banner178

ŞEKER’DE KOTA RANTÇILIĞINA SON !

24 Aralık 2017 Tarih ve 30280 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Şeker Kurumunun kapatılarak tüm görevlerinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına devredildi

ŞEKER’DE KOTA RANTÇILIĞINA SON !

24 Aralık 2017 Tarih ve 30280 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Şeker Kurumunun kapatılarak tüm görevlerinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına devredildi

19 Ocak 2018 Cuma 00:33
919 Okunma
ŞEKER’DE KOTA RANTÇILIĞINA SON !
banner155

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı şeker üretiminde ve arzında istikrarı sağlamak üzere 2017-2018 pazarlama yılına ait şeker kotasını 2 milyon 670 bin ton olarak tespit ederek, şeker üreten şirketlere tahsisini yaptı.

4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi “a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,”, 4634 sayılı Kanunun İkinci Bölüm başlığı “Bakanlığın Görev ve Yetkileri ile Şeker Ticareti” şeklinde değiştirilmiş ve aynı Kanuna 3 üncü maddesinden önce gelmek üzere bir madde eklendi ayrıca aynı fıkranın (b), (c) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırıldı.

Bundan böyle;

a) Kotaların tespiti, iptal ve transferleri hakkında kararlar alır ve uygular.

b) Depolama primi, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile benzeri giderler için kullanılmak üzere, faaliyetteki şirketlerin cari pazarlama yılına ait, yeni kurulan şirketlerin ise ilk pazarlama yılına ait A kotaları karşılığı şeker miktarının ilgili pazarlama yılı başındaki fabrika satış fiyatı üzerinden hesaplanacak tutarın binde beşini aşmamak üzere katılım paylarını belirler, bu konuda karar alır ve uygular.

c) Şeker için depolama kesintisinin yapılıp yapılmaması, prim ödenip ödenmemesi hususunda karar alır ve uygular. Yurtiçi üretim ve pazar işleyişlerinde bu Kanunun amaçlarına uygun olarak düzenleme yapmaya, depolama kesintisini almaya, depolama prim miktarlarını tayin, sarf ve mahsuba ilişkin kararlar alır.

d) İç fiyat, arz-talep dengesi ve spekülatif etkileri dikkate alarak şeker ticaretine ilişkin kuralları belirler ve şeker dış ticaretine ilişkin görüşlerini Ekonomi Bakanlığına bildirir.

e) Bu Kanunda öngörülen idari para cezalarını uygular.

f) Sektörle ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yönlendirerek organizasyon sağlar ve gerekli olduğu hallerde kaynak tahsis eder.

g) Şirket ve bünyesindeki fabrikalarda görevleri ile ilgili konularda araştırma ve denetimde bulunabilir.

h) Bu Kanunun amaçlarına uygun olarak sektörle ilgili diğer hususlarda kararlar alır ve uygular.

Birinci fıkranın (b) bendi uyarınca belirlenen katılım payının onikide biri, her yılın Eylül ayından başlamak ve takip eden takvim yılının Ağustos ayında tamamlanmak üzere, her ay sonunu takip eden yedi işgünü içinde genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere bağlı bulunulan vergi dairesine yatırılır.

Bakanlık, bu Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirirken gerekli gördüğü her türlü bilgiyi kamu kurum ve kuruluşları ile piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan ve satan gerçek ve tüzel kişilerle bunların her türlü birliklerinden isteyebilir. Bakanlık tarafından istenilen bilgiler tam ve doğru olarak talep edilen süre dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Bakanlığa verilir.”

Artık çiftçilerin hangi ürünleri ekeceğine hangi bölgede hangi ürüne teşvik verileceğine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı karar verecek. Şeker üreten fabrikalar çiftçilerle direkt üretim sözleşmesi yapacaklarından dolayı da Kota Rantçılığı da sona erecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri hakkaniyet doğrultusunda çalışırlarsa ‘Kota Satışı Devri’ de yasaklanmış olacak. Kaçak ekim yaparak başkası üzerinden pancar satışı devri de sona eriyor. Türkiye’de yıllardır bu yolla kendisine haksız gelir kazancı elde edenlerin de önüne geçilmiş oluyor.

Son Güncelleme: 18.01.2018 22:34
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner262

banner249

banner250

banner252

banner263

banner229

banner255

banner240

banner216

banner260

banner233

banner248

banner253

banner256

banner259

İpek Eşarp Burada