banner178
Mehmet KOÇ
Mehmet KOÇ
Yazarın Makaleleri
19 MAYIS 1919 ÖNCESİ AKŞEHİR
1919 yılı öncesinde Osmanlı'nın savaştığı Çanakkale, Yemen, Filistin, Irak gibi Cephelere Anadolu'dan pek çok asker gitmekte ve gelmekteydi. Demiryoluna sahip olan Akşehir'de yoğun bir askeri hareketlilik içindeydi. Tren hattı...
KORKUDAN ÖLEN AKŞEHİR KADISI: AVNİ OSMAN EFENDİ
Divan şairi olan Akşehir kadısı Avni Osman Efendi, Akşehir'de doğmuştu. Asıl adı Osman'dı. Avnî Mahlasını kullandığı için AvnîOsman Efendi olarak tanındı. Akşehir'de büyüyen Osman Efendi, ilk olarak Hoca-zâde Mehmed...
NASREDDİN HOCA’NIN MİRASININ KALDIĞI MESCİT
Hacı Ramazan Şirvani Mescidi, Nasreddin Hoca Medresesi harap olduktan sonra vakıf gelirlerinin bırakıldığı Akşehir'in tarihi mescitlerinden biri idi. Günümüzde bu mescidin Akşehir Çay mahallesindeki Yazıcı Mescidi olduğu söylenmektedir....
AKŞEHİR’İN MEŞHUR SELLERİ
Sultan dağlarının eteğine kurulan Akşehir tarih boyunca yağan yağmurlardan oluşan sellerin etkisinde kalmıştır. 1970'li yıllarda dağın Akşehir'e bakan yüzeyinin ağaçlandırılması ile sellerin önüne geçilmiştir. Sultan Dağlarında...
CEM SULTAN’A AKŞEHİRLİ ZENGİNLER BORÇ VERMİŞTİ
'Talihsiz Şehzade” olarak adlandırılan Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Cem Sultan, Konya Valiliği sırasında Akşehirlilerle iyi ilişkiler kurmuştu. Akşehir'in de bağlı olduğu Karaman Valisi olan Şehzade Mustafa'nın Ağustos...
AKŞEHİR’E ŞEHİTLER GELİNCE AĞLARIM
Nasrettin Hoca Endüstri Meslek Lisesi'nde 2010-2011 öğretim yılının ilk günleriydi. Müdür Yardımcısı olarak bütün sınıfları tek tek geziyor, yeni gelen öğrencilerimizle tanışıyordum. Hızlıca bir sınıfa girdim. Her öğrenciye...
TÜRBE İÇERİSİNDE BİR CENGİZHAN TORUNU: KABULŞAH
Akşehir Nasreddin Hoca Türbesi dış avlusunda bulunan bir mezar başlığının Nasreddin Hoca ile ilgisi yoktu. Bu başlık büyük bir olasılıkla türbe tamiratı sırasında buraya konulmuştur. Başlıkta şu yazılar okunabilmektedir: 'Vefat-ı...
MARUF’TA ŞEYH HACI İBRAHİM VELİ ÇİFTLİĞİNDE YAŞAYANLAR
1466 Yılında Akşehir'e bağlı Maruf (Alanyurt) Köyü 89 haneden oluşan büyük bir köydü. Bu köyün yöneticileri yani vergi toplayanları İvaz Altun ve Ağa Zade idi. Hacı İbrahim Veli Sultan Tekkesinin kurulu olduğu bu köyde birden fazla...
AKŞEHİR KÖY İMAMLARI
Osmanlı Devleti, Akşehir'i ülkesine kattığı yıllarda Akşehir'in bütün köyleri dolaşılarak aile reisleri kayıt altına alındı. 1466 tarihli 'Mufassal Defter”e göre Akşehir köylerinde aile reisi olarak yazılmış köy imamları...
AKŞEHİR İMAMLARI
Osmanlı Devleti, Akşehir'i ülkesine kattığı yıllarda Akşehir'in bütün mahalleleri dolaşılarak aile reisleri kayıt altına alındı. Bu ailelerin verebilecekleri vergi oranları belirlendi. 'Mufassal Defter” olarak tabir edilen...
1466 YILINDA AKŞEHİR’DEKİ EV REİSİ HATUNLAR
Osmanlı Devleti, Akşehir'i ülkesine kattığı yıllarda Akşehir'in bütün mahalleleri dolaşılarak aile reisleri kayıt altına alındı. Bu ailelerin verebilecekleri vergi oranları belirlendi. 'Mufassal Defter” olarak tabir edilen...
DİVAN EDEBİYATI HAYRANI BİR BAŞKAN:HÜSEYİN ŞÜKRÜ ILICAK
1963-1965 Yılları arasında Akşehir Belediye Başkanlığı yapan Hüseyin Şükrü Ilıcak, Akşehir'in alt yapı çalışmalarına büyük önem vermişti. Hukukçuydu, edebiyatçıydı. H. Şükrü Ilıcak, 1909 yılında Akşehir'e bağlı...
1466’DA REİS KASABASININ AİLE REİSLERİ
1466 Tarihli Akşehir Mufassal Defteri kayıtlarına göre; Reis Kasabası sakinleri, Kayseri'den gelen Yörüklerdi. Bu Yörükler, Kösterelü Cemaati'nden idiler. Günümüzde Ilgın'a bağlı Köstere(Göstere) köyü hala varlığını...
1535 YILI VAKIF KAYITLARINDA AKŞEHİR’İN ZENGİN HATUNLARI
Kanuni Sultan Süleyman'ın devrinde yapılan vakıf yazılımında Akşehir'de sahip olduğu mallarını vakfetmiş zengin Akşehirli birçok kadının adlarına rastlamaktayız. Günümüzdeki anlamının aksine o devirde zengin kadınların isimlerinde...
NASREDDİN HOCA EŞEĞE NEDEN TERS BİNERDİ?
Eşek, binek hayvanı, yük veeşyanakli hizmetlerine gayet elverişli,kanaatkar, sabırlı ve tahammüllü bir hayvandır.Ata göre daha ucuz olduğundan dolayı fakir kırsal alanda tercih edilirler.Bir halk adamı olan Nasreddin Hoca'nın da en büyük...
ULUSAL BASINDA AKŞEHİR BELEDİYE ESKİ BAŞKANI DR. RAHMİ ŞİRVANCI
İki dönem Akşehir Belediye Başkanlığı yapan Rahmi Şirvancı 1917 yılında Akşehir'de doğdu. Babası Ahmet ve annesi ise Mükerrem Şirvancı'dır. 1940-1941 yıllarında tıp fakültesini bitirerek doktorluğa başlamıştı. Dr. Rahmi...
MÜZE BİNASINI YAPTIRAN BELEDİYE BAŞKANI: HACI MUSTAFA EFENDİ
Günümüzde Batı Cephesi Karargâh Müzesi olarak kullanılan eski Akşehir Belediye binasını Bostan Bey olarak meşhur olan Akşehir Belediyesi eski başkanlarından Hacı Mustafa Efendi yaptırmıştır. Hacı Mustafa Efendi, Miralay Şemseddin Bey'in...
C. HUART’A GÖRE AKŞEHİR’DEKİ TAŞ MEDRESE
İslâm dünyasının dil, edebiyat, din, siyaset ve sanat tarihine dair incelemelerde bulunup metin neşirleri ve tercümeleri yapan Fransız Cl. Huart, 1891'de— Bursa, Eskişehir, Afyon üzerinden Konya'ya bir seyahate çıkmıştı 13 Mayıs...
TURGUTLULARIN AKŞEHİR’DE TİMUR’A BAŞ KALDIRMASI
Osmanlı Devletini 1402 yılında Ankara'da yenen Emir Timur ordusuyla Anadolu'yu bir baştan bir başa dolaşırken yolu Akşehir'e düştü. İşte bu sırada Turgut oğulları önderliğindeki Türkmenler, Timur'un ordusuna saldırdılar....
YILDIRIM BAYEZİD’İN TİMUR’A NASİHATİ
1402 yılındaki Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilen Yıldırım Bayazid, onunla birlikte bütün Anadolu'yu esir olarak dolaşmıştı. Akşehir'e yaklaştıkları zaman bu durumdan kurtulamayacağını anlayan Yıldırım Bayazid, Timur'a...
FATİH’İN HOCASININ TORUNU AKŞEHİR MEZARLIĞINDA
Fatih'in hocası olan Molla Hüsrev'in torunu Mustafa Efendi, 1591 yılında Akşehir'de ölünce Nasreddin Hoca Mezarlığına defnedildi. Osmanlı bilgini ve müftüsü olan Molla Hüsrev, Fatih Sultan Mehmet'e şehzadeliği zamanında...
AKŞEHİRLİ BÜYÜK DİVAN ŞAİRİ: EZHERİ
İlk divan şairlerinden biri olan Ezheri, Akşehir'de doğmuş ve burada yaşamıştır. Şair Enveri ve Şeyhi ile çağdaştır. Osmanlı Devleti'nin Çelebi Mehmet (1414-1421) ve II. Murat (1421-1451) devirlerinde Akşehir'de yaşayan Ezheri'inin...
AKŞEHİR USULÜ TİRİT VE “DİLSİZ OYUNU” KİMLERDEN KALDI?
Akşehir'e Türkler egemen olunca Türklerle birlikte bazı Acemler yani İranlı aileler Akşehir'e göç edip yerleştiler. Türkçe bilmeyen bu ailelere Akşehirliler tatlar yani dilsizler demekteydi. İşte bu ailelerin bulunduğu mahalle Tatlar...
SARI SALTUK’UN OSMAN BEY’E NASİHATI
Ebülhayr Rumi tarafından 1480 yıllarında derlenen ve kitap haline getirilen Saltukname'de Sarı Saltuk'un Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Bey'e verdiği nasihat altı yerde verilmiştir. Temelde aynı olan bu öğüt çeşitli yörelerdeki...

banner168

banner249

banner250

banner252

banner229

banner240

banner216

banner159

banner233

banner248

banner253

İpek Eşarp Burada