Mehmet KOÇ
Mehmet KOÇ
Yazarın Makaleleri
KAMİL SÖNMEZ’LE AKŞEHİR YOLLARINDA
Birkaç gün önce hayatını kayıp eden sanatçı Kamil Sönmez'e 2002 yılında Akşehir'de rehberlik yapmıştım. Genellikle Karadeniz türkülerini seslendiren Türk Halk Müziği sanatçısı Kamil Sönmez 2002 yılında yapılan 43. Nasreddin...
AKŞEHİRLİ BİR HUKUKÇU, ÂLİM: TAHİR HOCAEFENDİ
Akşehirli Tahir Hoca(Tahir Ekin), Akşehir'in köklü ailelerinden olan Helimzadelerdendir. Yine bir iddiaya göre soyu Akşehir'in ulu âlimlerinden Seyyit Mahmut Hayrani'ye dayanmaktadır. Tahir Hocaefendi, Cumhuriyetin ilk yıllarında...
ATATÜRK’LE BÖYLE VEDALAŞTIM
Günümüzde Ata'mızı sağ olarak görenlerin sayısı gittikçe azalmaktadır. Bu azalan kişilerden biri de aslen Akşehirli olan ve İstanbul'da ikamet eden Sabri Ekin'dir. Yıllara meydan okumuştu, sanki doksan beş değil kırk beşindeydi....
İŞTE AKŞEHİR’DE YAPILAN HAZIRLIKLAR
15 Kasım 1921 tarihinde Akşehir'e gelen Batı Cephesi Karargâhı buradaki Büyük Taarruz hazırlıklarına başladı. 24 Ağustos 1922'de Başkumandan, Genelkurmay Başkanı ve Batı Cephesi Komutanı'nın ayrılması ve bir gün sonrada...
KANUNİ’NİN AKŞEHİR’E SON GELİŞİ VE DÖNÜŞÜ
Kanuni Sultan Süleyman, 1553 yılında üçüncü kez İran-Nahçivan Seferi'ne çıkınca güzergâhı üzerinde bulunan Akşehir'e gidiş ve dönüş esnasında uğramıştır. Kanuni önce Şehzade Mustafa meselesini halletmek, daha sonra da...
KANUNİ’NİN AKŞEHİR’E İKİNCİ GELİŞİ VE DÖNÜŞÜ
Kanuni Sultan Süleyman 1. Irakleyn Seferi'nden 12 yıl sonra Tebriz Seferi'ne giderken güzergahı üzerinde bulunan Akşehir'den gidişte ve dönüşte geçti. Tebriz Seferi için Kânunî Sultan Süleyman, 18 Safer 955/29 Mart 1548 tarihinde...
KANUNİ’NİN AKŞEHİR’E İLK GELİŞİ VE DÖNÜŞÜ
Kanuni Sultan Süleyman, İran, Tebriz ve Nahcivan seferleri sırasında gidiş ve dönüş olmak üzere 6 kez Akşehir'e gelmiştir. İlk olarak 12 Temmuz 1534 tarihinde Akşehir'e gelmiştir. İran Şahının eline geçen yerlerin tekrar alınması...
YAVUZ SULTAN SELİM’İN AKŞEHİR GÜNLERİ
Yol üzerinde yer alan Akşehir, Osmanlı'nın en kudretli padişahlarından olan Yavuz Sultan Selim'in seferlere giderken geçtiği ve günlerce konakladığı şehirlerden biridir. Yavuz Sultan Selim, İran seferine çıktığında 18 Mayıs 1514...
AKŞEHİR’İ MISIRLILARDA İŞGAL ETMİŞTİ
Mısırlı Mehmet Ali Paşanın oğlu İbrahim Paşa komutasındaki Mısır ordusuyla 21 Aralık 1832'de Konya yakınlarında yapılan savaşta Osmanlı ordusu mağlup oldu ve sadrazamı esir etti. Mısır ordusu Konya içlerine doğru ilerledi ve Akşehir'e...
AKŞEHİR SANCAK BEYLİĞİNDEN PADİŞAHLIĞA: III. MURAT
Kanunî Sultan Süleyman'ın torunu III. Murat, 1558 tarihinde Akşehir Sancak Beyliği'ne getirildi ve 1562 yılında Manisa Sancak Beyliği'ne getirilinceye kadar Akşehir'i yönetmiştir. Şehzadelerin sancaklarda görevlendirildiği...
AKŞEHİR ÇEYİZ Mİ YOKSA MEHİR OLARAK MI VERİLDİ?
Karamanoğlu Alâeddin Bey ile Osmanlı Padişahı I. Murat'ın kızı Nefise Sultan'ın evliliği sırasında Akşehir'in çeyiz mi yoksa mehir olarak mı verildiği tartışma konusudur. Karamanoğlu Alâeddin Bey, Ilgın'dan Murat Hüdavendigar'a...
I.MURAT’IN AKŞEHİR’İ SATIN ALMASI
Tarihi kaynaklar, Osmanlı Devleti'nin Akşehir'i ilk olarak para ile Hamitoğullarından satın aldığını belirtiyor. Anadolu'da bir birlik sağlamak isteyen Osmanlı Padişahı l. Murat (Hüdavendigar)'ın hedeflerinden biri küçük...
ÇELEBİ MEHMETİN AKŞEHİRİ FETHETMESİ
Sultan Mehmet'in tahta geçmesinin tarihi hicretin 816'sında (miladi:3 Nisan 1413-22 Mart 1414) vaki oldu. Sultan Mehmet Rumeli'de kardeşi Musa ile meşgul iken Karamanoğlu hücüm etti. Yürüdü. Bursa'yı yaktı,yıktı. Karamanoğlu...
SENİ UZAKTAN SEVMEK
Sevgi gözle görülmeyen fakat hissedilebilen bir bağdır. Tıpkı benim Pervasız'a olan bağım gibi. 1986 yılının son baharında, soğuk bir havada başlayan dostluğumuz yıllar geçtikçe sevgiye dönüştü. O yıllarda gazetede şimdi rahmetli...

banner168

banner229

banner216

banner159

banner233

banner240