banner178
Mehmet KOÇ
Mehmet KOÇ
Yazarın Makaleleri
SULTAN ABDÜLHAMİD’E GÖRE ÇANAKKALE ZAFERİ’Nİ KİM KAZANDI
Araştırmacı-yazar İsmet Bozdağ tarafından bulunan ve yayınlanan 'Abdülhamid'in Hatıra Defteri” isimli kitabın 1985 yılında yayınlanan 5. baskısının 159 ve 160 sayfalarında Sultan Abdülhamid'in Çanakkale Zaferi ile ilgili...
ROMALI FİLOZOF CİCERO’UN AKŞEHİR YOLCULUĞU
Ro­ma­lı dev­let ada­mı… Ede­bi­yat­çı… Hu­kuk­çu… Akıl­cı… Ah­lak­çı… Fi­lo­zof… Cumhuriyet savunucusu Cicero, Anadolu'ya vali olarak gelirken yolu Akşehir'e (Philomelion) düşmüştü. Milattan önce (M.Ö....
NADİR’E MESCİT YAPTIRAN GÜZEL İNSAN: HÜRREM HATUN
Akşehir'e bağlı Atakent Mahallesine bir mescit yaptıran ve bu mescit için vakıf kuran Hürrem Hatun zamanında zengin ve nüfuzlu bir ailedendi. Türkiye Selçuklu Devleti devrinde Akşehir, Konya'ya yakın olması ve verimli topraklarının...
TARİHTE BİR AKŞEHİR GÜZELİ: RANA HATUN
Akşehir'de yaşayan ve güzelliği mezar taşına işlenebilecek kadar fazla olan Rana Hatun'un pek çok marifeti vardı. Akşehir Nasreddin Hoca mezarlığında bulunan ve Akşehir müzesinde saklanan mezar taşındaki bilgilere göre: Rana Hatun,...
YAZAR YUSUF ATILGAN’IN AKŞEHİR GÜNLERİ
Anayurt Oteli'nin yazarı Yusuf Atılgan, 1944-1945 yıllarında Akşehir'de yaşamış ve buradaki Maltepe Askeri Lisesi'nde öğretmenlik yapmıştır. 1921 yılında Manisa'da doğan Yusuf Atılgan, 1939 yılında Balıkesir Lisesi'ni...
YAZAR VEDAT TÜRKALİ’NİN AKŞEHİR GÜNLERİ
Senarist, şair ve romancı olan Türkali, 1944-1947 yılları arasında Akşehir'de yaşamış ve buradaki askeri lisede edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Asıl adı Abdulkadir Pirhasan olan Vedat Türkali, 1919'da Samsunda doğdu. LiseyiSamsun...
SELÇUKLU ZAMANINDA BİR AKŞEHİR YEMEĞİ: HERSE
Günümüzde de Akşehir'de yapılan ve çok sevilen herse yemeği, Selçuklu devrinde Akşehir'in milli yemeği idi. Arapça herise kelimesinden türeyen herse, bir rivayete göre peygamberimiz zamanında da yapılırdı ve onun tarafından da...
1916 YILI İLMİYE SALNAMESİ’NDE AKŞEHİRLİ HOCA VE KADILAR
Günümüzdeki anlamıyla ilmiye sınıfının bir yıllığı olan ve 1916 yılında yayınlanan 'İlmiye Salnamesi”de; Akşehir'de bulunan veya Akşehirli olan pek çok kadı ve hocaya yer verilmiştir. Bu salnamede en geniş şekilde yer alan...
PADİŞAH’DAN NİŞANI ALAN AKŞEHİRLİ ALİM: MEHMET LÜTFİ EFENDİ
1916 yılında yayınlanan 'İlmiye Salnamesi”ne göre Akşehirli Mehmet Lütfi Efendi'ye Osmani ve Mecidi nişanlarından verilmişti. Akşehirli Mehmet Lütfi Efendi'nin bulunduğu İlmiye sınıfı, Osmanlı Devleti'ndeki başlıca...
TİMUR’UN AKŞEHİR’DE TORUNUNA YAPTIĞI YAS TÖRENİ
1402'de Ankara'da Yıldırım Beyazıt'a karşı büyük bir zafer kazanan Timur, Anadolu'yu bir baştan bir başa dolaşırken Akşehir'de çok sevdiği torununun öldüğünü duydu ve büyük bir üzüntü geçirdi. 1403 yılının...
KOZAĞAÇLI ÇOBAN DEDE MENKIBESİ VE MESCİDİ
Çoban Dede 14. Yüzyılda Akşehir'e bağlı Kozağaç Köyü'nde yaşayan adı efsanelere karışmış bir ermiş kişidir. O devirde Çoban Dede adına Kozağaç'ta bir mescit yapılmıştı. Akşehir'e bağlı Marif (Alanyurt) köyündeki...
SEYYİD ABDULLAH’IN GERÇEK HAYAT HİKÂYESİ
Seyyid Abdullah, Akşehir Çakıllar köyüne yerleşerek burada bir zaviye kurmuş ilim adamlarından birisidir. Çakıllar köyüne yerleşen Seyyid Abdullah ile Argıthan'da yaşayan Şeyh Abdullah'ın hayat hikâyeleri ne yazık ki kaynaklar...
KANUNİ’NİN TANIŞTIĞI ŞEYH ABDULLAH’IN GERÇEK HAYAT HİKÂYESİ
Şeyh Abdullah, 1500'lu yıllarda Argıthanı köyünde bir zaviye kurmuş ilim adamlarından biridir. Şeyh Abdullah, 1400'lü yıllarda Çakıllar'a yerleşen Sayyid Abdullah ile karıştırılmaktadır. Kaynaklarda yüz yıl önce yaşamış...
AK KOYUNLU HÜKÜMDARLIĞINDAN AKŞEHİR SANCAKTARLIĞINA
Ak koyunlu hükümdarı Murat Bey, Şah İsmail'den kaçarak 1510 yıllarında Osmanlılara iltica etmişti. Kendisine Akşehir zeamet verilerek sancaktarlığına getirilmişti. Ak Koyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın torunlarından Murat, Şiraz'da...
SEYDİ YUNUS ZAVİYESİ VE ZAVİYE VAKFI
Seydi Yunus, Akşehir'in Meydan Mahallesi'nde on üçüncü yüzyılın son çeyreğinde zaviyesini yapmıştı ve bu kurumun ayakta kalması için Seydi Yunus Zaviyesi Vakfı'nı kurmuştu. Seydi Yunus Zaviye binası bugünkü türbesinin...
SEYDİ YUNUS TÜRBESİ VE MEZARLIĞI
Seydi Yunus Türbesi, Akşehir Meydan Mahallesi'nde uzun yıllar içerisinde mahalle mezarlığına dönüşen bir mezarlık içerisinde yer almaktadır. Seydi Yunus Türbesi zamanla yıkılmış ve sadece üzerinde kapı olan duvar sağlam kalmıştır....
AKŞEHİR’DE EVLİYALARIN EN BÜYÜKLERİNDEN BİRİ: SEYDİ YUNUS
Seydi Yunus, Akşehir Meydan Mahallesi'nde türbesi bulunan ve 'kutbu'l-kutub” olarak nitelendirilen büyük bir evliya idi. Akşehir'deki türbesindeki kitabeye göre H.820/M.1417 yılında vefat etmiştir. Bu tarihe göre Seydi Yunus,...
1530’DA AKŞEHİR YÖNETİCİSİ: FERRUHŞAD BEY
Osmanlı İmparatorluğunu Kanuni Sultan Süleyman yönettiği 1530 yılında Akşehir sancağını da padişah adına Ferruh Şad Bey yönetiyordu. Akkoyunlu/Bayındır Türkmenlerinden olan Ferruh Şad Bey, Uzun Hasan Bey'in amcası torunu olanKorkmaz...
TARİH SAYFALARINDAN ADI SİLİNMİŞ AKŞEHİRLİ FİLOZOF: KADI KEMALÜ’D-DİN
Kadı Kemalü'd-din, Akşehir'de XIV. yüzyıl sonları ile XV. yüzyıl başlarında yaşayan ve Akşehir'de adına bir mahalle kurulan İhvanu's-Safâ felsefesinden etkilenen bir filozoftur. Kadı Kemalü'd-din'in hayatı hakkında...
ŞEYH EYYÜP (YAĞLI DEDE) TÜRBESİ VE SANDUKASI
Kızılca Mahallesi okul sokağında küçük bir bahçenin ortasındadır. Türbe etrafında eski mezarlıktan kalma, mezar taşları vardır. Türbenin kare planlı yapısının üzerini dıştan çinko levhalarla kaplı piramidal bir külah örtmektedir....
ŞEYH EYYÜP ZAVİYESİ VE ZAVİYE VAKFI
Şeyh Eyyüp Zaviyesi, Akşehir'in merkezinde günümüzde var olan türbesinin yakınlarında idi. Ne yazık ki bu zaviye binası günümüze kadar gelememiştir. Şeyh Eyyüp Zaviyesinde geceleri ibadet etmek ve ders yapmak için kandiller devamlı...
AKŞEHİR’DE BİR EREN: ŞEYH EYYÜB (YAĞLI DEDE)
Kizılca Mahallesi, Mektep Sokakta etrafı duvarlarla çevrili bir türbede yatan Şeyh Eyyüp kendini iyi yetiştirmiş bir ulu kişidir. Sandukasındaki tarihe göre 759 (1358) tarihinde vefat etmiştir. Halk arasında 'Dede” olarak çağırıldığı...
CUMHURİYET NASIL İLAN EDİLDİ?
Cumhuriyetin ilanını meclismuhabiri olarak izlemiş olan yazar Enver Behnan ŞAHPOLYO o günleri şöyle anlatmaktadır: Cumhuriyetin kurulduğu günlerde bütün gazeteciler ve halk merakta idi. Bir yenilik var… Fakat bu nedir? Bir türlü belli olmuyordu....
HACI İBRAHİM ZAVİYESİ VAKFI’NA AİT GELİRLER
Hacı İbrahim Zaviyesi Vakfı gelirleri en geniş olarak Murat Çelebi Defteri'nde yer almaktadır. 1483'de II. Beyazıt döneminde Murat Çelebi bin Hamza Bey tarafından hazırlanmış olan bu defter günümüzde M. Akif Erdoğru tarafından...

banner168

banner249

banner250

banner252

banner229

banner240

banner216

banner159

banner233

banner248

banner253

İpek Eşarp Burada