banner178

3- Değişikliğin 3.maddesi ile 2709 sayılı Anayasa’mızın 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yirmibeş” ibaresi “onsekiz” şeklinde,ikinci fıkrasında yer alan “yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar” ibaresi “askerlikle ilişiği olanlar” şeklinde değiştirilmiştir.

             Bu düzenleme “siyasete gençlerin önünün açılması” gerekçesi ile yapılmıştır. Türkiye’de uzun zamandır  tartışmalara konu olan seçilme yaşı konusunda bir düzenleme yapılmakta ve seçilme yaşının  onsekize indirildiği görülmektedir.

            Demokratik,Çağdaş Hukuk Devletlerinde katılımın önündeki engellerin kaldırılması bu anlamda seçilme yaşının mümkün olduğunca düşürülmesi esastır.

            4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre;

*Erginlik onsekiz yaşının doldurulması ile başlar.(madde:11)

*Ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyeti vardır.(madde:10)

*Fiil ehliyetine sahip olan kimse,kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına girebilir(madde:8)

            5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre de 12 yaşını doldurmuş olan kişinin özel durumlar dışında  cezai sorumluluğu başlar (madde:31)

            On sekiz yaşını doldurmuş olan bir kişinin , hiçbir kişiden izin almaksızın her türlü hukuki işlemi yapabileceği ve işlemiş olduğu suçlar nedeniyle yargılanıp cezalandırılabileceği bir durumda  seçilme hakkının olmaması düşünülemez.

            Ancak bu düzenlemenin uygulanabilir olup olmadığı tartışılabilir. Şöyle ki;

Yürürlükte olan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanuna göre;

*mecburi ilk öğretim çağı 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsamakta olup,çocuğun 5 yaşını bitirdiği Eylül ayının sonunda başlayıp,13 yaşını bitirdiği 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda bitecektir.(Madde:22)

* Yine  1739 sayılı yasada yapılan  30.03.2012 tarih,  6287 sayılı yasa ile ,4+4+4 şeklinde olmak üzere toplam 12 yıl zorunlu eğitim kabul edilmiştir.

            Eğitim yaşamına 6 yaşında başlayan bir çocuğumuz 12 yıllık zorunlu eğitimini tamamladığında 18 yaşında yada 18 yaşını doldurmuş olacaktır.Bu gencimiz; zorunlu eğitimini yapar iken siyasi bilinci nerede kazanacaktır?

*Mevcut 2820 sayılı Siyasi Partiler yasamıza göre; 18 yaşını dolduran,siyasi ve medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip bulunan Türk vatandaşları bir siyasi partiye üye olabilir(madde:11) 18 yaş öncesi yasak.

*Mevcut 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre, dernek kurma (madde:57), ve    derneğe üye olabilmek için fiil ehliyetine sahip olma yani 18 yaşını doldurmuş olma şartı vardır.(madde:64)

*Mevcut 5253 sayılı Dernek yasamıza göre ; fiil ehliyetine sahip gerçek kişiler dernek kurabilecek, 12 yaşını dolduranlar kanuni temsilcilerinin izni ile çocuk derneklerine üye olabilecek ama yönetim kurulunda görev alamayacak,15 yaşını bitirip  ayırt etme gücüne sahip olanlar yine kanuni temsilcilerinin izni ile çocuk derneklerine üye olabileceklerdir

            Görüldüğü üzere mevcut yasalarımıza göre çocuklarımızın siyasi bilinçlerini geliştirmek için, siyasi amaçlı olarak siyasi partilere,derneklere üye olması 18 yaşından önce söz konusu değildir.

 

            Eğitim çağındaki çocuklarımıza,gençlerimize, eğitimleri sırasında eğitim gördükleri okullarda öğretmenleri siyasi bilinç verebilecekler midir?

*Mevcut  2820  sayılı Siyasi Partiler yasamıza göre; “kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri siyasi partilere üye olamaz”( madde:11/a)

*Mevcut 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; “herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak,aylıktan kesme cezasını( Madde:125/C-o),”siyasi partiye girmek,devlet memurluğundan çıkarma cezasını( Madde:125/E-c) gerektiren davranışlardır.Gençlerimize eğitim ve öğretim verecek kişilerin siyasi partiye girmesi,siyasi faaliyette bulunması yasak iken, gençlerimize eğitim ve öğretimleri sırasında bu siyasi bilinci kim yada kimler verecektir.Okullarımızda bu bilincin verilemeyeceği açıkça ortadadır.Gençlerimize bu bilinç bazı özel kamplarda mı ? yada özel yerlerde mi verilecektir.

            Bir an için,yapılacak olan kanun değişikleri ile tüm bu yasal engellerin kaldırılacağını kabul edelim, bu kez şu sorun karşımıza çıkmış olmayacak mı?Okula,camiye,kışlaya siyaset sokmuş olmayacak mıyız?.Bunun sakıncalarını 12 Eylül 1980 öncesi görmedik mi?

            Uygulamada , milletvekili seçilebilmenin belli bir maddiyata dayandığı da ayrı bir gerçektir. Bir siyasi partiden milletvekili adayı olabilmek  yada bağımsız aday olabilmek için önce adaylık başvurusu için bir bedel ödeyeceksin. Aday adaylığın kabul edildi,ilinizin çıkaracağı milletvekili sıralaması için diğer aday adayları ile mücadele edeceksin bunun için harcama yapacaksın, listeye girdin bu kez de il çapında kazanmak için çalışmalar yapacaksın bunun için bir bedel ödeyeceksin,harcama yapacaksın.Eğitim öğretim çağındaki bir gencimizin bu harcamaları karşılayacak düzeyde bir gelire sahip olabilmesi pek mümkün görülmemektedir.Ancak bir miras kalması,yada halk tabiri ile anadan-babadan destek görmesi ile mümkün olur.

            İşi bir başka noktadan, TBMM deki üyelerimizin yaş durumları üzerinden bakalım. Şu anki yasamıza göre 25 yaşını dolduran gençlerimiz milletvekili seçilebilmektedir. 

             Şu an görev yapmakta olan TBMM de (1 Kasım 2015 seçimleri sonrasında oluşan TBMM’de) 25-30 yaş arasındaki millet vekili sayası 9 dur.Bu kişilerin mevcut milletvekili sayısına oranı % 1,6 dır.

            Meclisteki Partilerimizin milletvekillerinin yaş ortalamaları ise; MHP: 52,93 CHP:50,97 AKP:49,21,HDP:46,53

            Görüldüğü üzere yasal düzenleme ile her zaman beklenen gerçekleşmiyor.Bu durumda gençlerin siyasette önünün açılması için  seçilme yaşının 18 yaşa indirilmesi uygundur, 18 yaşındaki gençlerimiz eğitim öğretim alır iken siyasi bilinci kazanabilir, okulda öğretmenlerin siyaset yapmasında, öğrencilerin siyaset yapmasında, okula ,camiye kışlaya siyasetin girmesinde bir sakınca görmüyorum,benim çocuğumun ne eksiği var, benim çocuğumda  milletvekili,Cumhurbaşkanı yardımcısı ve Bakan olabilir, seçilebilir  diyorsan EVET oyu vermelisin.Benim çocuğum liseyi,üniversiteyi bitirdi,henüz bir işi, bir aşı, bir eşi bile yok,benim çocuğum milletvekili seçilebilmek için harcayacağı parayı nereden bulacak,ben okula,camiye ,kışlaya siyasetin girmesini istemiyorum,ben 12 Eylül 1980 öncesinde bundan çok acı çektim diyor isen HAYIR demelisin.

 

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner262

banner249

banner250

banner252

banner263

banner229

banner255

banner240

banner216

banner260

banner233

banner248

banner253

banner256

banner259

İpek Eşarp Burada