banner178

Akşehir’de yaşayan Nasreddin Hoca binek ve yük taşıma aracı olarak eşekleri kullanmıştır. Hoca eşeğinden ayrı düşünülemez, Nasreddin Hoca adına yapılan şenliklerde de eşek olmazsa olmazlardan biridir.

            İlk şenliklerden itibaren şenlik başladığı gün Nasreddin Hoca türbesinden çağrılırken temsili Nasreddin Hoca türbeden çıkar, yarenlerin tutuğu eşeğine biner ve Akşehir içerisine hareket ederdi. Bu anda eşeğin üzerinde bulunan bir haybeden Nasreddin Hoca çocuklara şekerler dağıtırdı. Bundan başka şenlik boyunca eşek pek fazla ortalarda gözükmezdi. Ancak son yıllarda 5-10 Temmuz Nasreddin Hoca Şenliklerinde eşeğe daha çok yer verilmiştir.

            Akşehir’de şenlik boyunca belli günlerde eşeklerle ilgili yarışmalar yapılmaktadır. Bunlar Eşeğe Ters Binme Yarışması”, “Eşeğe Düz Binme Yarışması” ve “En güzel Gözlü Eşek Yarışması” dır. 2007 yılı ile 2018 tarihleri arasında şenlik boyunca eşeklerle yapılan yarışmalarla ilgili bilgiler sırası ile aşağıda verilmiştir:

            2007 yılında yapılan 5-10 Temmuz Nasreddin Hoca Şenliklerinde eşek yarışları düzenlendi. İlk olarak; “Eşeğe Ters Binme Yarışması” yapıldı. Yarışmada Mehmet Aslan eşeği ile birinci geldi ve kendisine plaket ve eşeğine de bir çuval saman verildi. Yine eşeği ile sonuncu gelen Mustafa Bişken’e de plaket ve ödül verildi.  “En güzel Gözlü Eşek Yarışmasını” ise Ömür Çopur’un eşeği kazandı.  Bu Yarışmayı Avcılar ve Atıcılar Kulübü düzenledi.

              5-10 Temmuz Uluslararası Akşehir Nasrettin Hoca Şenlikleri kapsamında 2008 yılında Akşehir Belediyesi tarafından ''Eşeğe ters binme ve en güzel gözlü eşek'' yarışması yapıldı. ''Eşeğe ters binme yarışması''nda eşekleriyle Gürcan Demirel birinci, Ali İhsan Öz ikinci, Burak Doğru üçüncü oldu. Birinciye 75, ikinciye 50 ve üçüncüye 25 YTL ödül verildi. ''En Güzel Gözlü Eşek Yarışması''nda ise Mehmet Karakaya'nın sahibi olduğu eşek birinci seçildi.

            Uluslararası 50. Nasreddin Hoca Şenlikleri Kapsamında 'Eşeğe Ters Binme' ve 'En Güzel Gözlü Eşek' Yarışması Düzenledi. 2009 yılındaki bu yarışmaları Akşehir Avcılar ve Atıcılar Derneği düzenledi. 11 eşeğin katıldığı 'Eşeğe Ters Binme Yarışmasını 4 numaralı eşek kazandı. İkinciliği 7 numaralı eşek, üçüncülüğü ise 1 numaralı eşek aldı. En Güzel Gözlü Eşek Yarışması’nda ise birinciliğe 7 numaralı eşek layık görüldü.

             2010 yılında yapılan 51. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Akşehir'de, ''Eşeğe Binme'' ve ''En Güzel Gözlü Eşek'' yarışmaları yapıldı. Avcılar ve Atıcılar İhtisas Federe Spor Derneği tarafından düzenlenen yarışmalarda,  ''Eşeğe Binme'' yarışmasında 6 numaralı Mehmet Karakaya birinci, 5 numaralı Süleyman Karakaya ikinci ve 10 numaralı Deniz Aslan üçüncü oldu. ''En güzel gözlü eşek'' yarışmasında ise, jüri üyeleri tarafından seçilen 10 numaralı Deniz Aslan'ın sahip olduğu eşek birinci seçildi. Birincilere birer plaket ile çeyrek altın, ikinciye 75 lira ve üçüncüye 50 lira para ödülü verildi.

            Temmuz 2011’de düzenlenen 52. Uluslararası Nasreddin Hoca Anma ve Mizah günleri kapsamında, “Eşeğe Binme” ve “En Güzel Gözlü Eşek” yarışmaları yapıldı. Avcılar ve Atıcılar İhtisas Federe Spor Derneği’nce düzenlenen “Eşeğe Binme” yarışmasında eşekleriyle Mehmet Karakaya birinci, Çınar Evren ikinci, Ali İhsan Öz üçüncü oldu. Deniz Aslan’ın eşeği “En Güzel Gözlü Eşek” seçildi. Dereceye girenlere altın ve hediyeler verildi.

            53. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Anma ve Mizah Günleri kapsamında Avcılar ve Atıcılar İhtisas Federe Spor Derneği tarafından düzenlenen "Eşek yarışı" ve "En güzel gözlü eşek" yarışması, 5-10 Temmuz 2012’de yapıldı. Dokuz yarışmacının katıldığı "Eşek Yarışı"  yarışmasında İbrahim Arslan birinci, Deniz Arslan ikinci ve Velican Karakaya üçüncü oldu. "En güzel gözlü eşek" yarışmasında ise jüri üyeleri, Velican Karakaya’nın sahibi olduğu eşeği birinci seçti. Dereceye giren eşek sahiplerine plaket ve çeşitli hediyeler verildi.

            2013 yılında Akşehir Belediyesi tarafından 54’üncüsü düzenlenen “Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Anma ve Mizah Günleri” kapsamında "Eşeğe Binme" ve "En Güzel Gözlü Eşek" yarışmaları yapıldı. Akşehir Avcılar ve Atıcılar İhtisas Federe Spor Derneği ve Akşehir Belediyesi’nce düzenlenen  "Eşeğe Binme" yarışmasına 7 eşek katıldı. Yarışmada İbrahim Arslan’ın bindiği eşek birinci, Hamza Arslan’ınki ikinci, Ali İhsan Öz’ün eşeği ise ise üçüncü oldu. "En Güzel Gözlü Eşek" yarışmasında ise jüri üyeleri, İbrahim Arslan’ın ‘Kadife’ isimli eşeğini birinci seçti. Yarışmalarda dereceye girenlere para ödülü ve plaket verildi.

            7 Temmuz 2014’de Akşehir Belediyesi tarafından 55'incisi düzenlenen "Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Anma ve Mizah Günleri" kapsamında "Eşeğe Binme" ve "En Güzel Gözlü Eşek" yarışmaları yapıldı.   "Eşeğe Binme" yarışmasına 6 eşek katıldı.  Yarışmada eşekleriyle İbrahim Arslan birinci, Mustafa Karakaya ikinci, Ali Arslan ise üçüncü oldu. "En Güzel Gözlü Eşek" yarışmasında ise jüri üyeleri, Mustafa Karakaya'nın 'Kadife' isimli eşeğini birinci seçti. Yarışmalarda dereceye girenlere para ödülü ve plaket verildi.

            56. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Anma ve Mizah Günleri kapsamında 2015 yılı  “Eşeğe Ters Binme” ve “En Güzel Gözlü Eşek” yarışmaları yapıldı. Nasreddin Hoca Av Doğa Sporları Kulübü’nce düzenlenen “Eşeğe Binme” yarışmasında eşekleriyle İbrahim Arslan birinci, Süleyman Kara, ikinci, Ali İhsan Öz ise üçüncü oldu. Birinciye 200, İkinciye 150, üçüncüye 100 TL para ödülü verildi. “En Güzel Gözlü Eşek” yarışmasında ise jüri, Ali Aslan’ın eşeğini birinci seçti. Ali Aslan’a 200 TL para verildi.

            57. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında, Eşeğe Düz Binme, Eşeğe Ters Binme ve En Güzel Gözlü Eşek yarışmaları 9 Temmuz 2016 tarihinde yapıldı. Eşeğe Düz Binme yarışında Mustafa Karakaya’nın eşeği birinci oldu. Eşeğe Ters Binme yarışmasında ise İbrahim Arslan’ın eşeği tüm eşekleri geçerek birinci oldu. Yarışmada Ömer Çetin’in 9 numaralı eşeği, en güzel gözlü eşek seçildi. Yarışmalarda dereceye giren eşek sahiplerine para ödülü ve plaketleri, verildi.

             2017 yılında 58. Uluslararası Akşehir Nasreddin Şenliği kapsamında Konya’nın Akşehir ilçesinde, ‘Eşeğe Düz Binme’, ‘Eşeğe Ters Binme’ ve ‘En Güzel Gözlü Eşek’ yarışmaları yapıldı. Akşehir Belediyesi ve Akşehir Nasreddin Hoca Av Doğa Spor Kulübünce Nasreddin Hoca Stadyumunda gerçekleştirilen yarışmalarda ilk olarak eşeğe düz binme yarışı yapıldı.19 eşeğin katıldığı Eşeğe düz binme yarışında Mevlüt Vanlı’nın eşeği tüm eşekleri geçerek farklı bir şekilde birinci oldu. 10 numaralı eşekle Mustafa Karakaya ikinci, 14 numaralı eşekle Samet Taştan üçüncü oldu. Eşeğe ters binme yarışında ise 14 numaralı eşekle Samet Taştan’ın eşeği tüm eşekleri geçerek birinci oldu. Yarışmada son olarak en güzel gözlü eşek seçildi. Hakkı Karakiraz’ın 3 numaralı eşeği en güzel gözlü eşek seçildi. Yarışmalarda dereceye giren eşek sahiplerine para ödülü ve plaketleri verildi.

            Akşehir Belediyesi ve Akşehir Nasreddin Hoca Av Doğa Spor Kulübünce 59. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında ‘Eşeğe Düz Binme’, ‘Eşeğe Ters Binme’ ve ‘En Güzel Gözlü Eşek’ yarışmaları yapıldı. Eşeğe düz binme yarışında Mevlüt Vanlı’nın 4 numaralı eşeği tüm eşekleri geçerek birinci oldu. Eşeğe ters binme yarışında ise, 4 numaralı eşekle Mevlüt Vanlı’nın eşeği birinci oldu. Yarışmada son olarak en güzel gözlü eşek seçildi. Büşra Karakaya’nın 12 numaralı eşeği en güzel gözlü eşek seçildi. Yarışmalarda dereceye giren eşek sahiplerine para ödülü verildi.

             5-10 Temmuz Nasreddin Hoca Şenlikleri’nde yapılan eşek yarışlarına son yıllarda Akşehir ve köylerinde eşek sayısının azalması nedeniyle az sayıda ve hep aynı eşekler katılmaktadır. Belki de birkaç yıl sonra yarıştıracak eşek bulunamayacaktır.  Gerekli önlemler alınmalıdır.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
Saadettin 2018-09-18 16:07:47

Babamın eşeğini göndereyim.

banner262

banner249

banner250

banner252

banner263

banner229

banner266

banner255

banner240

banner216

banner260

banner233

banner248

banner253

banner256

banner259

İpek Eşarp Burada