banner178

4- Değişikliğin 4.maddesi ile 2709 sayılı Anayasa’mızın 77 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekliyle değiştirilmiştir.

 

C.Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi:

 

 Madde 77- Türkiye Büyük millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda aynı günde yapılır.

Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birinci oylamada  gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde 101 inci maddedeki usule göre ikinci oylama yapılır.

            Bu düzenleme ile  artık milletvekili seçimlerinin yenilenme süresi  4 yılda bir değil, Beş yılda bir  olacaktır ve milletvekili seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile aynı günde yapılacaktır. Milletvekili seçimlerinin 4 yada 5 yılda bir yenilenmesinin ülkeler açısından ve ülkemiz açısından çok çok bir önemi olduğu düşünülemez.Seçilmişlerin, seçilenlere çok sık hesap vermesi istenilse de , toplumların sosyal,ekonomik ve kültürel yapılarının çok hızlı değişmediği,konjoktürün çok hızlı değişmediği bir  ortamda bir yılın çok önemli olduğunu düşünmüyorum.

            Milletvekili seçimi ile Cumhurbaşkanlığının seçiminin aynı günde yapılmış olması,seçimin yapıldığı dönemdeki seçmen tercihlerine göre Cumhurbaşkanının ve TBMM çoğunluğunun aynı siyasi partiden olmasını sağlayacağı,bununda yürütme ile yasamanın uyumunu arttıracağı savunulabilir.Seçimlerde   mecliste çoğunluğu sağlayan,kazanan bir partinin adayı yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı seçilemeyebilir.Örneğin 2-3 parti bir ortak isim  üzerinde anlaşıp Cumhurbaşkanı adayı çıkarabilir ve gösterdikleri  bu aday Cumhurbaşkanı Seçilebilir. Gösterdikleri  adayın Cumhurbaşkanı seçilmesini sağlayan bu partilerin kendileri seçimlerde aynı başarıyı gösteremeyip  mecliste daha az sayıda milletvekili ile temsil edilebilirler.Bu durumda yürütme ile yasama arasında sıkıntı doğabilir mi, olamaz değil,olabilir.

  Seçimin birlikte yapılmasına getirilen eleştirilerden biriside denge  sisteminin olmayacağıdır. Farklı zamanlarda yapılacak seçimler ile seçmen dilediğinde parlemantoya yada cumhurbaşkanına ayar verebilir,ikaz edebilir.Örneğin Cumhurbaşkanının partisine verilen oy oranını azaltarak Cumhurbaşkanına 2 bak uygulamalarını uygun görmüyorum,kendine bir çeki düzen ver” ikazında bulunabilir. 

            Bu düzenlemenin mutlaka yapılması gerektiğine inanıyor isen EVET demelisin,bu düzenleme çok yeni bir şey getirmiyor,olsa da olur olmasa da olur ,ne gereği vardı? Diyorsan HAYIR demelisin.

 

 

 

 

 

 

5- Değişikliğin 5.maddesi ile  2709 sayılı Anayasa’mızın Türkiye Büyük Millet Meclisinin Görev ve Yetkilerini düzenleyen  87  inci maddesi  değiştirilmiştir.

  “MADDE 87 – Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.”

 

            Yapılan değişiklik ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin, “Bakanlar Kurulunu denetlemek” yetkisi ve Bakanlar Kuruluna belli konularda Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi verme yetkisi kaldırılmaktadır.

            TBMM’nin Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi vermesinin kaldırılması, Anayasa Değişikliği yasasının kendisi içindeki  uyumu sağlayan bir değişikliktir. Çünkü  Halk oylamasına konu ettiğimiz bu Anayasa Değişikliği Kanunun 8 maddesi ile  mevcut Anayasamızın  104 maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanının  Görev ve Yetkileri yeniden belirlenmiş ve Cumhurbaşkanına “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” çıkarma yetkisi verilmektedir. Cumhurbaşkanımız  yeniden düzenlenen bu 104 maddeye göre ,bu günkü uygulamada KHK olarak ifade ettiğimiz düzenlemedeki fonksiyonlara sahip olan  “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” çıkaracaktır. Artık kararname çıkarma yetkisi Bakanlar Kurulunda değil,Cumhurbaşkanımızda olacaktır ve adı da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi olacaktır.

            Ancak TBMM nin Bakanlar Kurulunu denetleme yetkisinin elinden alınması  ile artık yasama organı olan meclis,yürütme organı  üzerindeki Anayasal araçları kullanmak yoluyla denetim yapma imkanı olmayacaktır.     Örneğin seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı tarafından atanacak olan Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar TBMM den güven oyu almayacak sadece TBMM gelip yemin edecekler, “Cumhurbaşkanı yardımcıları  ve bakanlar,Cumhurbaşkanına karşı sorumludur” (Anayasamızın yeni şekli madde:106/5 fıkra) şeklindeki yeni düzenlemeye göre de sadece Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacaklardır. TBMM ,çalışmalarını beğenmediği bir  yada birkaç bakan hakkında Gensoru vererek bakanlıktan ayrılmasını sağlayamayacaktır.Bakanlıkların hazırladığı bütçeleri kabul etmeyerek Bakanları denetleyemeyecektir.Bakanlar sadece Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak, Bakanlar ile milletvekilleri arasındaki etkileşim,bağ giderek kopacaktır.

            Bu değişiklikler Bakanlar Kurulunun Çalışmasını hızlandırır,ülkem için daha iyi olur diyorsan EVET demelisin, Meclisin Bakanlar Kurulu   üzerindeki denetiminin kalkması, seçtiğim milletvekilleri aracılığı ile bakanlara ulaşmama,ihtiyaçlarımın giderilmesine engel oldu,artık Bakanlarımızın yanına yaklaşamayız diyorsan HAYIR demelisin.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner262

banner249

banner250

banner252

banner263

banner229

banner255

banner240

banner216

banner260

banner233

banner248

banner253

banner256

banner259

İpek Eşarp Burada