Ali GÜLEROĞLU
Ali GÜLEROĞLU
Yazarın Makaleleri
YENİ NESİL YAZARKASA KULLANMA ZORUNLULUĞU 2016 YILINA ERTELENDİ
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti; 2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı dikkate alınarak aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiş olup, 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı: -1 milyon TL'yi...
TAHSİLAT VE ÖDEMELERDEKİ BELGELENDİRME ZORUNLULUĞU 7.000,00 TL’YE İNDİRİLDİ.
Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL'yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat...
2015 YILI ARALIK AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ
23 Aralık Çarşamba - Kasım ayına ait SGK aylık prim ve hizmet belgesini gönderme son günü - Kasım ayı Muhtasar Beyannamesini gönderme son günü 24 Aralık Perşembe - Kasım ayı Katma Değer Vergisi beyannamesini gönderme son günü 28 Aralık...
2015 KASIM AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ
16 Kasım Pazartesi - Geçici vergi beyannamesini gönderme son günü 17 Kasım Salı - Geçici vergiyi ödeme son günü 23 Kasım Pazartesi - Ekim ayı Muhtasar Beyannamesini gönderme son günü - Ekim ayı aylık prim ve hizmet belgesini gönderme son...
2015 EKİM AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ
23 Ekim Cuma - Eylül ayı SGK aylık prim ve hizmet belgesini gönderme son günü - Aylık ve üç aylık Muhtasar Beyannamelerini gönderme son günü 26 Ekim Pazartesi - Eylül ayı Katma Değer Vergisi Beyannamesini gönderme son günü - Muhtasar Vergiyi...
2015 YILI EYLÜL AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ
28 Eylül Pazartesi - Ağustos ayı SGK aylık prim ve hizmet belgesini gönderme son günü - Ağustos ayı muhtasar beyannameyi gönderme son günü -Ağustos ayı Katma Değer Vergisi Beyannamesini gönderme son günü - Muhtasar vergiyi ödeme son günü...
2015 AĞUSTOS AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ
14 Ağustos Cuma - Geçici Vergi Beyannamesini gönderme son günü 17 Ağustos Pazartesi - Geçici Vergiyi ödeme son günü 24 Ağustos Pazartesi -Temmuz ayı SGK aylık prim ve hizmet belgesini gönderme son günü - Temmuz ayı muhtasar Beyannamesini...
2015 TEMMUZ AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ
27 Temmuz Pazartesi - Haziran ayı Katma Değer Vergisi beyannamesini gönderme son günü - Haziran ayı aylık muhtasar beyannameyi gönderme son günü - Haziran ayı 3 aylık muhtasar Beyannameyi gönderme son günü - Haziran ayı SGK aylık prim ve...
MALİ TATİL BAŞLADI
Mali Tatil Yeni TTK' nın yürürlüğe girmesiyle başladı. Mali Tatil, '5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun” 28 Mart 2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe...
2015 HAZİRAN AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ
23 Haziran Salı Mayıs ayı SGK aylık prim ve hizmet belgesini gönderme son günü -Mayıs ayı Muhtasar Beyannamesini gönderme son günü 24 Haziran Çarşamba - Mayıs ayı Katma Değer Vergisi Beyannamesini gönderme son günü 26 Haziran Cuma - Katma...
2015 MAYIS AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ
14 Mayıs Perşembe - Kurumlar ve Gelir Vergisi mükelleflerinin 2015/1. dönem geçici Vergi Beyannamelerini gönderme son günü 18 Mayıs Pazartesi - Geçici Vergiyi ödeme son günü 25 Mayıs Pazartesi -Nisan ayı SGK aylık prim bildirgesini gönderme...
2015 NİSAN AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ
24 Nisan Cuma - Mart ayı SGK aylık prim ve hizmet belgesini gönderme son günü 27 Nisan Pazartesi - Aylık ve üç aylık Muhtasar Beyannameleri gönderme son günü -Mart ayı Katma Değer Vergisi Beyannamesini gönderme son günü -2014 yılına ait...
1 MART MUHASEBECİLER GÜNÜ
1 yıl daha geçti. Yeni bir Muhasebeciler Günü' ne daha eriştik. 3568 sayılı yasanın verdiği yetkiye dayanarak hizmet veren meslek mensuplarının günü olarak kabul edilen Muhasebeciler Günü her yıl 1 Mart' ta kutlanmaktadır. Bizler...
2015 ŞUBAT AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ
16 Şubat Pazartesi - Geçici vergi Beyannamesini gönderme son günü 17 Şubat Salı - Geçici vergiyi ödeme son günü 23 Şubat Pazartesi - Ocak ayı Muhtasar Beyannamesini gönderme son günü - Ocak ayı Aylık SGK prim ve hizmet belgesini gönderme...
2014 ARALIK AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ
23 Aralık Salı - Kasım ayı SGK aylık prim ve hizmet belgesini gönderme son günü Kasım ayı Muhtasar Beyannamesini gönderme son günü 24 Aralık Çarşamba - Kasım ayı Katma Değer Vergisi Beyannamesini gönderme son günü 26 Aralık Cuma - Muhtasar...
2014 EKİM AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ
23 Ekim Perşembe - Eylül ayı SGK aylık prim hizmet belgesini gönderme son günü - Aylık ve üç aylık Muhtasar Beyannameleri gönderme son günü 24 Ekim Cuma - Eylül ayı Katma Değer Vergisi Beyannamelerini gönderme son günü 27 Ekim Pazartesi...
EYLÜL 2014 MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ
23 Eylül Salı - Ağustos ayı Muhtasar beyannamesini gönderme son günü -Ağustos ayı SGK aylık prim ve hizmet belgesinin son günü 24 Eylül Çarşamba - Ağustos ayı katma değer vergisi beyannamesi gönderme son günü 26 Eylül Cuma -Muhtasar...
2014 AĞUSTOS AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ
14 Ağustos Perşembe - 2014/2. dönem geçici vergi beyannamesini gönderme son günü 18 Ağustos Pazartesi - Geçici vergiyi ödeme son günü 25 Ağustos Pazartesi - Temmuz ayı SGK aylık prim ve hizmet belgesini gönderme son günü - Temmuz ayı Muhtasar...
MALİ TATİL BAŞLADI
Mali tatil ile ilgili kanuna göre her yılın Temmuz ayın 1. ve 20. günleri arası mali tatil olarak uygulanacak. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde mali tatilin Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlaması...
2014 MAYIS AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ
14 Mayıs Çarşamba - 2014/1 Dönem Geçici Vergi Beyannamesini gönderme son günü 20 Mayıs Salı- Geçici Vergiyi Ödeme son günü 23 Mayıs Cuma - Nisan ayı Muhtasar Beyannamesini gönderme son günü - Nisan ayı SGK aylık prim ve hizmet belgesini...
2014 NİSAN AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ
24 Nisan Perşembe - Mart ayına ait SGK (SSK) aylık prim ve hizmet belgesini gönderme son günü - Mart ayı Katma Değer Vergisi Beyannamesini gönderme son günü - Aylık ve Üç aylık Muhtasar Beyannameyi gönderme son günü 25 Nisan Cuma - 2013...
2014 MART AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ
24 Mart Pazartesi - Şubat ayı SGK (SSK) aylık hizmet ve prim bildirgesini gönderme son günü - Şubat ayı Muhtasar Beyannamesini gönderme son günü - Şubat ayı Katma Değer Vergisi Beyannamesini gönderme son günü 25 Mart Salı - Gelir vergisi...
1 MART MUHASEBECİLER GÜNÜ
Bir yıl daha geçti. Yeni bir muhasebeciler gününe daha eriştik. 3568 sayılı yasanın verdiği yetkiye dayanarak hizmet veren meslek mensuplarının günü olarak kabul edilen Muhasebeciler günü her yıl 1 Martta kutlanmaktadır. Türkiye'de...
LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİ ARTACAK
6103 sayılı Kanun'un20'nci maddesinde, limited şirketlerin, Türk Ticaret Kanununun yayımı tarihinden (14/2/2011 tarihinde yayımlanmıştır) itibaren üç yıl içinde sermayelerini, 10.000 TL'ye yükseltecekleri, aksi halde bu sürenin...

banner168

banner229

banner216

banner159

banner233

banner240