banner178

Tevhid-i Tedrisat Kanunun çıkmasından sonra Akşehir’de dinî hizmetlerin ifasıyla görevli memurları yetiştirmek üzere 1925 yılında İmam-hatip Mektebi açılmıştı.

            3 Mart 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu (430 sayılı) TBMM tarafından kabul edildi. Bu kanunun amir hükmü gereği;

“- Türkiye’deki bütün eğitim-öğretim kurumları Maarif Vekaleti’ne (Milli Eğitim Bakanlığına) bağlandı.

- Şer’iye ve Evkaf Vekaleti veyahut hususi vakıflar tarafından idare olunan bütün medrese ve mektepler Maarif Vekaleti’ne devredildi ve bağlandı.

- “Dinî hizmetlerin ifasıyla görevli memurları yetiştirmek üzere ayrı mektepler (İmam ve Hatip Mektepleri) açılması” kabul edildi.

             Bu Kanun uyarınca; Mart 1924’te; öğretim süresi dört yıl olan ve kapatılan medrese talebelerinin öğrenci olarak kaydedildiği 29 büyük şehir merkezinde İmam ve Hatip Mektepleri açılmaya başlanmıştır. Bu okullar açılıp öğretime başladıktan yaklaşık olarak 5 ay sonra Ocak 1925 tarihinde Of ve Akşehir ilçelerinde İmam Hatip mektepleri açıldı.

            Akşehir İmam-Hatip Mektebi açıldıktan kısa zaman sonra öğrenci kabulüne başladı. Genellikle kapatılan medreselerdeki yaşı büyük öğrenciler bu okula kayıt olmuştu. Medreselerdeki öğrenciler yatay geçiş yaparak İmam-Hatip mektebinde dört sınıf birden oluşturulmuştu. Akşehir İmam-Hatip Mektebi’ne toplam 46 öğrenci kayıt yaptırmıştı.

            Akşehir İmam-Hatip Mektebi açılınca dersleri verecek öğretmen arayışlarına gidilmiş ve o devirde pek çok meşhur öğretmenler Akşehir’e gelerek ders vermişlerdir. Bunlardan biri de Mevlevi şeyhlerinden olan Mithat Bahari Baytur’dur.   Şair ve yazar olan Mithat Bahari, 1925 yılı başlarında Akşehir’e geldi ve göreve başladı. Akşehir İmam-Hatip mektebinde Türkçe ve Edebiyat dersleri muallimliği yaptı. 1927 yılında okul kapanınca Konya’ya geri döndü. Yine bir ara aynı okulda Engilli’de doğan ve Konya’nın büyük din alimlerinden biri olduğu kabul edilen Akşehirli Hacı Ahmet Efendi, Din Bilgisi derslerine girmişti.

            Bu okulun birinci sınıfında;  haftalık 28 saat ders vardı. Bu dersler: 5 saat  Türkçe, 2 saat Yazı Hüsn-i Hat, 3 saat Arabi (Arapça), 2 saat Tarih, 2 saat Coğrafya (Tabii ve Beşeri Coğrafya ), 2 saat Hesap, Cebir, 1 saat Hayvanat ve Fizyoloji, 2 saat Nebatat, 3 saat Kur’an-ı Kerim Ma’a Tecvid, 2 saat Din Dersleri, 2 saat Terbiye’yi Bedeniye (Beden Eğitimi), 2 saat Musiki (Gınâ) dersleri okutuluyordu.

            İmam-Hatip Mektebi’nin ikinci sınıfında;  haftalık 30 saat ders vardı. Bu dersler: 4 saat Türkçe, 2 saat Yazı Hüsn-i Hat, 3 saat Arabi (Arapça), 2 saat Tarih, 1 saat Coğrafya (Tabii ve Beşeri Coğrafya ), 2 saat Hesap, Cebir, 2 saat Hayvanat ve Fizyoloji, 3 saat Kur’an-ı Kerim Ma’a Tecvid, 2 saat Din Dersleri, 2 saat Terbiye’yi Bedeniye (Beden Eğitimi), 1 saat Musiki (Gınâ), 2 saat Hitabet ve İnşâd, 2 saat Ahlak ve Malumat-ı Vataniye, 1 saat Hendese Resm-i Hatti ve 1 saat Hadis-i Şerif dersleri okutuluyordu.

             Bu okulların Üçüncü sınıfında;  haftalık 33 saat ders vardı. Bu dersler: 2 saat Türkçe, 3 saat Arabi (Arapça), 2 saat Tarih, 1 saat Coğrafya (Tabii ve Beşeri Coğrafya ), 1 saat Hesap, Cebir, 2 saat Kur’an-ı Kerim Ma’a Tecvid, 3 saat Din Dersleri, 1 saat Terbiye’yi Bedeniye (Beden Eğitimi), 1 saat Musiki (Gınâ), 3 saat Hitabet ve İnşâd, 2 saat Ahlak ve Malumat-ı Vataniye, 1 saat Hendese Resm-i Hatti ve 1 saat Hadis-i Şerif  2 saat Türk Edebiyatı, 1 saat Ruhiyat ( Psikoloji),1 saat Arziyat( İlm-i Arz), 1 saat Fizik, 1 Kimya, 2 saat Fıkıh, 1 saat İlm,i Tevhid, ve 1 saat Tabakat dersleri okutuluyordu.

            İmam- Hatip Mekteplerinin Dördüncü sınıfında;  haftalık 30 saat ders vardı. Bu dersler: 1 saat Türkçe, 4 saat Arabi (Arapça), 2 Saat Tarih, 1 saat Coğrafya (Tabii ve Beşeri Coğrafya ), 1 saat Kur’an-ı Kerim Ma’a Tecvid, 2 saat Din Dersleri, 1 saat Terbiye’yi Bedeniye (Beden Eğitimi), 1 saat Musiki (Gınâ), 2 saat Hitabet ve İnşâd, 2 saat Ahlak ve Malumat-ı Vataniye, 2 saat Hendese Resm-i Hatti ve 1 saat Hadis-i Şerif  2 saat Türk Edebiyatı, 1 saat Ruhiyat ( Psikoloji), 1 saat Fizik, 1 Kimya,  1 saat İlm,i Tevhid, 2 saat Hıfz-ı Sıhha ve 2 saat Tefsir dersleri okutuluyordu.

            1926 ve 1927 öğretim yıllarında istenen vasıflarda öğrenci olmadığından Akşehir’deki okula yeni kayıt yapılamadı.  Cumhuriyet devri ile birlikte Türkiye’nin eğitimden tarıma, sağlığa ve teknik alanlara doğru büyük bir kalkınmaya girişmesi yetişmekte olan gençlere daha geniş imkanların sağlandığı iş sahalarının ortaya çıkması, dini hizmetlere olan geleneksel yönelmeyi büyük ölçüde baltalamıştır.  1927’de Şuray-ı Devlet (Danıştay) kararıyla din hizmetleri devlet memuriyetinden çıkarıldı ve İmam ve Hatip Mektebi mezunlarına resmi görev verilmedi. Bu okullardaki çocuk ve gençler çoğu ortaokullara gittiler.

             Daha iyi bir eğitim almak ve kapanan okuldaki yarım kalan eğitimlerini tamamlamak için bazı öğrenciler Akşehir’den ayrılarak İstanbul’a gitmişlerdir. Kayıtlara göre Akşehir İmam-Hatip Mektebi’nden 1926 yılında 3. Sınıflardan 3 öğrenci, 4. Sınıflardan ise 2 öğrenci İstanbul İmam ve Hatip Mektebine - günümüzdeki deyimiyle- ‘yatay geçiş’ yaparak gittikleri kaydedilmiştir. Yine bir başka defterde 1927 yılında Akşehir İmam-Hatip Mektebi 3. Sınıftan 2 öğrencinin İstanbul İmam ve Hatip Mektebi’ne geçiş yaptığı yazılıdır.

            Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanı, İsmet İnönü’nün Başbakan, Şükrü Saraçoğlu’nun Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde açılan Akşehir İmam-Hatip Mektebi yeterli öğrenci olmadığından 1927 yılı başlarında kapanmıştır.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner262

banner249

banner250

banner252

banner263

banner229

banner266

banner255

banner240

banner216

banner260

banner233

banner248

banner253

banner256

banner259

İpek Eşarp Burada