banner178

Mali Tatil Yeni TTK’ nın yürürlüğe girmesiyle başladı. Mali Tatil, “5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun” 28 Mart 2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

            Bu kanuna göre; her yılın Temmuz ayının 1. ve 20.(20’ si dahil) günleri arası “Mali Tatil” olarak uygulanacak. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, Mali Tatil’in, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlaması hükme bağlanmıştır. İşte bu nedenledir ki, “Mali Tatil”

1 Temmuz 2017 günü başlayacaktır.

            Mali Tatil olmasından dolayı Vergi Beyannameleri ve SGK Bildirgeleri’ ne ilişkin bilgiler şöyledir.

Vergi Dairesi tarafından yapılan incelemeler sonucu uygulanan vergilerin vadesi Mali Tatil’ e rastlayan Vergi Resim ve Harçlar ile Vergi Cezaları ve Gecikme Faizlerinin ödeme süresi

İnceleme sonucu hesaplanan vergilere ve kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler,

Vergi usul kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken Muhasebe Kayıt Süreleri, Bildirim Süreleri ve Vergi ile ilgili işlemlere ilişkin Dava Açma Süreleri Mali Tatil süresince işlemez. Belirtilen süreler Mali Tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.

Aramalı incelemeler hariç olmak üzere Mali Tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez. Mükellefin işyerinde incelemeye başlanamaz.

Tatil süresince Vergi ve Ceza İhbarnameleri ile Mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç bilgi isteme talepleri mükelleflere, Vergi ve Ceza Sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre Mali Tatil’ in son gününden itibaren işlemeye başlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 VE İZLEYEN YILLAR İÇİN HAZİRAN DÖNEMİNE AİT BEYANLARLA İLGİLİ

 

MALİ TATİL SÜRELERİ

Vergi ve Bildirimin

Verilme Süreleri

Ödeme Süreleri

 

 

Türü

(Temmuz Ayında)

Katma Değer Vergisi Beyannamesi

25 Temmuz (Son Gün)

26 Temmuz (Son Gün)

Muhtasar Beyannamesi

25 Temmuz (Son Gün)

26 Temmuz (Son Gün)

Aylık SGK Bildirgesi

25 Temmuz (Son Gün)

31 Temmuz (Son Gün)

SGK  İş Yeri  Bildirgesi  (Mali Tatilde Açılan İşyerleri İçin)

Mali Tatilin Bitiminden İtibaren 5 Gün içinde Verilebilir

 

(Son Gün 25 Temmuz)

SGK İşe Giriş Bildirgesi (Mali Tatilde İşe Girenler İçin)

Mali Tatilin Bitiminden İtibaren 5 Gün içinde Verilebilir 

 

(Son Gün 25 Temmuz)

SGK  İşten Çıkış Bildirgesi (Mali Tatilde İşten Çıkanlar  İçin)

Mali Tatilin Bitiminden İtibaren 5 Gün içinde Verilebilir 

 

(Son Gün 25 Temmuz)

Ba Formu

31 Temmuz (Son Gün)

Bs Formu

31 Temmuz (Son Gün)

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner262

banner249

banner250

banner252

banner263

banner229

banner266

banner255

banner240

banner216

banner260

banner233

banner248

banner253

banner256

banner259

İpek Eşarp Burada