banner178

MADDE 9 – 2709 sayılı Kanunun 105 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“E. Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu   

MADDE 105 – Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir.

Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır, dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Kurulda görüşülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan yargılaması üç ay içinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır.

Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı, seçim kararı alamaz.

Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanının görevi sona erer.

Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanır.”

BU DÜZENLEME İLE;

*Cumhurbaşkanı’nın işleyebileceği suçlar ile ilgili olarak “ kişisel suçları” ile “Görev suçları” arasında bir ayrım ortadan kaldırılmıştır.Cumhurbaşkanı’na Cumhurbaşkanı görevi ile ilgili olmayan suç isnatları yöneltilmesi söz konusu olduğunda dahi (örneğin; ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan trafik kazasına sebep olmak, her hangi bir kişiye hakaret ve tehdit etmek vb. gibi) adete “vatana ihanet” suçlamasına eşdeğer  usulü işlemlere  tabi tutulmaktadır.

*Cumhurbaşkanı hakkında bir suç işlediği iddiası ile soruşturma açılabilmesi ve yüce divanda yargılanmasının yolunun açılabilmesi için;

a) TBMM’deki üyelerinin salt çoğunluğu ile (301 oy ile) soruşturma açılması yönünde bir önerge vererek istemde bulunulması,

b)  Verilen önergenin  görüşülmesi sonrasında  yapılan gizli oylamada 361 üyenin           (  beşte üçünün) “soruşturma açılması yönünde oy kullanması,

c) Kurulacak komisyonun sunduğu raporun görüşülmesinden sonra yapılan oylamada  401  üyenin Cumhurbaşkanının yargılanmak üzere Yüce Divana sevk edilmesi yönünde oy kullanması ile, Cumhurbaşkanı’nın yargılanmasına başlanabilecektir.

 

*Hakkında Cezai soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı (361 o ile verilen karar),seçim kararı alamayacaktır. Ancak  301 oyla soruşturma açılması için önerge verildiği aşamada seçim kararı alabilecektir. Önergenin verildiği henüz görüşmenin başlamadığı süreçte, Cumhurbaşkanı kendisi için böyle bir riskin olduğunu, TBMM soruşturma ve Yüce Divan’a sevk kararını alacağını hissettiği anda , “yargılanmaktansa seçimlere gideyim,bakalım seçimden ne sonuç çıkacak. Ben’de ,TBMM’de seçime gitsin diyerek,” seçimlerinin yenilenmesi kararını alması mümkündür.

 

Bu düzenleme iyi olmuş,Cumhurbaşkanı’na yöneltilecek  kişisel suçları nedeniyle de olsa görevsel suçları nedeniyle de olsa yargılanma tehdidi altında olması Cumhurbaşkanının çalışmalarını olumsuz etkiler diyor isen EVET demelisin ,Cumhurbaşkanı’na yöneltilecek suçlamaların kişisel suçlamalar ve görevsel suçlamalar yönüyle ayrı değerlendirilmesi iyi olurdu, TBMM’NE Cumhurbaşkanlığı hakkında cezai işlem başlatılması için 301 üyenin imzası ile başvuru yapılmasından sonra bu rakam küçümsenmeyecek bir rakamdır,görüşmeler sonuçlanana kadar Cumhurbaşkanının TBMM seçimlerinin yenilenmesi kararı vermesi doğru değildir diyebiliyor isen HAYIR  demelisin.

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner262

banner249

banner250

banner252

banner263

banner229

banner255

banner240

banner216

banner260

banner233

banner248

banner253

banner256

banner259

İpek Eşarp Burada