Mehmet KOÇ
Mehmet KOÇ
Yazarın Makaleleri
UZUN HASAN’IN ORDUSUNUN AKŞEHİR’İ İŞGALİ
Osmanlılar karşısında Karamanoğulları'na yardım etme adına Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın ordusu Akşehir'e girmişti. Fatih Sultan Mehmet'in Karamanoğulları üzerine yürüyerek Akşehir, Konya ve Karaman'ı almasından...
PEK ÇOK MÜFTÜ ÇIKARAN BİR AKŞEHİRLİ AİLE: TÜRABI AİLESİ
'Toprağım, memleketim” anlamına gelen türabı, tasavvufta 'toz olmak” anlamını taşımaktadır. İşte bu lakapla anılan Türabı ailesi, Akşehir'de yaşamıştır. Bu aile Türabı Pir Ali Efendi'nin çocukları ve torunlarıdır....
BURSA’DA TEKKE KURAN AKŞEHİRLİ BİR AİLE: NASÛHİLER
Bursa merkez Osmangazi İlçesi Hisar semtindeki Filiboz Mahallesi'nde 16. yüzyıl sonlarında Akşehir'den gelen Şeyh Nasûh Efendi bir tekke kurmuştu. Bu tekkenin yönetimi babadan oğla geçerek 1923 yılına kadar gelmiştir. Büyük din...
AKŞEHİR’DE ALİM BİR AİLE: TACEDDİN AHMET VE OĞLULLARI
Akşehir Kızılca Mahallesi, Topçu Sokakta türbesi bulunan Taceddin Ahmet ve oğulları Osmanlıyı ve Akşehir'i aydınlatan alimlerdi. XV. yüzyılda Araplarla Türkler arasındaki savaş nedeniyle Azerbaycan'ın Barda şehrinden Akşehir'e...
SARAYDA BİR AKŞEHİRLİ ASTRONOM: SAİD MEHMED EFENDİ
Osmanlılar döneminde "İlm-i nücum" denilen yıldız ilmiyle yani astronomi ile uğraşanlar ulema adını taşıyan din alimleri idi. Bunlardan biri de Said Mehmed Efendidir. Said Mehmed Efendi Akşehirlidir. Doğum tarihi belli değildir. Küçük yaşta...
AKCHEHİR DAMGALI OSMANLI PULLARI
Osmanlı'nın son döneminde Akşehir'de posta pulları üzerine Akchehir şeklinde damgalar basılmıştır. 1858-1921 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu tarafından çıkarılan yapışkanlı pullar mektup zarfları üzerinde kullanılmışlardır....
ALİ KIRCA’NIN ÇOCUKKEN AKŞEHİR’DEN AYRILIŞI
Ünlü televizyon sunucusu ve yazar Ali Kırca, annesine yazdığı bir şiirimsi yazısında 14 yaşındayken Akşehir'den ayrılışını anlatmaktadır. Aslen soyadını aldığı Sultandağı'na bağlı Kırca köyü kökenli olan Ali Kırca...
AKŞEHİR PALAS OTELİNDE BEDİÜZZAMAN İLE NECİP FAZILIN BULUŞMASI
Akşehir Palas Oteli, 1952 yılında İslamcı Şair, Yazar ve Düşünür Necip Fazıl ile İslam Alimi ve Tefsircisi, Risale-i Nur Külliyatı'nın yazarı Bediüzzaman Said Nursi ile buluşmasına ev sahipliği yaptı. Akşehir Palas Oteli, 1950 yılında...
AKŞEHİR’DE İLK ÖĞRETMEN CEMİYETİ VE 1. MAARİF KONGRESİ’NE GİDENLER
Türkiye'de Kurtuluş Savaşı döneminde kurulan Muallim ve Muallimeler Cemiyeti ilk ilçe şubesini Akşehir'de açtı ve Ankara'daki ilk Maarif Kongresi'ne delege gönderdi. 1920 Temmuzunda Ankara Lisesi Öğretmenleri tarafından Muallim...
SEYYİT MAHMUT HAYRAN ZAVİYESİ HAVUZU
İçerisinde türbe, mescit, hamam, medrese bulunan Akşehir'deki Seyyit Mahmut Hayran külliyesinde zamanında bir havuzun da bulunduğu ortaya çıkarıldı. Selçuklu devri, gerekse beylikler devrine ait (su mimarisi) adı altında toplayabileceğimiz...
N. HOCA’NIN HANIMININ YÜZ ALTINLIK NASIHATI (DUASI)
Nasreddin Hoca'nın hanımının nasihati Saltukname'de yer almaktadır. Önce Saltukname hakkında özet bilgi verelim: Yazarının adı Ebül-Hayr-ı Rumi. Fatih Sultan Mehmed'in oğlu Cem Sultan tarafından görevlendirilen yazar, ünlü...
ESKİ ŞENLİKLERDE NELER YAPILIYORDU?
1959 yılından günümüze kadar bir iki yıl hariç kesintisiz olarak süren Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında kültürel, folklorik, turizm ve tanıtım gibi pek çok alanda faaliyetler gösterilmiş ve ürünler ortaya konulmuştur. Akşehir...
İLK NASREDDİN HOCA ŞENLİĞİ
Türkiye'de en uzun geçmişe sahip şenliklerden biri de Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleridir. Bu şenlikler ilk kez 21 Haziran 1959 tarihinde düzenlenmiştir. Akşehir Belediye başkanı Rahmi Şirvancı, belediye meclisinde yaptığı bir konuşmada:...
HER NASREDDİN BİZİM HOCAMIZ DEĞİLDİR
Günümüzde tarihi bir kaynakta Nasreddin veya benzeri bir adı bulan herkes hemen halk filozofu Nasreddin Hoca budur diye ortaya çıkmaktadır. Oysa Hoca'nın yaşadığı dönemde Anadolu'da 'Nasreddin” yahut 'Nasıruddin” ismi...
İŞTE FIKRALARDAKİ GERÇEK TİMUR: MENGÜ TİMUR
Mengü Timur, İlhanlı hükümdarı Hülâgû'nün oğludur. 1249 yılında doğmuş. Yedi yaşındayken Salgurlu beyinin dört yaşındaki kızı Abiş Hatun'la nişanlanmıştı. 1263 yılında Salgurlu tahtına çıkan Abiş Hatun'la 1271...
FIKRALARDAKİ TİMUR, KEYGATU OLABİLİR Mİ?
Bazı araştırmacılar ve edebiyatçılar Nasreddin Hoca fıkralarındaki Timur'un Yıldırım Bayazit ile Ankara'da savaşan Timurlenk olamayacağını bildikleri için bunun yerine Moğol Şehzadesi Keygatu(Keyhato)'yu koymuşlardır. Gerçekte...
TİMUR N. HOCA KİTAPLARINI YAKTI MI YOKSA GÖTÜRDÜ MÜ?
Nasreddin Hoca zamanında yazılan fıkra kitaplarının günümüze ulaşmamasının en büyük nedeni olarak Akşehir'e gelen Timur'un onları yaktırdığı şeklinde bir iddia vardır. Köprülüzade Mehmet Fuat tarafından 1918 yılında ortaya...
TİMUR AKŞEHİR’E GELİNCE FİLLERİ YOKTU
Ankara Savaşı'nda Osmanlı devletine karşı savaşan Timur, savaşta filleri kullanmış, ancak fillerin sonu hüzünlü olmuştur. Savaş fillerinin ilk askerî kullanımı eski Hindistan'da MÖ 1100 yıllarındadır ve birçok Sanskrit Veda...
TİMUR’UN AKŞEHİR GÜNLERİ
1402'de Ankara Savaşı'nda Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayazid'i yenen Emir Timur zafer sonrası Batı Anadolu'yu dolaşmıştır. Geçtiği yerlerden birisi de Akşehir'dir. Timur'un Anadolu'yu dolaşmasının iki...
NASREDDİN HOCA FIKRASI BİLMEYEN TÜRK SAYILMAZ
Nasreddin Hoca'ya pek çok millet sahip çıksa da o Türk milleti ile özdeşleşmiştir. Pek çok ülkede Nasreddin Hoca anılınca gülümseyen kişilerin aklına hemen Türkler gelmektedir. Nasreddin Hoca yalnız Türkiye sınırları içerisinde...
BİR ÖLÜM FETVASI AKŞEHİR’DEN
Selçuklu hükümdarlarından İkinci Gıyaseddin Keyhüsrev'in Başveziri olan Sadettin Köpek, 1238 yılında Tacettin Pervane'nin ölüm fetvasını Akşehir ulemalarından almıştı. Anadolu'da ilk Türk siyasi entrikacısı olarak nitelendirilen...
AKŞEHİR’DE SUHTE (MEDRESE ÖĞRENCİLERİNİN) AYAKLANMALARI
16. yüzyılın ortalarında medrese öğrencileri eşkiyalığa karışmadan 100-150'şer kişilik gruplar hâlinde dolaşarak cer, kurban, nezir adı ile yardım toplarlardı. 16. Yüzyıl'ın ikinci yarısından itibaren sosyal ve ekonomik ortamın...
ASLA BOYUN EĞMEM!
Tarihimizin en hazin sayfalarından biridir, Ankara Meydan Muhaberesi. İki dolu testi birbirine çarpmış ve sonuçta biri kırılıp dağılmıştı. Ankara Savaşı sonrasıydı. Yıldırım Beyazid mağlup ve esir olmuştu. Ancak bir Türk hükümdarı...
“DÖNÜŞÜNÜ BEKLİYOR”UN ŞAİRİ: AŞIR TUNCA
'Dokuz Ay On Gün” kitabımı hazırlarken son sayfalarına gelince bitişi güzel yapmak istiyordum ve bir şiir koymayı düşündüm. İmdadıma 'Dönüşünü Bekliyor” şiiri yetişti. İşte bu şiirin yazarı Aşır Tunca idi. Halk şairi...

banner168

banner229

banner216

banner159

banner233

banner240