Mehmet KOÇ
Mehmet KOÇ
Yazarın Makaleleri
1916 YILI İLMİYE SALNAMESİ’NDE AKŞEHİRLİ HOCA VE KADILAR
Günümüzdeki anlamıyla ilmiye sınıfının bir yıllığı olan ve 1916 yılında yayınlanan 'İlmiye Salnamesi”de; Akşehir'de bulunan veya Akşehirli olan pek çok kadı ve hocaya yer verilmiştir. Bu salnamede en geniş şekilde yer alan...
PADİŞAH’DAN NİŞANI ALAN AKŞEHİRLİ ALİM: MEHMET LÜTFİ EFENDİ
1916 yılında yayınlanan 'İlmiye Salnamesi”ne göre Akşehirli Mehmet Lütfi Efendi'ye Osmani ve Mecidi nişanlarından verilmişti. Akşehirli Mehmet Lütfi Efendi'nin bulunduğu İlmiye sınıfı, Osmanlı Devleti'ndeki başlıca...
TİMUR’UN AKŞEHİR’DE TORUNUNA YAPTIĞI YAS TÖRENİ
1402'de Ankara'da Yıldırım Beyazıt'a karşı büyük bir zafer kazanan Timur, Anadolu'yu bir baştan bir başa dolaşırken Akşehir'de çok sevdiği torununun öldüğünü duydu ve büyük bir üzüntü geçirdi. 1403 yılının...
KOZAĞAÇLI ÇOBAN DEDE MENKIBESİ VE MESCİDİ
Çoban Dede 14. Yüzyılda Akşehir'e bağlı Kozağaç Köyü'nde yaşayan adı efsanelere karışmış bir ermiş kişidir. O devirde Çoban Dede adına Kozağaç'ta bir mescit yapılmıştı. Akşehir'e bağlı Marif (Alanyurt) köyündeki...
SEYYİD ABDULLAH’IN GERÇEK HAYAT HİKÂYESİ
Seyyid Abdullah, Akşehir Çakıllar köyüne yerleşerek burada bir zaviye kurmuş ilim adamlarından birisidir. Çakıllar köyüne yerleşen Seyyid Abdullah ile Argıthan'da yaşayan Şeyh Abdullah'ın hayat hikâyeleri ne yazık ki kaynaklar...
KANUNİ’NİN TANIŞTIĞI ŞEYH ABDULLAH’IN GERÇEK HAYAT HİKÂYESİ
Şeyh Abdullah, 1500'lu yıllarda Argıthanı köyünde bir zaviye kurmuş ilim adamlarından biridir. Şeyh Abdullah, 1400'lü yıllarda Çakıllar'a yerleşen Sayyid Abdullah ile karıştırılmaktadır. Kaynaklarda yüz yıl önce yaşamış...
AK KOYUNLU HÜKÜMDARLIĞINDAN AKŞEHİR SANCAKTARLIĞINA
Ak koyunlu hükümdarı Murat Bey, Şah İsmail'den kaçarak 1510 yıllarında Osmanlılara iltica etmişti. Kendisine Akşehir zeamet verilerek sancaktarlığına getirilmişti. Ak Koyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın torunlarından Murat, Şiraz'da...
SEYDİ YUNUS ZAVİYESİ VE ZAVİYE VAKFI
Seydi Yunus, Akşehir'in Meydan Mahallesi'nde on üçüncü yüzyılın son çeyreğinde zaviyesini yapmıştı ve bu kurumun ayakta kalması için Seydi Yunus Zaviyesi Vakfı'nı kurmuştu. Seydi Yunus Zaviye binası bugünkü türbesinin...
SEYDİ YUNUS TÜRBESİ VE MEZARLIĞI
Seydi Yunus Türbesi, Akşehir Meydan Mahallesi'nde uzun yıllar içerisinde mahalle mezarlığına dönüşen bir mezarlık içerisinde yer almaktadır. Seydi Yunus Türbesi zamanla yıkılmış ve sadece üzerinde kapı olan duvar sağlam kalmıştır....
AKŞEHİR’DE EVLİYALARIN EN BÜYÜKLERİNDEN BİRİ: SEYDİ YUNUS
Seydi Yunus, Akşehir Meydan Mahallesi'nde türbesi bulunan ve 'kutbu'l-kutub” olarak nitelendirilen büyük bir evliya idi. Akşehir'deki türbesindeki kitabeye göre H.820/M.1417 yılında vefat etmiştir. Bu tarihe göre Seydi Yunus,...
1530’DA AKŞEHİR YÖNETİCİSİ: FERRUHŞAD BEY
Osmanlı İmparatorluğunu Kanuni Sultan Süleyman yönettiği 1530 yılında Akşehir sancağını da padişah adına Ferruh Şad Bey yönetiyordu. Akkoyunlu/Bayındır Türkmenlerinden olan Ferruh Şad Bey, Uzun Hasan Bey'in amcası torunu olanKorkmaz...
TARİH SAYFALARINDAN ADI SİLİNMİŞ AKŞEHİRLİ FİLOZOF: KADI KEMALÜ’D-DİN
Kadı Kemalü'd-din, Akşehir'de XIV. yüzyıl sonları ile XV. yüzyıl başlarında yaşayan ve Akşehir'de adına bir mahalle kurulan İhvanu's-Safâ felsefesinden etkilenen bir filozoftur. Kadı Kemalü'd-din'in hayatı hakkında...
ŞEYH EYYÜP (YAĞLI DEDE) TÜRBESİ VE SANDUKASI
Kızılca Mahallesi okul sokağında küçük bir bahçenin ortasındadır. Türbe etrafında eski mezarlıktan kalma, mezar taşları vardır. Türbenin kare planlı yapısının üzerini dıştan çinko levhalarla kaplı piramidal bir külah örtmektedir....
ŞEYH EYYÜP ZAVİYESİ VE ZAVİYE VAKFI
Şeyh Eyyüp Zaviyesi, Akşehir'in merkezinde günümüzde var olan türbesinin yakınlarında idi. Ne yazık ki bu zaviye binası günümüze kadar gelememiştir. Şeyh Eyyüp Zaviyesinde geceleri ibadet etmek ve ders yapmak için kandiller devamlı...
AKŞEHİR’DE BİR EREN: ŞEYH EYYÜB (YAĞLI DEDE)
Kizılca Mahallesi, Mektep Sokakta etrafı duvarlarla çevrili bir türbede yatan Şeyh Eyyüp kendini iyi yetiştirmiş bir ulu kişidir. Sandukasındaki tarihe göre 759 (1358) tarihinde vefat etmiştir. Halk arasında 'Dede” olarak çağırıldığı...
CUMHURİYET NASIL İLAN EDİLDİ?
Cumhuriyetin ilanını meclismuhabiri olarak izlemiş olan yazar Enver Behnan ŞAHPOLYO o günleri şöyle anlatmaktadır: Cumhuriyetin kurulduğu günlerde bütün gazeteciler ve halk merakta idi. Bir yenilik var… Fakat bu nedir? Bir türlü belli olmuyordu....
HACI İBRAHİM ZAVİYESİ VAKFI’NA AİT GELİRLER
Hacı İbrahim Zaviyesi Vakfı gelirleri en geniş olarak Murat Çelebi Defteri'nde yer almaktadır. 1483'de II. Beyazıt döneminde Murat Çelebi bin Hamza Bey tarafından hazırlanmış olan bu defter günümüzde M. Akif Erdoğru tarafından...
SEYDÎ MAHMUD HAYRAN ZÂVİYESİ VAKFI’NA AİT GELİRLER
Seydi Mahmud Hayran Zaviyesi Vakfı gelirleri en geniş olarak Murat Çelebi Defteri'nde yer almaktadır. 1483'de II. Bayazid döneminde Murat Çelebi bin Hamza Bey tarafından hazırlanmış olan bu defter günümüzde M. Akif Erdoğru tarafından...
PEYGAMBERİMİZE EN GÜZEL NAAT YAZAN AKŞEHİRLİ ŞAİR: ŞEYYAD HAMZA
Bugünlerde Kutlu Doğum Haftası nedeniyle Peygamberimizi çeşitli etkinliklerle anıyoruz. Ancak 13.yüzyılın sonu ile 14. Yüzyılın başlarında Akşehir'de yaşayan Şeyyad Hamza'nın övgü şiiri gibi bir eser henüz ortaya koyamadık....
SALTUKNAME’DE NASREDDİN HOCA(2)
Ebülhayr Rumi tarafından 1480 yıllarında derlenen ve kitap haline getirilen Saltukname'de Nasreddin Hoca ile ilgili olarak iki yerde bilgi verilmiştir. İkinci olarak kitapta Saltuk'un Nasreddin Hoca'nın evine gitmesi ve Nasreddin Hoca'nın...
SALTUKNAME’DE NASREDDİN HOCA(1)
Ebülhayr Rumi tarafından 1480 yıllarında derlenen ve kitap haline getirilen Saltukname'de Nasreddin Hoca ile ilgili olarak iki yerde bilgi verilmiştir. İlk olarak Saltuk'un Nasreddin Hoca ile karşılaşması, Hoca'nın onu evine götürmesi...
SALTUKNAME’DE SEYYİD MAHMUD-İ HAYRAN
Ebülhayr Rumi tarafından 1480 yıllarında derlenen ve kitap haline getirilen Saltukname'de Seyyid Mahmut Hayran ile ilgili olarak dört yerde bilgi verilmiştir. İlk olarak Seyyid Mahmut Hayran'ın yaşadığı yer ve kendisi hakkında bilgiler...
SALTUKNAME’DE TİMUR
Halk ağzındaki sözlü menkıbelerin derlenmesini ve kitap haline getirilmesini Fatih Sultan Mehmet'in şehzadesi Cem Sultan istemiştir. Ebü'l-Hayr-ı Rûmî, Cem Sultan'dan aldığı emirle Anadolu ve Rumeli'yi yedi yıl boyunca adım...
ÇANAKKALE’DE AKŞEHİRLİ ASKERLERİN MAKİNELİ TÜFEK AVI
Çanakkale Zaferi'nin kazanılmasını sağlayan kahraman Türk askeri içerisinde yer alan Akşehirli Mustafa Çavuş ve arkadaşlarının göstermiş olduğu kahramanlığı bir bölük komutanının hatıra defterinden öğreniyoruz. İşte o defterde...

banner168

banner229

banner216

banner159

banner233

banner240