banner178
Mehmet KOÇ
Mehmet KOÇ
Yazarın Makaleleri
SEYDÎ MAHMUD HAYRAN ZÂVİYESİ VAKFI’NA AİT GELİRLER
Seydi Mahmud Hayran Zaviyesi Vakfı gelirleri en geniş olarak Murat Çelebi Defteri'nde yer almaktadır. 1483'de II. Bayazid döneminde Murat Çelebi bin Hamza Bey tarafından hazırlanmış olan bu defter günümüzde M. Akif Erdoğru tarafından...
PEYGAMBERİMİZE EN GÜZEL NAAT YAZAN AKŞEHİRLİ ŞAİR: ŞEYYAD HAMZA
Bugünlerde Kutlu Doğum Haftası nedeniyle Peygamberimizi çeşitli etkinliklerle anıyoruz. Ancak 13.yüzyılın sonu ile 14. Yüzyılın başlarında Akşehir'de yaşayan Şeyyad Hamza'nın övgü şiiri gibi bir eser henüz ortaya koyamadık....
SALTUKNAME’DE NASREDDİN HOCA(2)
Ebülhayr Rumi tarafından 1480 yıllarında derlenen ve kitap haline getirilen Saltukname'de Nasreddin Hoca ile ilgili olarak iki yerde bilgi verilmiştir. İkinci olarak kitapta Saltuk'un Nasreddin Hoca'nın evine gitmesi ve Nasreddin Hoca'nın...
SALTUKNAME’DE NASREDDİN HOCA(1)
Ebülhayr Rumi tarafından 1480 yıllarında derlenen ve kitap haline getirilen Saltukname'de Nasreddin Hoca ile ilgili olarak iki yerde bilgi verilmiştir. İlk olarak Saltuk'un Nasreddin Hoca ile karşılaşması, Hoca'nın onu evine götürmesi...
SALTUKNAME’DE SEYYİD MAHMUD-İ HAYRAN
Ebülhayr Rumi tarafından 1480 yıllarında derlenen ve kitap haline getirilen Saltukname'de Seyyid Mahmut Hayran ile ilgili olarak dört yerde bilgi verilmiştir. İlk olarak Seyyid Mahmut Hayran'ın yaşadığı yer ve kendisi hakkında bilgiler...
SALTUKNAME’DE TİMUR
Halk ağzındaki sözlü menkıbelerin derlenmesini ve kitap haline getirilmesini Fatih Sultan Mehmet'in şehzadesi Cem Sultan istemiştir. Ebü'l-Hayr-ı Rûmî, Cem Sultan'dan aldığı emirle Anadolu ve Rumeli'yi yedi yıl boyunca adım...
ÇANAKKALE’DE AKŞEHİRLİ ASKERLERİN MAKİNELİ TÜFEK AVI
Çanakkale Zaferi'nin kazanılmasını sağlayan kahraman Türk askeri içerisinde yer alan Akşehirli Mustafa Çavuş ve arkadaşlarının göstermiş olduğu kahramanlığı bir bölük komutanının hatıra defterinden öğreniyoruz. İşte o defterde...
UZUN HASAN’IN ORDUSUNUN AKŞEHİR’İ İŞGALİ
Osmanlılar karşısında Karamanoğulları'na yardım etme adına Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın ordusu Akşehir'e girmişti. Fatih Sultan Mehmet'in Karamanoğulları üzerine yürüyerek Akşehir, Konya ve Karaman'ı almasından...
PEK ÇOK MÜFTÜ ÇIKARAN BİR AKŞEHİRLİ AİLE: TÜRABI AİLESİ
'Toprağım, memleketim” anlamına gelen türabı, tasavvufta 'toz olmak” anlamını taşımaktadır. İşte bu lakapla anılan Türabı ailesi, Akşehir'de yaşamıştır. Bu aile Türabı Pir Ali Efendi'nin çocukları ve torunlarıdır....
BURSA’DA TEKKE KURAN AKŞEHİRLİ BİR AİLE: NASÛHİLER
Bursa merkez Osmangazi İlçesi Hisar semtindeki Filiboz Mahallesi'nde 16. yüzyıl sonlarında Akşehir'den gelen Şeyh Nasûh Efendi bir tekke kurmuştu. Bu tekkenin yönetimi babadan oğla geçerek 1923 yılına kadar gelmiştir. Büyük din...
AKŞEHİR’DE ALİM BİR AİLE: TACEDDİN AHMET VE OĞLULLARI
Akşehir Kızılca Mahallesi, Topçu Sokakta türbesi bulunan Taceddin Ahmet ve oğulları Osmanlıyı ve Akşehir'i aydınlatan alimlerdi. XV. yüzyılda Araplarla Türkler arasındaki savaş nedeniyle Azerbaycan'ın Barda şehrinden Akşehir'e...
SARAYDA BİR AKŞEHİRLİ ASTRONOM: SAİD MEHMED EFENDİ
Osmanlılar döneminde "İlm-i nücum" denilen yıldız ilmiyle yani astronomi ile uğraşanlar ulema adını taşıyan din alimleri idi. Bunlardan biri de Said Mehmed Efendidir. Said Mehmed Efendi Akşehirlidir. Doğum tarihi belli değildir. Küçük yaşta...
AKCHEHİR DAMGALI OSMANLI PULLARI
Osmanlı'nın son döneminde Akşehir'de posta pulları üzerine Akchehir şeklinde damgalar basılmıştır. 1858-1921 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu tarafından çıkarılan yapışkanlı pullar mektup zarfları üzerinde kullanılmışlardır....
ALİ KIRCA’NIN ÇOCUKKEN AKŞEHİR’DEN AYRILIŞI
Ünlü televizyon sunucusu ve yazar Ali Kırca, annesine yazdığı bir şiirimsi yazısında 14 yaşındayken Akşehir'den ayrılışını anlatmaktadır. Aslen soyadını aldığı Sultandağı'na bağlı Kırca köyü kökenli olan Ali Kırca...
AKŞEHİR PALAS OTELİNDE BEDİÜZZAMAN İLE NECİP FAZILIN BULUŞMASI
Akşehir Palas Oteli, 1952 yılında İslamcı Şair, Yazar ve Düşünür Necip Fazıl ile İslam Alimi ve Tefsircisi, Risale-i Nur Külliyatı'nın yazarı Bediüzzaman Said Nursi ile buluşmasına ev sahipliği yaptı. Akşehir Palas Oteli, 1950 yılında...
AKŞEHİR’DE İLK ÖĞRETMEN CEMİYETİ VE 1. MAARİF KONGRESİ’NE GİDENLER
Türkiye'de Kurtuluş Savaşı döneminde kurulan Muallim ve Muallimeler Cemiyeti ilk ilçe şubesini Akşehir'de açtı ve Ankara'daki ilk Maarif Kongresi'ne delege gönderdi. 1920 Temmuzunda Ankara Lisesi Öğretmenleri tarafından Muallim...
SEYYİT MAHMUT HAYRAN ZAVİYESİ HAVUZU
İçerisinde türbe, mescit, hamam, medrese bulunan Akşehir'deki Seyyit Mahmut Hayran külliyesinde zamanında bir havuzun da bulunduğu ortaya çıkarıldı. Selçuklu devri, gerekse beylikler devrine ait (su mimarisi) adı altında toplayabileceğimiz...
N. HOCA’NIN HANIMININ YÜZ ALTINLIK NASIHATI (DUASI)
Nasreddin Hoca'nın hanımının nasihati Saltukname'de yer almaktadır. Önce Saltukname hakkında özet bilgi verelim: Yazarının adı Ebül-Hayr-ı Rumi. Fatih Sultan Mehmed'in oğlu Cem Sultan tarafından görevlendirilen yazar, ünlü...
ESKİ ŞENLİKLERDE NELER YAPILIYORDU?
1959 yılından günümüze kadar bir iki yıl hariç kesintisiz olarak süren Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında kültürel, folklorik, turizm ve tanıtım gibi pek çok alanda faaliyetler gösterilmiş ve ürünler ortaya konulmuştur. Akşehir...
İLK NASREDDİN HOCA ŞENLİĞİ
Türkiye'de en uzun geçmişe sahip şenliklerden biri de Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleridir. Bu şenlikler ilk kez 21 Haziran 1959 tarihinde düzenlenmiştir. Akşehir Belediye başkanı Rahmi Şirvancı, belediye meclisinde yaptığı bir konuşmada:...
HER NASREDDİN BİZİM HOCAMIZ DEĞİLDİR
Günümüzde tarihi bir kaynakta Nasreddin veya benzeri bir adı bulan herkes hemen halk filozofu Nasreddin Hoca budur diye ortaya çıkmaktadır. Oysa Hoca'nın yaşadığı dönemde Anadolu'da 'Nasreddin” yahut 'Nasıruddin” ismi...
İŞTE FIKRALARDAKİ GERÇEK TİMUR: MENGÜ TİMUR
Mengü Timur, İlhanlı hükümdarı Hülâgû'nün oğludur. 1249 yılında doğmuş. Yedi yaşındayken Salgurlu beyinin dört yaşındaki kızı Abiş Hatun'la nişanlanmıştı. 1263 yılında Salgurlu tahtına çıkan Abiş Hatun'la 1271...
FIKRALARDAKİ TİMUR, KEYGATU OLABİLİR Mİ?
Bazı araştırmacılar ve edebiyatçılar Nasreddin Hoca fıkralarındaki Timur'un Yıldırım Bayazit ile Ankara'da savaşan Timurlenk olamayacağını bildikleri için bunun yerine Moğol Şehzadesi Keygatu(Keyhato)'yu koymuşlardır. Gerçekte...
TİMUR N. HOCA KİTAPLARINI YAKTI MI YOKSA GÖTÜRDÜ MÜ?
Nasreddin Hoca zamanında yazılan fıkra kitaplarının günümüze ulaşmamasının en büyük nedeni olarak Akşehir'e gelen Timur'un onları yaktırdığı şeklinde bir iddia vardır. Köprülüzade Mehmet Fuat tarafından 1918 yılında ortaya...

banner168

banner249

banner250

banner252

banner229

banner240

banner216

banner159

banner233

banner248

banner253

İpek Eşarp Burada