Mehmet KOÇ
Mehmet KOÇ
Yazarın Makaleleri
ÜNLÜ TARİHÇİNİN AKŞEHİR’DE ÖLÜMÜ
Nasrettin Hocanın Şehri Akşehir (Tarihi-Turistik Kılavuz) kitabının yazarı tarihçi İbrahim Hakkı Konyalı, 1984 yılında Akşehir'de vefat etti.             Ünlü tarihçi 30 adet kitabın...
SULTAN IV. MURAT’IN AKŞEHİR’E İLK GELİŞİ
Tarihi kaynaklara göre, Sultan IV Murat ilk olarak Revan ve Tebriz Seferi'ne giderken 23 Nisan 1635 tarihinde Akşehir'e geldi. Safevîlerin, Osmanlı hududunu geçip Osmanlı topraklarına saldırıp yağmalamaları üzerine 18 Mart 1635 tarihinde...
1925’DE AÇILAN AKŞEHİR İMAM HATİP MEKTEBİ
Tevhid-i Tedrisat Kanunun çıkmasından sonra Akşehir'de dinî hizmetlerin ifasıyla görevli memurları yetiştirmek üzere 1925 yılında İmam-hatip Mektebi açılmıştı.             3 Mart...
TİMUR’UN GÖTÜRDÜĞÜ N. HOCA KİTAPLARI ŞİMDİ NEREDE?
28 Nisan 2013 tarihinde PERVASIZ Gazetesinde yazdığım 'Timur N. Hoca Kitaplarını Yaktı mı Yoksa Götürdü mü?” başlıklı makalede: ”Nasreddin Hoca zamanında yazılan fıkra kitaplarının günümüze ulaşmamasının en büyük nedeni...
1583 YILINDA AKŞEHİRDE HÖYÜK YERLEŞİMLERİ
1583 tarihinde III. Murad'ın emriyle yapılan bir tahrirle Akşehir ve çevresindeki höyük üzerindeki yerleşimler belirlenmişti.             Höyük, tarih boyunca türlü nedenlerle yıkılıp...
AKŞEHİRLİ GENÇLERİN CEZAYİR’E GÖNDERİLMESİ İLE ONLARA YAKILAN TÜRKÜ
Anadolu sahasında Türk düğün törenlerinde sıklıkla icrâ edilen türkülerden biri olan 'Cezayir Türküsü” aslında bir ağıttır. Akşehir'de de bu ağıt zamanla değişime uğrayarak oyun havası halini almıştır.            ...
ÖLEN AKŞEHİR BEYİNİN MALLARININ YAĞMALANMASI
II. Selim zamanında Akşehir Beyi olan Davut Bey ölünce mallarına varisleri ve bazı Kürtler el koydular. Bu durum Osmanlı padişahı II. Selim'in  hoşuna gitmemişti.             Kanuni...
EVLİYA BİR BABANIN OKUMUŞ OĞULLARI
(Seydi Mahmûd Hayran'ın  Oğulları) SEYDİ MEHMET Seydi Mehmet, Akşehir'e büyük bir külliye kuran kutupların kutbu Seyyit Mahmûd Hayran'ın üç oğlunun en büyüğüdür.  Zamanının büyük alimlerinden biri olduğu kayıtlarda...
KANUNİ ZAMANINDA BÜYÜK AKŞEHİR YANGINI
Anadolu'da bütün yolların kesiştiği bir merkezde olan Akşehir tarihte pek çok yangınlarla karşılaşmış ve neredeyse yanıp yıkılarak yok olma ile karşı karşıya kalmıştı. Bu yangınlardan biri de Kanuni Sultan Süleyman zamanında...
II. ABDÜLHAMİD NASREDDİN HOCA FIKRALARINI YASAKLADI MI?
II. Abdülhamid zamanında Osmanlı Devleti'nde her sahada eski yasaklara yeni yasaklar eklenmiş ve cemiyet yapısının, Batı dünyası karşısında ayakta kalabilecek şekilde, bir kuvvet kazanması amaçlanmıştı. Ancak zamanla pek çok alana...
NASREDDİN HOCA’NIN GERÇEK MİRASÇILARI 5- HACI İBRAHİM FAKİH
Hacı İbrahim Fakih, Nasreddin Hoca Vakfı kayıtlarına göre vakfın bir yöneticisidir. Bu alim kişi Nasreddin Hoca Medresesi müderrisi, Akşehir Hacı Ramazan Şirvani Mescidi ve daha sonra Hasanek Köyü Mescidi imamı idi. Hacı İbrahim Fakih hakkında...
NASREDDİN HOCA’NIN GERÇEK MİRASÇILARI 4-HACI NEBİ (HACI PİRİ)
Mevlana Nasreddin Vakfı'na yıllık olarak belirli bir miktar akçe ödeyenlerden biri de Hacı Nebi'idi. Akşehir'de yaşayan Hacı Nebi'nin günümüzde Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik köyü olan Çiftlik köyünde bir...
NASREDDİN HOCA’NIN GERÇEK MİRASÇILARI 3-YAKUP-LENK
Osmanlıların Akşehir'i almasıyla yaptırdığı vakıf kayıtlarında Mevlana Nasreddin Vakfı'na ait arazileri işletenlerden biri olan Yakup, Karamanoğlu döneminde Akşehir'de doğmuştu. Farsça topal, aksak anlamına gelen –Lenk...
NASREDDİN HOCA’NIN GERÇEK MİRASÇILARI 2- MUSAOĞLU
Nasreddin Hoca'nın medrese ve türbesinin vakıf kayıtlarındaki mirasçılarından biri de Musaoğlu'dur. Yaklaşık 1450 ile 1530 yılları arasında Akşehir'de yaşayan Musaoğlu hakkında kaynaklardan edindiğimiz bilgiler şöyledir:...
NASREDDİN HOCA’NIN GERÇEK MİRASÇILARI
1-TUR ALİ (YAR ALİ) Nasreddin Hoca hakkında en sağlam kaynaklardan biri de o devrin vakıf kayıtlarıdır. Nasreddin Hoca'nın medrese ve türbesinin vakıf kayıtlarında mirasçıları olarak beş isim karşımıza çıkmaktadır. Bu isimlerden...
Halide Edip Adıvar’a Göre: BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA AZARİ KÖYÜ KADINLARI
Halide Edib Adıvar (d. 1884 - ö. 9 Ocak 1964), Türk yazar, siyasetçi, akademisyen ve öğretmen idi. Halide Onbaşı olarak da bilinir. Kurtuluş Savaşı sırasında uzun süre Akşehir'de kalmıştı. Balkan Savaşları sonunda öğretmenlikten...
DELİLERE AKŞEHİR’DE SON VERİLMİŞTİ
Mecazen "korkusuz, gözü pek, atılgan" anlamında kullanılan deli kelimesi, tarih terimi olarak delice cesaret ve atılganlıklarından dolayı bir askerî zümreyi ifade eder. Kadere iman ve tevekkülün verdiği "yazılan başa gelir" düsturunu prensip...
AVUSTRALYA’DA BASKISI YAPILAN BİR NASREDDİN HOCA KİTABI
Kıbrıslı Yazar Türkay Ilıcak tarafından derlenen 'Nasrettin Hoca ve Anadolu Hikayeleri” kitabının gözde geçirilmiş ikinci baskısı 1999 yılında Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'de basılmıştır. Yazar,...
ÜÇHÖYÜK’E İLK YERLEŞEN TÜRKLER
Akşehir'e bağlı Üçhöyük Köyü, arkeolojik öneme sahip höyükler üzerine kurulmuştur. O dönemdeki adı Ağayid köyü idi. Ağayid köyü bazı kaynaklar ilk olarak D. French tarafından tespit edilen höyüklerden sonra adının Üçhöyük...
EŞREFOĞLU’NUN AKŞEHİR YÖNETİCİSİ: HOCA KAMEREDDİN
Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra bir top gibi devamlı el değiştiren Akşehir yaklaşık 20 yıl boyunca Eşrefoğlu Beyliği'nin egemenliğinde kalmıştır. İşte bu devirde Akşehir yönetenlerden biri de Hoca Kamereddin...
RESSAM YALÇIN GÖKÇEBAĞ’IN AKŞEHİR GÜNLERİ
Ünlü ressam Yalçın Gökçebağ, 1966-1968 yılları arasında Akşehir'de resim öğretmeni olarak çalışmıştır. Akşehir onun sanatının gelişmesine büyük etki yapmıştır. 1944 yılında Denizli'nin Çal ilçesinde doğan Gökçebağ,...
KUZEY AFRİKA’DA İKİ AKŞEHİRLİ GEZGİN ALİM
13. yüzyılın sonlarında Anadolu Selçuklu Devrinde Akşehir'de doğan iki gezgin ilim öğrenmek için Fas, Tunus, Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkelerine gitmiş hatta Endülüs'e (İspanya'ya) geçmiş ve orada eğitim almışlardır. İyi...
OSMANLI FETHETTİĞİNDE ENGİLLİ’DE KİMLER YAŞIYORDU
1466 Tarihli Akşehir Mufassal Defteri kayıtlarına göre; Akşehir'e bağlı Engilli Köyü 6 Mayıs 1466 tarihinde Makedonya'da yer alan Ohri şehrinde oturan Bosna kapıkulu askerleri komutanı Şahin'in mülkü idi. Ohri 1395 yılında...
ESKİ RUMCA BİR NASREDDİN HOCA KİTABI
Kıbrıslı yazar Mustafa Gökçeoğlu tarafından New York baskısı eski Rumca bir Nasreddin Hoca Fıkraları kitabı ortaya çıkarılarak 2013 yılında Türkçe çevirisi ile birlikte yayınlandı. Yazar Gökçeoğlu, Kıbrıs Kadısı Burhanettin Efendi'den...

banner168

banner229

banner216

banner159

banner233

banner240