banner178

6- Değişikliğin 6.maddesi ile 2709 sayılı Anayasa’mızın 98 inci maddesinin  “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları” madde kenar başlığı kaldırılmakta ve madde yeniden düzenlenmektedir.Maddenin yeni şekli;

  MADDE 98 – Türkiye Büyük Millet Meclisi; Meclis araştırması, genel görüşme, Meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanır.

Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibarettir.

Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir.

Meclis soruşturması, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında 106 ncı maddenin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları uyarınca yapılan soruşturmadan ibarettir.

Yazılı soru, yazılı olarak en geç onbeş gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir.

Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usulleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir.”

 

BU DÜZENLEMEYE GÖRE;

 

            Yeni düzenlemeye göre Türkiye Büyük Millet Meclisi; Meclis araştırması,genel görüşme,Meclis Soruşturması ve Yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanacaktır.(önceki yasada bulunan Gensoru sözcüğü çıkarılmıştır) Madde, bu denetim ve bilgi edinmenin nasıl ve hangi konularda yapılacağını da düzenlemektedir.

 

*Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerine (milletvekillerine) soru sorma yetkisinin tanınmasının amacı,yürütmenin etkin kanadı olan Başbakan ve Bakanlar Kurulundan bilgi isteme olağanın yaratılmasıdır.

            Halk oylamasına sunduğumuz bu  Anayasa Değişikliği Kanununda getirilen kapsamlı değişikliklerle  Başbakanlık makamı kaldırılmakta ve günümüzde bakanlıklarca yürütülen birçok yürütme işlemi tek başına  Cumhurbaşkanınca kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile  çok geniş bir alanda yürütme ve yasama ile ilgili işlemler yapacaktır.Yani yürütmenin en etkin mevkisinde Cumhurbaşkanı olacaktır.Bu durumda asıl bilgiler Cumhurbaşkanında olacağından,bilgilerin Cumhurbaşkanından alınması  gerekir iken, soruların muhatabı Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Bakanlar olacaktır.Cumhurbaşkanı yardımcılarının ve Bakanların bizzat kendisinin yapmadığı (doğrudan muhatabı olmadığı bir işlem yada eylemin)bir yürütme  ve yasama işleminin cevabını vermesi  kendisinden nasıl beklenir?

*Maddenin getirdiği değişikliklerden birisi de sözlü soru yönteminin kaldırılmasıdır.Bu Anayasa değişikliğinin getirdiği bir sonuçtur.Zira Cumhurbaşkanınca atanan Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Bakanlar artık 5 yıldan 5 yıla Türkiye Büyük Millet Meclisine gelecek ve göreve başlaması için yapması gereken yemin metnini okuyup gidecektir. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar Meclise gelmeyeceği için milletvekillerinin sözlü sorularına muhatap olmayacaklar, ancak kendilerine sorulan yazılı sorulara yine yazılı olarak cevap vereceklerdir. Cevap vermesi için TBMM gelmesine gerek olmayacaktır.

            *Madde metni içine  özünde bir ceza soruşturması usulü olan meclis soruşturması ayrı bir fıkra olarak düzenlenmiş (mevcut Anayasa’mızda 100.üncü madde altında ayrı bir başlık halinde düzenlenmişti) ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları ile Bakanlar hakkında meclis soruşturmasının yolu açılmıştır. Cumhurbaşkanı yardımcıları ile Bakanların hakkında suç işledikleri iddiası ile soruşturmanın başlatılabilmesinin usulleri de Anayasamızın 106 maddesinde yapılan değişiklikler içinde düzenlenmiştir.

            *Bu madde ve 18 madde ile yapılan en önemli değişiklik mevcut Anayasamızın 99’uncu ve 110  maddelerinde bulunan Güven oyu müessesinin kaldırılmasıdır.

            Mevcut Anayasamıza göre (madde:110) secimler sonucu oluşan meclis aritmetiği ve yerleşmiş teamüllere göre Cumhurbaşkanımız, Meclis içinden yada meclis dışından milletvekili seçilme yeterliliğe sahip bir kişiyi hükümet kurma çalışmalarını yürütmekle görevlendiriyor.Hükümet kurmakla görevlendirilen bu kişi, Bakanlar Kurulunu oluşturuyor.Oluşturduğu kabineyi Cumhurbaşkanı’nın onayına sunuyor.Cumhurbaşkanı listeyi onayladığında ve Resmi gazete de yayımlandığında hükümet çalışmaya başlıyor ve hükümet programını hazırlıyor.Hazırlanan bu program TBMM’nin onayına sunuluyor.Şayet program TBMM salt çoğunluğu ile kabul edilir ise hükümet güvenoyu almış oluyor.Biz buna göreve başlar iken güven oyu diyoruz.

            Başbakan ve Bakanlar kurulu  görevlerini yaptıkları sırada ,ülke yönetimi ile ilgili  önemli siyasi  kararlar alır iken,önemli uygulamalarda bulunur iken arkasında meclis desteğinin olup olmadığını görmek için de Başbakan ,kendisi ve kabinesi için meclisten güven oyu talebinde bulunabilir yada TBMM , Başbakan yada Bakanların çalışmalarını beğenmez,Başbakan veya bakanlar hakkında güvensizlik oyu talebinde bulunur. Biz buna görev  esnasındaki  güvenoyu diyoruz.(Anayasa md:111)

            Anayasamızda yapılmak istenen değişiklik ile ,seçimler sonucu seçimi kazanan Cumhurbaşkanı, yeteri kadar Cumhurbaşkanı yardımcısını ve Bakanı ( Bakanlıkların kurulması,kaldırılması,görevleri ve yetkileri,teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenir md:106/1,106/son)  Atayacaktır. Atadığı Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Bakanlar TBMM’den güvenoyu istemeyecektir. Sadece TBMM gidip yemin edecektir. Bu şekilde oluşturulan hükümet  beş yıl boyunca meclis tarafından güven oylaması yolu ile denetlenemeyecektir. Çalışması beğenilmeyen Cumhurbaşkanı yardımcısı yada bakan hakkında meclisin yapabileceği hiçbir denetim yoktur.Sadece işleyeceği suçlar yönünden cezai sorumluluğuna gidilebilecektir.

            Ben seçimlerde Cumhurbaşkanımı seçeyim, Cumhurbaşkanım  yardımcılarını ve bakanlarını seçsin, güven oyu gibi bir sorunları olmasın ,hemen hükümet kurulsun diledikleri gibi çalışsınlar ben 5 yıldan 5 yıla hükümetin çalışıp çalışmadığı konusunda söz söyleyeyim diyor isen EVET demelisin, yok,benim seçtiğim milletvekillerim hükümetin çalışmasını her an denetlesin, hükümet her an hesap verebilsin diyor ise HAYIR  demelisin

           

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner262

banner249

banner250

banner252

banner263

banner229

banner255

banner240

banner216

banner260

banner233

banner248

banner253

banner256

banner259

İpek Eşarp Burada