banner178
Mehmet KOÇ
Mehmet KOÇ
Yazarın Makaleleri
HOCA NASİREDDİN’İN TARİHİ YÖNÜ
Prof. Dr. Feridun Nâfiz Uzluk (1902-1974) tarafından Türkçe çevirisi yapılan Paris Bibliotheque Nationale'daki anonim tek nüshası olan Farsça Selçukname, 'Anadolu Selçuklu Devleti Tarihi” adıyla 1952 yılında İstanbul'da basıldı....
HOCA NASİREDDİN’İN ADALETİ
Prof. Dr. Feridun Nâfiz Uzluk (1902-1974) tarafından Türkçe çevirisi yapılan Paris Bibliotheque Nationale'daki anonim tek nüsha Farsça Selçukname, 'Anadolu Selçuklu Devleti Tarihi” adıyla 1952 yılında İstanbul'da basıldı....
HOCA NASIREDDİN’İN BAKARA VE ENFAL SURELERİNİN TEFSİRİ
Paris Bibliotheque Nationale'daki anonim tek nüsha Farsça Selçukname'nin aslının Prof. Dr. Feridun Nâfiz Uzluk (1902-1974) tarafından Türkçe çevirisi olan Tarih-i Ali Selçuk der Anatoli 'Anadolu Selçuklu Devleti Tarihi”, kitabı...
AKŞEHİR’DE BİR SELÇUKLU PRENSESİ: NEVRESTE SULTAN
Türkiye Selçuklu döneminde evlenip Akşehir'e yerleşen Selçuklu prenseslerinden Nevreste Sultan şifalı elleriyle hastaları iyileştiriyordu. Halk tarafından tanınıp sevilmesi sonucunda mezarı bir yatır haline getirilmiş ve ne yazık ki...
BİRİNCİ HAÇLI SEFERİNDE AKŞEHİR
1096'ın sonları ile 1097'in başlarında İtalya, İspanya ve Fransa'daki Frankların harekete geçerek bütün kuvvetleriyle mukaddes Kudüs şehrini Müslümanların elinden kurtarmak üzere Hıristiyanlara yardım amacıyla I. Haçlı...
NASREDDİN HOCA ŞENLİKLERİNDE EŞEK
Akşehir'de yaşayan Nasreddin Hoca binek ve yük taşıma aracı olarak eşekleri kullanmıştır. Hoca eşeğinden ayrı düşünülemez, Nasreddin Hoca adına yapılan şenliklerde de eşek olmazsa olmazlardan biridir.            ...
MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN AKŞEHİR’DEKİ EVİ
Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele'nin başlangıcından ölümüne kadar olan süre içerisinde Akşehir'e 22 kez gelmiş ve bu gelişlerinde toplam 54 gününü Akşehir'de geçirmiştir. Milli mücadele sırasında Akşehir'de...
FİLOZOFU DİNLERKEN AKŞEHİR'İ DÜŞÜNMEK
Halide Edip, 1935 yılında Hindistan gezisi sırasında ülkenin ileri gelen düşünürlerinden Bhulabhai Desai'yi dinlerken onu başta Akşehirli olmak üzere Anadolu insanı ile karşılaştırıyor.            ...
ISPARTA HALICILIĞININ BABASI AKŞEHİRLİ İDİ
19. Yüzyılda tüm Avrupa'ya yayılan Türk halısı çılgınlığı,  halı üretiminin İsparta'da yaygınlaşmasına neden olur. Isparta halıcığının gelişmesinin kahramanı Akşehirli bir Ermeni olan ve Isparta'ya sürgüne...
BİR KÜLTÜR HAREKETİ: AKŞEHİR AKADEMİSİ
Akşehir bir kültür kentidir. Kültür  yüzyılların birikimi ile meydana gelir. Ancak günümüz toplumlarında hoyratça bir tüketim vardır. Bu tüketime dur diyecek ve kültürün gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak kurumlara ihtiyaç...
“ÇARE: AKŞEHİR İL OLMALIDIR”
Kurtuluş Savaşı yıllarında gerçekleşen İkinci Konya İsyanı sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi gizli oturumlarında hararetli konuşmalar yapılmıştır. İsyanı önlemek için alınacak tedbirler arasında Akşehir'in il yapılması...
AKŞEHİR ŞARAPÇILARINA FERMAN
Osmanlı Padişahı II. Selim, Akşehir'de Müslümanlara şarap sattırılmaması, içtirilmemesi ve yasağa uymayıp içki içen ve satanların cezalandırılmaları için bir ferman yayınlamıştı.            ...
AKŞEHİR HAMMAL ALİ MEDRESESİ’NİN HİKÂYESİ
Akşehir'in tapu kayıtları, vakıf defterleri ve diğer tarihi kaynakları araştırıldığında Akşehir Hammal Ali Medresesi'nin şöyle bir öyküsü ortaya çıkıyor:             Hammal...
AKŞEHİR’DEN KIBRIS’A SÜRÜLEN AİLELER
Osmanlı Devleti adanın fethini müteakip adanın iskân ve şenlendirilmesi adına sürgün politikasını tatbik etmiş, Anadolu'nun birçok yerinden olduğu gibi Akşehir sancağından da uygun görülenler adaya gönderilmiştir. Akşehir sancağından...
YÖRÜKLERİ AKŞEHİR’E YERLEŞTİREN YÖNETİCİ: ÖMER PAŞA
Yıllarca şakiler tarafından haraca bağlanan Akşehir'e 1726 yılında itibaren yönetici olarak Ömer Paşa gönderilmişti.             Ömer Paşa, Bozoklu'dur(Yozgatlı). Tokmak Hasan...
1466 YILINDA DOĞANHİSAR’DA KULLANILAN TAKMA ADLAR
Osmanlı Devleti, Akşehir'i ülkesine kattığı yıllarda Akşehir'in bütün köyleri dolaşılarak aile reisleri kayıt altına alındı.  'Mufassal Defter” olarak tabir edilen bu defterlerde biri olan 1466  tarihli de Doğan...
İLK TÜRK YAPIMI NASREDDİN HOCA FİLMİ
Türk kültürünün ve geleneğinin en önemli mizah ustalarından ve bilgelerinden biri olan Nasreddin Hoca ile ilgili ilk Türk filmi 1943 yılında çekilmişti. Eğlence gösterileri şeklinde çekilen 'Nasreddin Hoca Düğünde” filminin bir...
AKŞEHİRLİ ŞAİR BİR MÜDERRİS: AHMET REŞİT EFENDİ
Şiirlerinde Reşid takma adını kullanan Ahmet Reşid Efendi on dokuzuncu yüzyılda Akşehir'de doğdu.              Bazı yazarlar tarafından aynı dönemde yaşayan ve bir ara şeyhülislam...
ÜNLÜ TARİHÇİNİN AKŞEHİR’DE ÖLÜMÜ
Nasrettin Hocanın Şehri Akşehir (Tarihi-Turistik Kılavuz) kitabının yazarı tarihçi İbrahim Hakkı Konyalı, 1984 yılında Akşehir'de vefat etti.             Ünlü tarihçi 30 adet kitabın...
SULTAN IV. MURAT’IN AKŞEHİR’E İLK GELİŞİ
Tarihi kaynaklara göre, Sultan IV Murat ilk olarak Revan ve Tebriz Seferi'ne giderken 23 Nisan 1635 tarihinde Akşehir'e geldi. Safevîlerin, Osmanlı hududunu geçip Osmanlı topraklarına saldırıp yağmalamaları üzerine 18 Mart 1635 tarihinde...
1925’DE AÇILAN AKŞEHİR İMAM HATİP MEKTEBİ
Tevhid-i Tedrisat Kanunun çıkmasından sonra Akşehir'de dinî hizmetlerin ifasıyla görevli memurları yetiştirmek üzere 1925 yılında İmam-hatip Mektebi açılmıştı.             3 Mart...
TİMUR’UN GÖTÜRDÜĞÜ N. HOCA KİTAPLARI ŞİMDİ NEREDE?
28 Nisan 2013 tarihinde PERVASIZ Gazetesinde yazdığım 'Timur N. Hoca Kitaplarını Yaktı mı Yoksa Götürdü mü?” başlıklı makalede: ”Nasreddin Hoca zamanında yazılan fıkra kitaplarının günümüze ulaşmamasının en büyük nedeni...
1583 YILINDA AKŞEHİRDE HÖYÜK YERLEŞİMLERİ
1583 tarihinde III. Murad'ın emriyle yapılan bir tahrirle Akşehir ve çevresindeki höyük üzerindeki yerleşimler belirlenmişti.             Höyük, tarih boyunca türlü nedenlerle yıkılıp...
AKŞEHİRLİ GENÇLERİN CEZAYİR’E GÖNDERİLMESİ İLE ONLARA YAKILAN TÜRKÜ
Anadolu sahasında Türk düğün törenlerinde sıklıkla icrâ edilen türkülerden biri olan 'Cezayir Türküsü” aslında bir ağıttır. Akşehir'de de bu ağıt zamanla değişime uğrayarak oyun havası halini almıştır.            ...

banner262

banner249

banner250

banner252

banner263

banner229

banner266

banner255

banner240

banner216

banner260

banner233

banner248

banner253

banner256

banner259

İpek Eşarp Burada