Mehmet KOÇ
Mehmet KOÇ
Yazarın Makaleleri
ESKİ RUMCA BİR NASREDDİN HOCA KİTABI
Kıbrıslı yazar Mustafa Gökçeoğlu tarafından New York baskısı eski Rumca bir Nasreddin Hoca Fıkraları kitabı ortaya çıkarılarak 2013 yılında Türkçe çevirisi ile birlikte yayınlandı. Yazar Gökçeoğlu, Kıbrıs Kadısı Burhanettin Efendi'den...
BALTACI RUSYA’YA GİDERKEN YANINDA AKŞEHİRLİLER VARDI
Rusların düşmanca davranışları üzerine Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa serdarlığında yapılan sefere Akşehirliler de katılmıştı. Bütün Hristiyanların koruyucusu oldu­ğunu ileri süren çar Petro Rus ve Rum halklarının kralı unvanını...
Evliya Çelebi’ye Göre: NASREDDİN HOCA’YA BENZEYEN KİŞİLER
Seyahatname,Evliya Çelebitarafından 17. yüzyılda yazılmış olangezi yazısıkitabıdır. 10cilttenoluşur. Gerçekçi bir gözle izlenen olaylar, yalın ve duru, zaman zaman da fantastik bir anlatım içinde, halkın anlayacağı şekilde yazılmış,...
Evliya Çelebi’ye Göre: NASREDDİN HOCA TİMUR’A SIVAS’IN HESABINI SORUYOR
Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde; Timur'un Sivas'ta yaptığı katliamı anlatırken o zaman sohbet arkadaşı olan Nasreddin Hoca'nın nedenlerini Timur'a sorduğunu belirtiyor. 1400 yılında büyük bir ordu ile Anadolu'ya...
MALAZGİRT’TE ALP ARSLAN’A MÜSLÜMANLARIN YAPTIĞI DUA
Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan komutasındaki ordu ile Malazgirt'te Bizans İmparatoru Romanos kumandasındaki ordu arasında 24 Ağustos 1071 tarihinde yapılan savaşta Müslümanlar büyük bir zafer kazandı ve bu zaferin arkasında Allah'a...
Evliya Çelebi’ye Göre: NASREDDİN HOCA TİMUR HANLA RUS SEFERİNDE
Timur, Altın Orda Devleti yöneticisi Toktamış Han'a karşı sefere giderken yanında götürdüğü ulemadan biri de Molla Nasreddin-i Akşehri idi. Altın Orda bir Türk-Moğol hanlığı idi. Cengiz Han oğlu Cuci Han'ın oğlu olan Orda Han...
Evliya Çelebi’ye Göre: NASREDDİN HOCA VE AKŞEHİR’DEKİ TÜRBESİ
Evliya Çelebi tarafından yazılan Seyahatname'de Nasreddin Hoca ve Akşehir'deki türbesi hakkında şu bilgiler verilmektedir: 'Evvela şehrin kıble tarafı dışındaki mezarlık· içinde din ve dünya uleması, kaf-ı yakin simurgu Mevlana...
1909’DA AKŞEHİR YÖNETİMİ
Osmanlı Devletinin son dönemlerinde Akşehir, Konya sancağına bağlı Konya vilayetine tabi 10 ilçeden biri idi. Akşehir'in Doğanhisar ve Cihanbeyli olarak iki nahiyesi mevcuttu. Akşehir yönetimi ile ilgili bilgi veren 1327(1909) Salnamesidir....
AKŞEHİR’İN TARİHİ CAN SUYU: İBRE ÇEŞMESİ
Sultan Dağları'nın eteğine kurulan Akşehir'e kurulduğu günden beri İbre Çeşmesi, hayatın sürmesi için su vermeye devam ediyor. Akşehir Kızılca Mahallesi, İbre Sokakta bulunan bu çeşmenin ilk yapılış tarihi bilinmiyor. İbre,...
MEŞHUR ÖKESLİ HOCA: HACI ALİ EFENDİ
Değerli alimlerden bir zat olup Akşehir'in Ökes (Yaylabelen) köyünde doğmuştur. Hacı Ali Efendi, İmam Birgivi soyundan ve Konya'nın Sille nahiyesinden olup babası imamlık için Ökes köyüne gelen Ömer Osman'dır. Ökesli Hoca,...
KANUNİ’Yİ ÖVEN BİR ŞİİRDE AKŞEHİR
Kanuni Sultan Süleyman devrinde yaşayan divan şairi İşreti, canını kurtarmak için yazdığı bir övgü şiirinde onun alnını Akşehir'e benzetiyor. İşreti, İstanbul yakınlarındaki Yenihisar'dandı. Asıl adı Mustafa idi. Zamane...
TARIK BUĞRA’NIN HİKÂYELERİNDE “AKŞEHİR”
Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının tanınmış yazarlarından Tarık Buğra, 1969 yılında yayınladığı 'Hikâyeler” adlı eserinde 'Kasabam” dediği Akşehir'i pek çok öyküsünün arka planında kullanmıştır. Bu yazımızda...
1466 YILINDA AKŞEHİR KÖYLERİNDEKİ EV REİSİ HATUNLAR
Osmanlı Devleti, Akşehir'i ülkesine kattığı yıllarda Akşehir'in bütün köyleri dolaşılarak aile reisleri kayıt altına alındı. Bu ailelerin verebilecekleri vergi oranları belirlendi. 'Mufassal Defter” olarak tabir edilen bu...
ÖKES KÖYÜ VE HASAN PAŞA ZAVİYESİ
Akşehir'e bağlı Ökes (Yaylabelen) köyünde 15. yüzyılda dokuz erkeğin olduğu beş aile vardı. Yine bu köyde Hasan Paşa Zaviyesi adlı bir dini kurum bulunmaktaydı. 1466 Tarihli Akşehir Mufassal Defteri kayıtlarına göre: Bu köyde 9 erkek...
NADİR’DE BİR AHİ TEKKESİ: ŞEYH ÇÖREK ZAVİYESİ
Selçuklu Beylerinin sayfiye yeri olan Akşehir'e bağlı Nadir (Atakent) Köyü'nde Şeyh Nûreddin tarafından bir zaviye kurulmuştu. Bu zaviye köyden gelip geçenlere dini ilimleri, İslam ahlakını ve fen ilimlerini öğretmek ve yolcuların...
AKŞEHİRDE YOK OLAN BİR SELÇUKLU ESERİ: ŞEYH MUİNU’D-DİN ZAVİYESİ
Türkiye Selçukluları devrinde Akşehir'de kurulan Şeyh Muinu'd-din Zaviyesinden günümüze birkaç vakıf kaydından başka hiçbir şey kalmamıştır. Anadolu topraklarında Müslümanlığın ve Türklüğün mührü olan bu zaviyeleri bilmemiz...
AKŞEHİRLİ BİR DİVAN ŞAİRİ: MEHMET FEHİM EFENDİ
Mehmet Fehim Efendi, Akşehir'de doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mehmet'tir. Akşehir Müftüsü Fehim Efendi'nin oğludur. Akşehir'de eğitimine başlayan Mehmet Fehim Efendi, ilk eğitimini babasından almıştır....
19 MAYIS 1919 ÖNCESİ AKŞEHİR
1919 yılı öncesinde Osmanlı'nın savaştığı Çanakkale, Yemen, Filistin, Irak gibi Cephelere Anadolu'dan pek çok asker gitmekte ve gelmekteydi. Demiryoluna sahip olan Akşehir'de yoğun bir askeri hareketlilik içindeydi. Tren hattı...
KORKUDAN ÖLEN AKŞEHİR KADISI: AVNİ OSMAN EFENDİ
Divan şairi olan Akşehir kadısı Avni Osman Efendi, Akşehir'de doğmuştu. Asıl adı Osman'dı. Avnî Mahlasını kullandığı için AvnîOsman Efendi olarak tanındı. Akşehir'de büyüyen Osman Efendi, ilk olarak Hoca-zâde Mehmed...
NASREDDİN HOCA’NIN MİRASININ KALDIĞI MESCİT
Hacı Ramazan Şirvani Mescidi, Nasreddin Hoca Medresesi harap olduktan sonra vakıf gelirlerinin bırakıldığı Akşehir'in tarihi mescitlerinden biri idi. Günümüzde bu mescidin Akşehir Çay mahallesindeki Yazıcı Mescidi olduğu söylenmektedir....
AKŞEHİR’İN MEŞHUR SELLERİ
Sultan dağlarının eteğine kurulan Akşehir tarih boyunca yağan yağmurlardan oluşan sellerin etkisinde kalmıştır. 1970'li yıllarda dağın Akşehir'e bakan yüzeyinin ağaçlandırılması ile sellerin önüne geçilmiştir. Sultan Dağlarında...
CEM SULTAN’A AKŞEHİRLİ ZENGİNLER BORÇ VERMİŞTİ
'Talihsiz Şehzade” olarak adlandırılan Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Cem Sultan, Konya Valiliği sırasında Akşehirlilerle iyi ilişkiler kurmuştu. Akşehir'in de bağlı olduğu Karaman Valisi olan Şehzade Mustafa'nın Ağustos...
AKŞEHİR’E ŞEHİTLER GELİNCE AĞLARIM
Nasrettin Hoca Endüstri Meslek Lisesi'nde 2010-2011 öğretim yılının ilk günleriydi. Müdür Yardımcısı olarak bütün sınıfları tek tek geziyor, yeni gelen öğrencilerimizle tanışıyordum. Hızlıca bir sınıfa girdim. Her öğrenciye...
TÜRBE İÇERİSİNDE BİR CENGİZHAN TORUNU: KABULŞAH
Akşehir Nasreddin Hoca Türbesi dış avlusunda bulunan bir mezar başlığının Nasreddin Hoca ile ilgisi yoktu. Bu başlık büyük bir olasılıkla türbe tamiratı sırasında buraya konulmuştur. Başlıkta şu yazılar okunabilmektedir: 'Vefat-ı...

banner168

banner229

banner216

banner159

banner233

banner240