatçısı Kamil Sönmez 2002 yılında yapılan 43. Nasreddin...
AKŞEHİRLİ BİR HUKUKÇU, ÂLİM: TAHİR HOCAEFENDİ
Akşehirli Tahir Hoca(Tahir Ekin), Akşehir'in köklü ailelerinden olan Helimzadelerdendir. Yine bir iddiaya göre soyu Akşehir'in ulu âlimlerinden Seyyit Mahmut Hayrani'ye dayanmaktadır. Tahir Hocaefendi, Cumhuriyetin ilk yıllarında...
ATATÜRK’LE BÖYLE VEDALAŞTIM
Günümüzde Ata'mızı sağ olarak görenlerin sayısı gittikçe azalmaktadır. Bu azalan kişilerden biri de aslen Akşehirli olan ve İstanbul'da ikamet eden Sabri Ekin'dir. Yıllara meydan okumuştu, sanki doksan beş değil kırk beşindeydi....
İŞTE AKŞEHİR’DE YAPILAN HAZIRLIKLAR
15 Kasım 1921 tarihinde Akşehir'e gelen Batı Cephesi Karargâhı buradaki Büyük Taarruz hazırlıklarına başladı. 24 Ağustos 1922'de Başkumandan, Genelkurmay Başkanı ve Batı Cephesi Komutanı'nın ayrılması ve bir gün sonrada...
KANUNİ’NİN AKŞEHİR’E SON GELİŞİ VE DÖNÜŞÜ
Kanuni Sultan Süleyman, 1553 yılında üçüncü kez İran-Nahçivan Seferi'ne çıkınca güzergâhı üzerinde bulunan Akşehir'e gidiş ve dönüş esnasında uğramıştır. Kanuni önce Şehzade Mustafa meselesini halletmek, daha sonra da...
KANUNİ’NİN AKŞEHİR’E İKİNCİ GELİŞİ VE DÖNÜŞÜ
Kanuni Sultan Süleyman 1. Irakleyn Seferi'nden 12 yıl sonra Tebriz Seferi'ne giderken güzergahı üzerinde bulunan Akşehir'den gidişte ve dönüşte geçti. Tebriz Seferi için Kânunî Sultan Süleyman, 18 Safer 955/29 Mart 1548 tarihinde...
KANUNİ’NİN AKŞEHİR’E İLK GELİŞİ VE DÖNÜŞÜ
Kanuni Sultan Süleyman, İran, Tebriz ve Nahcivan seferleri sırasında gidiş ve dönüş olmak üzere 6 kez Akşehir'e gelmiştir. İlk olarak 12 Temmuz 1534 tarihinde Akşehir'e gelmiştir. İran Şahının eline geçen yerlerin tekrar alınması...
YAVUZ SULTAN SELİM’İN AKŞEHİR GÜNLERİ
Yol üzerinde yer alan Akşehir, Osmanlı'nın en kudretli padişahlarından olan Yavuz Sultan Selim'in seferlere giderken geçtiği ve günlerce konakladığı şehirlerden biridir. Yavuz Sultan Selim, İran seferine çıktığında 18 Mayıs 1514...
AKŞEHİR’İ MISIRLILARDA İŞGAL ETMİŞTİ
Mısırlı Mehmet Ali Paşanın oğlu İbrahim Paşa komutasındaki Mısır ordusuyla 21 Aralık 1832'de Konya yakınlarında yapılan savaşta Osmanlı ordusu mağlup oldu ve sadrazamı esir etti. Mısır ordusu Konya içlerine doğru ilerledi ve Akşehir'e...
AKŞEHİR SANCAK BEYLİĞİNDEN PADİŞAHLIĞA: III. MURAT
Kanunî Sultan Süleyman'ın torunu III. Murat, 1558 tarihinde Akşehir Sancak Beyliği'ne getirildi ve 1562 yılında Manisa Sancak Beyliği'ne getirilinceye kadar Akşehir'i yönetmiştir. Şehzadelerin sancaklarda görevlendirildiği...
AKŞEHİR ÇEYİZ Mİ YOKSA MEHİR OLARAK MI VERİLDİ?
Karamanoğlu Alâeddin Bey ile Osmanlı Padişahı I. Murat'ın kızı Nefise Sultan'ın evliliği sırasında Akşehir'in çeyiz mi yoksa mehir olarak mı verildiği tartışma konusudur. Karamanoğlu Alâeddin Bey, Ilgın'dan Murat Hüdavendigar'a...

banner262

banner249

banner250

banner252

banner229

banner255

banner240

banner216

banner260

banner233

banner248

banner253

banner256

banner259

İpek Eşarp Burada