banner178
Mehmet KOÇ
Mehmet KOÇ
Yazarın Makaleleri
DELİLERE AKŞEHİR’DE SON VERİLMİŞTİ
Mecazen "korkusuz, gözü pek, atılgan" anlamında kullanılan deli kelimesi, tarih terimi olarak delice cesaret ve atılganlıklarından dolayı bir askerî zümreyi ifade eder. Kadere iman ve tevekkülün verdiği "yazılan başa gelir" düsturunu prensip...
AVUSTRALYA’DA BASKISI YAPILAN BİR NASREDDİN HOCA KİTABI
Kıbrıslı Yazar Türkay Ilıcak tarafından derlenen 'Nasrettin Hoca ve Anadolu Hikayeleri” kitabının gözde geçirilmiş ikinci baskısı 1999 yılında Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'de basılmıştır. Yazar,...
ÜÇHÖYÜK’E İLK YERLEŞEN TÜRKLER
Akşehir'e bağlı Üçhöyük Köyü, arkeolojik öneme sahip höyükler üzerine kurulmuştur. O dönemdeki adı Ağayid köyü idi. Ağayid köyü bazı kaynaklar ilk olarak D. French tarafından tespit edilen höyüklerden sonra adının Üçhöyük...
EŞREFOĞLU’NUN AKŞEHİR YÖNETİCİSİ: HOCA KAMEREDDİN
Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra bir top gibi devamlı el değiştiren Akşehir yaklaşık 20 yıl boyunca Eşrefoğlu Beyliği'nin egemenliğinde kalmıştır. İşte bu devirde Akşehir yönetenlerden biri de Hoca Kamereddin...
RESSAM YALÇIN GÖKÇEBAĞ’IN AKŞEHİR GÜNLERİ
Ünlü ressam Yalçın Gökçebağ, 1966-1968 yılları arasında Akşehir'de resim öğretmeni olarak çalışmıştır. Akşehir onun sanatının gelişmesine büyük etki yapmıştır. 1944 yılında Denizli'nin Çal ilçesinde doğan Gökçebağ,...
KUZEY AFRİKA’DA İKİ AKŞEHİRLİ GEZGİN ALİM
13. yüzyılın sonlarında Anadolu Selçuklu Devrinde Akşehir'de doğan iki gezgin ilim öğrenmek için Fas, Tunus, Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkelerine gitmiş hatta Endülüs'e (İspanya'ya) geçmiş ve orada eğitim almışlardır. İyi...
OSMANLI FETHETTİĞİNDE ENGİLLİ’DE KİMLER YAŞIYORDU
1466 Tarihli Akşehir Mufassal Defteri kayıtlarına göre; Akşehir'e bağlı Engilli Köyü 6 Mayıs 1466 tarihinde Makedonya'da yer alan Ohri şehrinde oturan Bosna kapıkulu askerleri komutanı Şahin'in mülkü idi. Ohri 1395 yılında...
ESKİ RUMCA BİR NASREDDİN HOCA KİTABI
Kıbrıslı yazar Mustafa Gökçeoğlu tarafından New York baskısı eski Rumca bir Nasreddin Hoca Fıkraları kitabı ortaya çıkarılarak 2013 yılında Türkçe çevirisi ile birlikte yayınlandı. Yazar Gökçeoğlu, Kıbrıs Kadısı Burhanettin Efendi'den...
BALTACI RUSYA’YA GİDERKEN YANINDA AKŞEHİRLİLER VARDI
Rusların düşmanca davranışları üzerine Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa serdarlığında yapılan sefere Akşehirliler de katılmıştı. Bütün Hristiyanların koruyucusu oldu­ğunu ileri süren çar Petro Rus ve Rum halklarının kralı unvanını...
Evliya Çelebi’ye Göre: NASREDDİN HOCA’YA BENZEYEN KİŞİLER
Seyahatname,Evliya Çelebitarafından 17. yüzyılda yazılmış olangezi yazısıkitabıdır. 10cilttenoluşur. Gerçekçi bir gözle izlenen olaylar, yalın ve duru, zaman zaman da fantastik bir anlatım içinde, halkın anlayacağı şekilde yazılmış,...
Evliya Çelebi’ye Göre: NASREDDİN HOCA TİMUR’A SIVAS’IN HESABINI SORUYOR
Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde; Timur'un Sivas'ta yaptığı katliamı anlatırken o zaman sohbet arkadaşı olan Nasreddin Hoca'nın nedenlerini Timur'a sorduğunu belirtiyor. 1400 yılında büyük bir ordu ile Anadolu'ya...
MALAZGİRT’TE ALP ARSLAN’A MÜSLÜMANLARIN YAPTIĞI DUA
Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan komutasındaki ordu ile Malazgirt'te Bizans İmparatoru Romanos kumandasındaki ordu arasında 24 Ağustos 1071 tarihinde yapılan savaşta Müslümanlar büyük bir zafer kazandı ve bu zaferin arkasında Allah'a...
Evliya Çelebi’ye Göre: NASREDDİN HOCA TİMUR HANLA RUS SEFERİNDE
Timur, Altın Orda Devleti yöneticisi Toktamış Han'a karşı sefere giderken yanında götürdüğü ulemadan biri de Molla Nasreddin-i Akşehri idi. Altın Orda bir Türk-Moğol hanlığı idi. Cengiz Han oğlu Cuci Han'ın oğlu olan Orda Han...
Evliya Çelebi’ye Göre: NASREDDİN HOCA VE AKŞEHİR’DEKİ TÜRBESİ
Evliya Çelebi tarafından yazılan Seyahatname'de Nasreddin Hoca ve Akşehir'deki türbesi hakkında şu bilgiler verilmektedir: 'Evvela şehrin kıble tarafı dışındaki mezarlık· içinde din ve dünya uleması, kaf-ı yakin simurgu Mevlana...
1909’DA AKŞEHİR YÖNETİMİ
Osmanlı Devletinin son dönemlerinde Akşehir, Konya sancağına bağlı Konya vilayetine tabi 10 ilçeden biri idi. Akşehir'in Doğanhisar ve Cihanbeyli olarak iki nahiyesi mevcuttu. Akşehir yönetimi ile ilgili bilgi veren 1327(1909) Salnamesidir....
AKŞEHİR’İN TARİHİ CAN SUYU: İBRE ÇEŞMESİ
Sultan Dağları'nın eteğine kurulan Akşehir'e kurulduğu günden beri İbre Çeşmesi, hayatın sürmesi için su vermeye devam ediyor. Akşehir Kızılca Mahallesi, İbre Sokakta bulunan bu çeşmenin ilk yapılış tarihi bilinmiyor. İbre,...
MEŞHUR ÖKESLİ HOCA: HACI ALİ EFENDİ
Değerli alimlerden bir zat olup Akşehir'in Ökes (Yaylabelen) köyünde doğmuştur. Hacı Ali Efendi, İmam Birgivi soyundan ve Konya'nın Sille nahiyesinden olup babası imamlık için Ökes köyüne gelen Ömer Osman'dır. Ökesli Hoca,...
KANUNİ’Yİ ÖVEN BİR ŞİİRDE AKŞEHİR
Kanuni Sultan Süleyman devrinde yaşayan divan şairi İşreti, canını kurtarmak için yazdığı bir övgü şiirinde onun alnını Akşehir'e benzetiyor. İşreti, İstanbul yakınlarındaki Yenihisar'dandı. Asıl adı Mustafa idi. Zamane...
TARIK BUĞRA’NIN HİKÂYELERİNDE “AKŞEHİR”
Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının tanınmış yazarlarından Tarık Buğra, 1969 yılında yayınladığı 'Hikâyeler” adlı eserinde 'Kasabam” dediği Akşehir'i pek çok öyküsünün arka planında kullanmıştır. Bu yazımızda...
1466 YILINDA AKŞEHİR KÖYLERİNDEKİ EV REİSİ HATUNLAR
Osmanlı Devleti, Akşehir'i ülkesine kattığı yıllarda Akşehir'in bütün köyleri dolaşılarak aile reisleri kayıt altına alındı. Bu ailelerin verebilecekleri vergi oranları belirlendi. 'Mufassal Defter” olarak tabir edilen bu...
ÖKES KÖYÜ VE HASAN PAŞA ZAVİYESİ
Akşehir'e bağlı Ökes (Yaylabelen) köyünde 15. yüzyılda dokuz erkeğin olduğu beş aile vardı. Yine bu köyde Hasan Paşa Zaviyesi adlı bir dini kurum bulunmaktaydı. 1466 Tarihli Akşehir Mufassal Defteri kayıtlarına göre: Bu köyde 9 erkek...
NADİR’DE BİR AHİ TEKKESİ: ŞEYH ÇÖREK ZAVİYESİ
Selçuklu Beylerinin sayfiye yeri olan Akşehir'e bağlı Nadir (Atakent) Köyü'nde Şeyh Nûreddin tarafından bir zaviye kurulmuştu. Bu zaviye köyden gelip geçenlere dini ilimleri, İslam ahlakını ve fen ilimlerini öğretmek ve yolcuların...
AKŞEHİRDE YOK OLAN BİR SELÇUKLU ESERİ: ŞEYH MUİNU’D-DİN ZAVİYESİ
Türkiye Selçukluları devrinde Akşehir'de kurulan Şeyh Muinu'd-din Zaviyesinden günümüze birkaç vakıf kaydından başka hiçbir şey kalmamıştır. Anadolu topraklarında Müslümanlığın ve Türklüğün mührü olan bu zaviyeleri bilmemiz...
AKŞEHİRLİ BİR DİVAN ŞAİRİ: MEHMET FEHİM EFENDİ
Mehmet Fehim Efendi, Akşehir'de doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mehmet'tir. Akşehir Müftüsü Fehim Efendi'nin oğludur. Akşehir'de eğitimine başlayan Mehmet Fehim Efendi, ilk eğitimini babasından almıştır....

banner168

banner249

banner250

banner252

banner229

banner240

banner216

banner159

banner233

banner248

banner253

İpek Eşarp Burada